Najnowszy post

Wybory Parlamentarne 2023 - PODSUMOWANIE

Pora na standardowe podsumowanie tegorocznych Wyborów Parlamentarnych w Gminie Przygodzice. Ten post będzie analizą wyników oraz subiektywnym komentarzem do wyborczej sytuacji. W tekście znajdziecie podział na frekwencje i poszczególne komisje wyborcze. 

Pozytywny wniosek

5 i 6 lutego odbyło się wyjazdowe spotkanie Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Lutyni. Miało ono jednocześnie charakter szkoleniowy. Oceniono podczas niego wnioski złożone w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi”. Termin naboru wniosków upłynął 28 stycznia. Do tego dnia wpłynęło do Biura Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu 7 wniosków, w tym 5 z części dolnośląskiej i 2 z części wielkopolskiej Doliny Baryczy. Z Wielkopolski były to wnioski z gminy Przygodzice i gminy Sośnie. Rada oceniła wnioski pod względem merytorycznym, czyli ich zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2009-2015. Pula 4 mln zł nie została wykorzystana we wnioskach, mimo że wszystkie według Rady spełniły kryteria. Najwyżej został oceniony wniosek złożony przez gminę Przygodzice na działanie „Budowa miejsc sportowo-rekreacyjnych poprzez budowę obiektów w Przygodziczkach i Chynowej” – wnioskowana kwota dotacji wyniosła 400.170,00 PLN. Uzyskał on 12,67 pkt. na 14 możliwych do osiągnięcia. Za nim znalazł się wniosek z Rudy Żmigrodzkiej (gmina Żmigród), który uzyskał 11,84 pkt. Najniższą ocenę zdobył wniosek, który uzyskał 8,40 pkt. Minimalną ilością punktów, które były wymagane, było 7 punktów. Dalsza procedura polega na ocenie formalnej przyjętych przez Radę wniosków przez Urzędy Marszałkowskie w Poznaniu dla tych z Wielkopolski i we Wrocławiu dla wniosków z Dolnego Śląska. Mają one na to 3 miesiące. Na środki , które pozostały, nabór wniosków odbędzie się w późniejszym terminie.Więcej informacji na stronie: WWW.nasza.barycz.pl

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie