Najnowszy post

Tomasz Kołak (1989 - 1936)

Tomasz Kołak to kolejna zasłużona dla naszej Gminy postać, warta szerszej wzmianki na blogu. Regionalistka Danuta Jonak po raz kolejny sięga do źródeł i opisuje tę personę związaną z Czarnymlasem. 

Budżet Gminy Przygodzice na rok 2023 rok uchwalony

29 grudnia odbyła się sesja rady Gminy Przygodzice, podczas której uchwalono budżet na rok 2023. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Planuje się wydać rekordową kwotę 18 milionów na inwestycje. 

Tereny inwestycyjne w Przygodzicach, 30.12.2022 r. 


Planowany na 2023 rok w liczbach:

Dochody: 66 021 573 zł

Dochody bieżące: 51 827 031 zł

Wydatki: 72 368 196 zł

Wydatki bieżące: 54 125 600

Wydatki majątkowe: 18 242 596 zł (11 500 000 planowane w 2022 roku)

Inwestycje 2023

Infrastruktura wodociągowa 

6 380 000 zł (2 152 000 zł w 2022)

Kanalizacja 

3 500 000 zł (1 000 000 zł w 2022)

Drogi 

7 776 000 zł (1 129 000 zł w 2022)

Dofinansowania:

Polski Ład - dofinansowanie na wiadukt w Przygodzicach prowadzący do terenów inwestycyjnych

PROW 2 500 000 zł - budowa drogi gminnej łączącej Wysocko z Przygodzicami - ulica Bursztynowa

Fundusz Dróg Dojazdowych do Pól - samorząd czeka na informację.

Fundusz Dróg Lokalnych - samorząd czeka na informację.

Edukacja

Maluch+ - gmina czeka na informację o dofinansowaniu.


- Musimy się zmierzyć z tymi problemami, które są. Przy merytorycznej dyskusji będziemy mogli realizować te zadania - mówił Krzysztof Rasiak. 

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie