Najnowszy post

Zielone światło dla budowy dalszego odcinka S11 w kierunku Kępna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała właśnie ważną decyzję, która otwiera drogę do budowy kolejnego odcinka S11. Chodzi o ekspresówkę w kierunku Kępna, która zupełnie zmieni charakter Antonina. Wieś nie będzie już miejscowością przy drodze krajowej, co może znacznie zmienić życie jej mieszkańców na lepsze. Czy pozycja turystyczna Antonina jest wypracowana na tyle, aby utrzymał status miejscowości idealnej do wypoczynku? 

"Działaj lokalnie" w Przygodzicach


Dolina Baryczy to miejsce szczególne, słynące wyjątkową przyrodą ale również rozwijane dzięki przedsiębiorczym i aktywnym ludziom, zmieniającym swoją rzeczywistość, dążącym do poprawienia jakości życia. Warunkiem ogłoszenia przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” konkursu na lokalne granty w ramach Programu „Działaj Lokalnie” jest pozyskanie co roku kwoty min. 55 tys. zł., z których to 30 tys. zł. otrzymujemy za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce od Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Okazuje się, że odrobina zaangażowania, pomysłu i chęci, których brakuje czasem niektórym urzędnikom może doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia. Projekty na papierze zamieniają się w inicjatywy,  z których korzyść mogą czerpać mieszkańcy. Oto najlepszy tego przykład. W dniu 27.05.2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach Programu "Działaj Lokalnie" VIII w Dolinie Baryczy. Jedynym, przeznaczonym do dofinansowania wnioskiem z terenu gminy Przygodzice jest aplikacja złożona przez Radę Gminną Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Przygodzicach pt. "Oglądamy, słuchamy i dotykamy" - kurs rozpoznawania fauny i flory "Doliny Baryczy".

- Projekt "Oglądamy, słuchamy i dotykamy" - kurs rozpoznawania fauny i flory "Doliny Baryczy", to projekt polegający na żywych lekcjach w naturze. To cykl spacerów, wycieczek rowerowych i spotkań w najciekawszych i najwartościowszych miejscach "Doliny Baryczy" okalających gminę Przygodzice – powiedział Robert Kaczmarek - autor i pomysłodawca projektu. 

Głównym celem projektu jest praktyczna nauka rozpoznawania fauny i flory "Doliny Baryczy", poprzez spotkania w naturze i zajęcia praktyczne w samym sercu doliny. Dobrem wspólnym, które pragniemy rozwiązać za pomocą projektu jest zmiana mentalności mieszkańców, inne spojrzenie na otaczającą nas przyrodę, zbliżenie się do przedstawicieli otaczających nas zwierząt i naukę rozpoznawania roślin, które w wielu wypadkach nie powinny się znaleźć w domowych wazonach. Zajęcia w terenie mają przybrać formę nie tylko luźnych lekcji i pogadanek, ale i praktycznie zobrazować nasze zasoby. Mieszkańcy powinni poznać najbardziej znanych przedstawicieli fauny i flory Doliny Baryczy oraz tych, którzy zaliczają się do najrzadszych, a także i tych, na których trzeba najbardziej zwrócić uwagę. Kurs to również świadomość, dlaczego powinniśmy dbać o czystość naszego środowiska i jak zanieczyszczanie oddziałuje negatywnie na nasza przyrodę. Dodatkowo chcemy pokazać mieszkańcom, dlaczego nie powinno się wypalać traw wiosną i przedstawić negatywny wpływ wycinania całych szpalerów drzew. Dodatkowo w ramach projektu będziemy promować zdrowy styl życia, ponieważ spotkania w naturze to spacery oraz wycieczki rowerowe.

Gratulujemy!Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie