Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Janków Przygodzki: Będzie bezpieczniej, czujka czadu w każdym domu

Zawsze traktowałem Janków Przygodzki jako wzór do naśladowania. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, ale głównie tamtejszego sołectwa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej udało się dopiąć ostatnie szczegóły i wkrótce w każdym domu może zawisnąć czujka tlenku węgla oraz w niektórych pomieszczeniach także dymu. Cichy zabójca, czyli czad jest bezbarwny i bezwonny dlatego tak trudno go wyczuć ludzkim nosem. Z pomocą przychodzą urządzenia, które wykrywają stężenie tlenku. 300 sztuk takich czujek trafi do domów w Jankowie Przygodzkim, Pardalinie, Trzcielinach, na osiedlu Lawendowym oraz przy ulicach Leśnej i Wrzosowej. Cała akcja pod nazwą "Będzie bezpieczniej - czujka w każdym domu" ma też prewencyjny charakter - ma uświadamiać mieszkańców. Oto jej szczegóły.


Sama czujka tlenku węgla marki Kidde 7CO to nie wszystko. Przekazanie urządzeń poprzedzą szkolenia oraz spotkania podczas których mieszkańcy będą mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej. Rozdanych zostanie 300 sztuk wspomnianych czujek czadu (o wartości rynkowej ok. 95 zł każda) oraz 100 sztuk czujek dymu model Kidde I9040EU (wartości rynkowej ok. 50 zł każda).

- Temat zaczął się wraz z pojawieniem sezonu grzewczego. Sporo się słyszało o licznych zgonach tu i tam. Stwierdziłem, że warto zwiększyć bezpieczeństwo w naszej miejscowości. Zwróciłem się z prośbą do firmy Gaz-System o wsparcie. Zostało to pozytywnie rozpatrzone. Firma przekazała nam 19 tysięcy złotych. Resztę dołożyliśmy z własnych środków - mówi Wiesław Witek, sołtys Jankowa Przygodzkiego. - Zainteresowanie jest ogromne. Ludzie się rozdzwaniają i piszą - dodaje sołtys. Akcję koordynuje  jednostka OSP Janków Przygodzki przy współpracy z partnerami (finansowymi, technicznymi i merytorycznymi):

Gaz-System S.A., 
Sołectwo Janków Przygodzki, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, 
Aisko Sp. J., 
Kidde Safety.

INFO:

62-738-21-01 (Sołtys Wiesław Witek)
733-351-682 (OSP Janków Przygodzki).

REGULAMIN:1. Bezpłatna czujka czadu lub dymu przysługuje dla każdego domu lub mieszkania Sołectwa Janków
Przygodzki, którego mieszkaniec do dnia 26.11.2017 r., zgłosi chęć instalacji czujki w swoim domu
lub mieszkaniu do organizatorów akcji.

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru kontaktowego telefonu oraz informacji o posiadanych źródle ciepła (terma w łazience, piec gazowy, stałopalny, kominek) w jeden z poniższych sposobów:

a. SMS na nr telefonu 733-351-682
b. e-mail na adres remiza@osp.jankowprzygodzki.pl
c. zapisy w Remizie OSP Janków Przygodzki w niedzielę:

i. 19.11.2017 w godz. 9:00 - 12:00
ii. 26.11.2017 w godz. 9:00 - 12:00
d. zapisy w sklepie p. Anny Szypuły, ul .Długa 27
e. zapisy przed szkoleniami - terminy w pkt. 4

3. Ostateczny termin przyjęcia zgłoszeń upływa 26.11.2017 o godz. 12:00.

Partnerzy akcji (finansowi, techniczni, merytoryczni) Gaz-System S.A., Sołectwo Janków Przygodzki, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie
Wielkopolskim, Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie
Przygodzkim, Aisko Sp. J., Kidde Safety

4. Przekazywanie czujek czadu lub dymu mieszkańcom będzie odbywać się na każdym ze szkoleń
dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz montażu i obsługi czujek, organizowanego na
“Sali Wiejskiej” przez OSP Janków Przygodzki w dniach:
i. 10.11.2017 r. (piątek), godz. 18:00
ii. 22.11.2017 r. (środa), godz. 18:00
iii. 8.12.2017 r. (piątek), godz. 18:00
b. przed przekazaniem urządzenia, wymagane jest podpisanie przez otrzymującego
oświadczenia (Załącznik nr 2 do regulaminu):
i. o niezbywaniu otrzymanego urządzenia
ii. o zamiarze instalacji czujki w przeciągu 2 tygodni od jej otrzymania
iii. o zgodzie na dwukrotną kontrolę instalacji czujki w okresie 3 lat przez organizatorów
lub coroczne przesłanie zdjęcia zamontowanej czujki na profil Facebook OSP Janków
Przygodzki http://osp.jankowprzygodzki.pl/

5. Za instalację urządzenia odpowiada otrzymujący samodzielnie. Pomoc ze strony organizatorów jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu terminu.
6. Przydział czujek czadu lub dymu, jest określany na podstawie przesłanych informacji dotyczących
źródeł ciepła w domu oraz kolejności zgłoszeń.
7. Urządzenia są objęte gwarancją producenta, odpowiednio dla czujek:
a. czadu na okres 10 lat
b. dymu na okres 3 lat
8. Organizatorom, przysługuje prawo odmowy przekazania urządzeń mieszkańcowi w przypadkach
uzasadnionego podejrzenia niewywiązania się z zapisów wymaganego oświadczenia. Odmowa jest
udzielana w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny w terminie do 7 dni od zakończenia akcji.
Od przekazanej decyzji nie obowiązuje odwołanie.

9. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu - zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

10. Wszystkie spory wynikające z niedookreślenia w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez
organizatorów i przekazywane w formie pisemnej stronie zgłaszającej. Od przekazanej decyzji nie
obowiązuje odwołanie.


REGULAMIN 
(do pobrania)Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie