Najnowszy post

Ostrzeżenie meteorologiczne 3. stopnia

Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia burzami, które mogę powodować realne zagrożenie dla naszego zdrowia oraz życia wydano dla naszego regionu. Miejscami może padać grad oraz mogą powstawać trąby powietrzne. Uważajcie na siebie od godziny 15:00 do północy.   

Pozytywny wniosek

5 i 6 lutego odbyło się wyjazdowe spotkanie Rady LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Lutyni. Miało ono jednocześnie charakter szkoleniowy. Oceniono podczas niego wnioski złożone w ramach operacji „Odnowa i rozwój wsi”. Termin naboru wniosków upłynął 28 stycznia. Do tego dnia wpłynęło do Biura Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w Miliczu 7 wniosków, w tym 5 z części dolnośląskiej i 2 z części wielkopolskiej Doliny Baryczy. Z Wielkopolski były to wnioski z gminy Przygodzice i gminy Sośnie. Rada oceniła wnioski pod względem merytorycznym, czyli ich zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju dla Doliny Baryczy na lata 2009-2015. Pula 4 mln zł nie została wykorzystana we wnioskach, mimo że wszystkie według Rady spełniły kryteria. Najwyżej został oceniony wniosek złożony przez gminę Przygodzice na działanie „Budowa miejsc sportowo-rekreacyjnych poprzez budowę obiektów w Przygodziczkach i Chynowej” – wnioskowana kwota dotacji wyniosła 400.170,00 PLN. Uzyskał on 12,67 pkt. na 14 możliwych do osiągnięcia. Za nim znalazł się wniosek z Rudy Żmigrodzkiej (gmina Żmigród), który uzyskał 11,84 pkt. Najniższą ocenę zdobył wniosek, który uzyskał 8,40 pkt. Minimalną ilością punktów, które były wymagane, było 7 punktów. Dalsza procedura polega na ocenie formalnej przyjętych przez Radę wniosków przez Urzędy Marszałkowskie w Poznaniu dla tych z Wielkopolski i we Wrocławiu dla wniosków z Dolnego Śląska. Mają one na to 3 miesiące. Na środki , które pozostały, nabór wniosków odbędzie się w późniejszym terminie.Więcej informacji na stronie: WWW.nasza.barycz.pl

Komentarze

Archiwum BLOGA

Pokaż więcej

Jesteśmy też na Instagramie