Najnowszy post

Odyseja Antonińska 2024 [PROGRAM]

Przed Wami program godziny tegorocznej, czwartej "Odysei Antonińskiej" 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz przesunięcia godzin prelekcji.

"Działaj lokalnie" w Przygodzicach


Dolina Baryczy to miejsce szczególne, słynące wyjątkową przyrodą ale również rozwijane dzięki przedsiębiorczym i aktywnym ludziom, zmieniającym swoją rzeczywistość, dążącym do poprawienia jakości życia. Warunkiem ogłoszenia przez „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” konkursu na lokalne granty w ramach Programu „Działaj Lokalnie” jest pozyskanie co roku kwoty min. 55 tys. zł., z których to 30 tys. zł. otrzymujemy za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce od Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Okazuje się, że odrobina zaangażowania, pomysłu i chęci, których brakuje czasem niektórym urzędnikom może doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia. Projekty na papierze zamieniają się w inicjatywy,  z których korzyść mogą czerpać mieszkańcy. Oto najlepszy tego przykład. W dniu 27.05.2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach Programu "Działaj Lokalnie" VIII w Dolinie Baryczy. Jedynym, przeznaczonym do dofinansowania wnioskiem z terenu gminy Przygodzice jest aplikacja złożona przez Radę Gminną Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Przygodzicach pt. "Oglądamy, słuchamy i dotykamy" - kurs rozpoznawania fauny i flory "Doliny Baryczy".

- Projekt "Oglądamy, słuchamy i dotykamy" - kurs rozpoznawania fauny i flory "Doliny Baryczy", to projekt polegający na żywych lekcjach w naturze. To cykl spacerów, wycieczek rowerowych i spotkań w najciekawszych i najwartościowszych miejscach "Doliny Baryczy" okalających gminę Przygodzice – powiedział Robert Kaczmarek - autor i pomysłodawca projektu. 

Głównym celem projektu jest praktyczna nauka rozpoznawania fauny i flory "Doliny Baryczy", poprzez spotkania w naturze i zajęcia praktyczne w samym sercu doliny. Dobrem wspólnym, które pragniemy rozwiązać za pomocą projektu jest zmiana mentalności mieszkańców, inne spojrzenie na otaczającą nas przyrodę, zbliżenie się do przedstawicieli otaczających nas zwierząt i naukę rozpoznawania roślin, które w wielu wypadkach nie powinny się znaleźć w domowych wazonach. Zajęcia w terenie mają przybrać formę nie tylko luźnych lekcji i pogadanek, ale i praktycznie zobrazować nasze zasoby. Mieszkańcy powinni poznać najbardziej znanych przedstawicieli fauny i flory Doliny Baryczy oraz tych, którzy zaliczają się do najrzadszych, a także i tych, na których trzeba najbardziej zwrócić uwagę. Kurs to również świadomość, dlaczego powinniśmy dbać o czystość naszego środowiska i jak zanieczyszczanie oddziałuje negatywnie na nasza przyrodę. Dodatkowo chcemy pokazać mieszkańcom, dlaczego nie powinno się wypalać traw wiosną i przedstawić negatywny wpływ wycinania całych szpalerów drzew. Dodatkowo w ramach projektu będziemy promować zdrowy styl życia, ponieważ spotkania w naturze to spacery oraz wycieczki rowerowe.

Gratulujemy!Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie