Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

Inwestycyjny boom w gminie Przygodzice bez Przygodzic?

Według wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka najbliższe dwa lata będą "szczytem inwestycyjnym". Wszystko za sprawą, kończących się zresztą, środków z Unii Europejskiej. Perspektywa finansowa przewidziana jest na lata 2007-2013, tak więc do końca pozostało niespełna 21 miesięcy.   Pod tym kontem Radni Rady Gminy Przygodzice układali ostatni budżet, który przegłosowano 31 stycznia na sesji "budżetowej".  Zadłużenie na koniec 2010 roku wyniosło ponad 6 milionów złotych, na koniec 2011 roku gmina będzie już miała ponad 13 milionów długów. Inwestycje w 2011 roku będą stanowić około 33 % całego budżetu i pochłoną ponad 9 milonów złotych. Niestety dla mieszkańców samych Przygodzic nie mamy dobrych wieści. W 2011 roku w największej miejscowości gminy i siedzibie samorządu nie powstanie właściwie nic! Nie będzie ani rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej ani też żadnej ulicy! Nadzieja w oszczędnościach.


Wszystkie informacje są opracowane w oparciu o Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Przygodzice. TUTAJ znajdziecie dokładny link.


Podczas spotkania z mieszkańcami wsi Przygodzice kiedy to wybierali swojego sołtysa [06.02.2011], wójt Krzysztof Rasiak sporo mówił o inwestycjach gminnych. Przypomniał, że projekt budżetu został opracowany przez jego poprzednika - Przemysława Kaźmierczaka 15 listopada, czyli na krótko przed wyborami (takie są wymogi prawne). Kiedy 21 listopada doszło do wyborów i wygrał je Krzysztof Rasiak był już skonstruowany. Nowy włodarz gminy stwierdził, że pozwala optymistycznie patrzeć na nadchodzący rok inwestycyjny. Jego ostateczny kształt poznaliśmy na IV sesji Rady Gminy Przygodzice, kiedy to uchwalono budżet na 2011 rok. Według radnych "jest skrojony na miarę czasów, w jakich żyjemy". 

Dochody budżetowe w 2011 roku wynoszą: 26.939.503 zł.

Należy je podzielić na:

- dochody bieżące w kwocie 25.832.759 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1.106.744 zł.

Wydatki natomiast będą w bieżącym roku wynosić: 34.170.784 zł.

Tutaj także należy je podzielić na dwie części:

- wydatki bieżące w kwocie 25.151.838 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 9.018.946 zł.

Deficyt budżetowy plasuje się na poziomie: 7.231.281 zł

Zadłużenie na koniec 2010 roku: 6.408.507 zł
Zadlużenie na koniec 2011 :        13.639.000 zł (planowane)

Wskaźnik zadłużenia: 42 procent budżetu. (60 procent to maksimum).

Wójt Krzysztof Rasiak stwierdził, że 42 % to w miarę bezpieczna granica. To dużo, ale jednocześnie sporo brakuje jeszcze do 60%. 

Prześledźmy teraz najważniejsze inwestycje w poszczególnych miejscowościach.

                                                                                                                                                                                  

Lp.


N a z w a    z a d a n i a

k w o t a

1.

Dz. 010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

·         budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim
- etap V
·         budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim
- etap V – przebudowa kanału K-5 w Jankowie Przygodzkim
·         budowa sieci wodociągowej Antonin ul. Mikstacka
·         budowa sieci wodociągowej Janków Przygodzki ul. Zębcowska
·         budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Topola – Osiedle ul. Krańcowa
·         budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie
i Przygodzicach (część)
·         budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli - Osiedle i Topoli Wielkiej
·         budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice (Aglomeracja Antonin)
·         budowa sieci wodociągowej Dębnica – Czarnylas (łącznik)

 
     
      2.342.373

         301.000
           24.900
           50.000
         413.200

           95.160
           95.160
      2.224.588

          65.000
      5.611.381

2.

Dz. 600  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

·         przebudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Popłomyków
·         przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chynowa (Lipie)
·         przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Południowa
·         przebudowa chodnika Janków Przygodzki ul. Łąkowa
·         przebudowa chodnika Wysocko Małe ul. Górna
·         przebudowa drogi gminnej Bogufałów – dz. Nr 315
·         przebudowa drogi gminnej Czarnylas – dz. Nr 475
·         przebudowa drogi gminnej Czarnylas – dz. Nr 191
·         przebudowa drogi gminnej Antonin ul. Wspólna
·         przebudowa drogi gminnej nr 526 w miejscowości Chynowa – budowa chodnika z odwodnieniem

                 
         
           255.000      
         185.000
         274.000
           10.360
           22.992
        200.000
         20.000
         20.000
         80.000

      100.000
     1.167.352

3.

Dz.  630  TURYSTYKA

·         budowa miejsc sportowo – rekreacyjnych wraz z przebudową obiektów
w Przygodziczkach i Chynowej
·         zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola-Osiedle
·         zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka

                 388.024


         730.000
           20.725 
      1.138.749

4.

Dz.  700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA

·         wykup gruntów po drogi

          
  70.000

       70.000

5.

Dz.  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA

·         cyfrowa centrala telefoniczna
·         zagęszczarka

 
           
            13.000

            4.650
          17.650
6.

Dz.  754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

·         pojazd pożarniczy


           
           30.000      
           30.000
7.

Dz.  758 RÓŻNE ROZLICZENIA

·         rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
(chodniki powiatowe, dokumentacje)

          
           80.000
      
           80.000

7.

Dz.  801  OŚWIATA I  WYCHOWANIE

·         termomodernizacja budynków z przebudową kotłowni Zespołu Szkół
w Jankowie Przygodzkim

  
         313.361
         313.361
8. 
Dz.  900  GOSPODARKA  KOMUNALNA 
                                                  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA
·         rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami
dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
·         budowa oświetlenia ulicznego ul. Sportowa w Topoli – Osiedle
·         budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Antoninie
·         budowa sieci gazowej we wsi Przygodziczki         118.000
    
           31.000
             6.000
           30.000
         185.000  
9.
Dz.  921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
      
·         budowa sali wiejskiej w miejscowości Bogufałów
·         rozbudowa sali wiejskiej o kuchnię i sanitariaty w Topoli – Osiedle
·         przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Czarnylas
·         budowa sceny wolnostojącej przy OKiS w Przygodzicach
·         wyposażenie chłodni w sali wiejskiej w Ludwikowie
·         uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
we wsi Ludwików
·         montaż urządzeń chłodniczych w sali wiejskiej w Przygodziczkach         309.735
           10.359
           50.000
           12.359
             5.000
           10.000

             8.000
         405.453

                                                                                 R A Z E M

      9.018.946Warto teraz zinterpretować to, co widzimy u góry. Punkt 1 obejmuje inwestycje najpotrzebniejsze (chyba) z punktu widzenia mieszkańców Gminy. Kanalizacja i wodociągi (w może odwrotnie - najpierw wodociągi a potem kanalizacja) jest to rzecz niezbędna do godnego życia każdego mieszkańca. W 2011 roku gmina widocznie chce mocno inwestować w ten obszar. Dowodem na to jest kwota, jaką samorząd musi ponieść na budowę kanalizacji i wodociągów: 

5.611.381 zł 

Dział drugi: Transport i łączność. Druga bardzo ważna rzecz w gminie - jednym słowem drogi. I tutaj duże zaskoczenie. Pomimo obietnic poprzedniej władzy w planach na 2011 rok nie ma choćby budowy ulicy Długiej w Przygodzicach. To ostatnia droga na tzw. osiedlu biniewskim. Warto przypomnieć, że w ciągu dwóch ostatnich lat wyremontowano m.in. ulice: Poprzeczną, Mostową, Krótką, Ślepą, Kochanowskiego, Słowackiego, Mickiewicza oraz na samym końcu Wąską. Podczas spotkania z mieszkańcami wsi Przygodzice wójt Krzysztof Rasiak postawił sprawę czarno na białym: przebudowa ulicy Długiej nie jest zaplanowana na 2011 rok. Rasiak dodał jednocześnie, że położenie asfaltu jest tam możliwe pod warunkiem, że gmina znajdzie środki z oszczędności (jeśli!). Warto zaznaczyć, że przez ostatnią kadencję poprzedniego wójta same Przygodzice zyskały najwięcej - bo około 8 milionów złotych. To sporo, zwłaszcza, że budżet samorządu jest skromny. Czyżby w planach starego włodarza było przystopowanie inwestycyjne w siedzibie gminy? 

Dział trzeci: Tutaj zyskają jedynie Przygodzice, Chynowa, Topola-Osiedle oraz Topola Wielka. Na rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej gmina ma zamiar wydać ponad 1 milion złotych. 
Najbardziej zabytkowy dział to dział nr 6. Widnieje tam kwota 30 tys. złotych na zakup samochodu pożarniczego. Ciekawe tylko jaki samochód specjalistyczny kupi się za 30 tys. złotych? Kolejnego Żuka? Nowego Poloneza? Specjalistyczny wóz bojowy kosztuje o wiele, wiele więcej. Czy i Wy nie jesteście w stanie zinterpretować tego fragmentu planowanych inwestycji? 

Gmina wyda w tym roku kolejne pieniądze na termomodernizację Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim. Ta inwestycja została podzielona na kilka lat. Skoro o szkołach mowa w jednym z programów "Gmina Przygodzice - Inwestycja w Przyszłość" poprzedni wójt Przemysław Kaźmierczak zapewniał, że znajdą się pieniądze na budowę sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Przygodzicach. Na spotkaniu przy wyborze sołtysa w Przygodzicach nowy wójt Krysztof Rasiak uciął również te spekulacje. Sali w Przygodzicach nie będzie! Przynajmniej na razie. Po pierwsze są problemy z firmą, która tworzy projekt obiektu sportowego. Kilkakrotnie nie wywiązała się ze swoich obietnic. Samorząd zaczął nawet naliczać kary za zwłokę firmy. Pomimo próśb samorządu do dziś nie opracowała projektu. Po drugie wójt Krzysztof Rasiak zwrócił też uwagę na inne kwestie ważne przy budowie tego obiektu. M.in. problem parkingu przy sali - wokół ZS w Przygodzicach nie ma aż tyle miejsca. Więcej na ten temat znajdziecie w nagraniu, które zarejestrowaliśmy podczas wyborów sołtysa w Przygodzicach. 

Postaramy się odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań - mówił na spotkaniu Krzysztof Rasiak. - Co dalej, jak ma funkcjonować Zespół Szkół w Przygodzicach? Czy dalej mają funkcjonować tak, jak dotychczas? (...) Z tego co słyszałem i wiem, była taka koncepcja, żeby wraz z halą wybudować łącznik, który mogliby wykorzystać gimnazjaliści (...). 

Więcej komentarza wójta Rasiaka możesz wysłuchać pod tym linkiem:
Wójt Krzysztof Rasiak opowiada o budżecie i inwestycjach w Gminie Przygodzice

04. Wójt K.Rasiak opowiada o budżecie 2Warto przypomnieć, że powstaje w Przygodzicach m.in. boisko przy ZSP CKU. Jest to wielofunkcyjne, pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Jak twierdzi Krzysztof Rasiak - powiat ostrowski chce od gminy Przygodzice partycypacji w tej inwestycji. To nie są duże środki, ale jednak zawsze są. Wójt chciałby, aby ten teren był terenem otwartym dla mieszkańców całej gminy a w szczególności samych Przygodzic. 

Przygodzice w tym roku skorzystają na pewno. W budżecie jest przewidziana budowa podestu przy Gminnym Ośrodku Kultury. To tam co roku odbywają się: majówki, przeglądy kulturalne etc. Taki podest jest więc "jak znalazł".

Podsumowanie: 

 W 2011 roku zyskają zdecydowanie inne miejsowości. Wcześniej samorząd mocno inwestował w siedzibę gminy - same Przygodzice. Dzięki tym inwestycjom wieś zyskała nowe oblicza. Sporo dróg zostało wyremontowanych, zmieniło się obejście wokół Urzędu Gminy. Co najbardziej może boleć poprzedniego włodarza gminy Przemysława Kaźmierczaka? 70 do 30. 70% do 30%  - tym stosunkiem przegrał w ostatnich wyborach samorządowych z nowym wójtem Krzysztofem Rasiakiem. Mieszkańcy Przygodzic nawet pomimo widocznego faworyzowania ich miejscowości w ostatnich latach nie pozwolili Kaźmierczakowi na ponowne rządy. Warto dodać, że to właśnie najwieksze miejscowości w Gminie: Przygodzice, Wysocko Małe oraz Janków Przygodzki zdecydowały o wyborze nowego wójta. Podczas sesji budżetowej radni z Przygodzic, Wysocka Małego oraz Jankowa Przygodzkiego chcieli wprowadzić inwestycje w Przygodzicach, lecz nie zgodzili się na to radni opozycyjni (z obozu Przemysława Kaźmierczaka). Jakie z tego wynikają wnioski? Konsekwentna polityka inwestowania w kolejne miejscowości. Przygodzice już były, pora na inne. Jeśli chodzi o salę w Przygodzicach zasadnym jest odpowiedź na pytanie wójta Krzysztofa Rasiaka - Co dalej z Zespołem Szkół? Czy połączyć go z Gimnazjum, które miałoby się mieścić w łaczniku wybodowanym przy okazji budowy hali widowiskowo sportowej? Najważniejsze na razie to jednak znalezienie firmy, która opracuje projekt sali przy ZS w Przygodzicach. Bo na razie inwestycja stoi przez zaniedbania poprzedniej firmy z Katowic. 

Komentarze

  1. Witam,swietny pomysł z tą drogą...w Chynowej- Lipiu już nawet jest na sporym kawałku drogi asfalt...tylko zastanawiam się z czym on będzie połączony...czy są jakieś plany sprawnych łączeń komunikacyjnych, czy każdy buduje jak chce...byleby on sam pod domem miał asfalt!!!ludzie czy to jest ta infrastruktura...

    OdpowiedzUsuń
  2. albo Smardów z CHYNOWĄ...jestem za,,,,

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz


Zanim coś skomentujesz przeczytaj uważnie, co mamy Ci do powiedzenia:

1) Komentarze naszych czytelników są ich własną opinią, za którą administratorzy jak i moderatorzy serwisu
www.gminaprzygodzice.info
(www.gminaprzygodzice.blogspot.com) NIE ODPOWIADAJĄ!

2) Wpisując komentarz musisz mieć świadomość, że za niego odpowiadasz!

3) Wszelkie groźby słowne oraz nadużycia będą egzekwowane prawnie!

4) Używanie wulgaryzmów zabronione!

5. Jeśli zamieścisz komentarz akceptujesz regulamin komentowania, zamieszczony powyżej.

Jesteśmy też na Instagramie