Najnowszy post

Odyseja Antonińska 2024 [PROGRAM]

Przed Wami program godziny tegorocznej, czwartej "Odysei Antonińskiej" 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz przesunięcia godzin prelekcji.

Wybory sołtysa w Przygodzicach

W niedzielę 6 lutego o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Przygodzicach odbędą się wybory sołtysa. Dotychczasowym sołtysem wsi Przygodzice był i do niedzieli jest Kazimierz Niziołek, który w wyborach samorządowych 2010 zdobył mandat radnego. Zainteresowanych tym wydarzeniem zachęcamy do przyjścia, w końcu wybieramy osobę, która będzie przez najbliższe 4 lata pośredniczyła między nami a władzą. Czy sołtys może być jednocześnie radnym? Ile może zarobić sołtys w Gminie Przygodzice? Odpowiedź znajdziecie poniżej.
Zgodnie z przepisami ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie zabrania się łączenia mandatu radnego wraz z funkcją sołtysa danej miejscowości. Zgodnie z art. 25b ustawy o samorządzie gminnym, mandatu radnego gminy nie można łączyć z:

1) mandatem posła lub senatora,

2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,

3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Radny Gminy Przygodzice może zatem być także sołtysem Przygodzic. Czy tak stanie się w przypadku dotychczasowego sołtysa Kazimierza Niziołka? Przypomnijmy, że zdobył on w ostatnich wyborach samorządowych 2010 mandat radnego Rady Gminy Przygodzice

Warto przypomnieć, że to rada (czyli radni) ustalają wielkość diety sołtysa. Radny, który jest jednocześnie sołtysem jest więc "sędzią w swojej sprawie". Sam jeden radny nie ustali sobie wynagordzenia, musi mieć większość w radzie - nie ma więc wielkiego konfliktu interesów. Jest za to pewien społeczny niesmak - bo to jedna osoba piastuje aż dwa stanowiska samorządowe i "bierze dwie diety". To już sumienie każdego z kandydatów na stanowisko sołtysa.

W podobnej sytuacji znalazł się w 2006 roku poprzedni sołtys wsi Przygodzice, którym był Józef Sikora. Wybory samorządowe 2006 przyniosły mu mandat radnego, Sikora nie wystartował już w wyborach sołeckich. Wówczas w 2006 roku wybrano Kazimierza Niziołka.

Aktualizacja 02.02.2011

Dziś nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że obie wymienione wyżej osoby: Józef Sikora oraz Kazimierz Niziołek chcą wystartować w walce o stanowisko sołtysa wsi Przygodzice. Powtarzamy to są informacje nieoficjalne.

Pytacie także kto wystartuje w innych miejscowościach? Na razie mamy także nieoficjalne doniesienia z Jankowa Przygodzkiego dzięki serwisowi Stowarzyszenia "Rozwój i Edukacja":

http://www.stowarzyszenie.jankowprzygodzki.pl/news.php?readmore=401

Ile zarabia sołtys w Gminie Przygodzice?

Zgodnie z uchwałą rady Gminy Nr III/13/10 z 29 grudnia 2010 sołtys może liczyć na 15% maksymalnego limitu ustalonego zgodnie z art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. W gminach do 15 tys, mieszkańców ta maksymalna kwota to 1376 złotych. Sołtys zarobi więc około 206 złotych

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie