Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

Ptasia grypa w gminie Przygodzice. Masz kurę - musisz to zgłosić

fot. archiwum
Masz choćby jedną kurę, kaczkę, indyka? Musisz to zgłosić sołtysowi swojej miejscowości, podać taką informację do urzędu gminy lub powiatowego lekarza weterynarii. To pokłosie odkrycia ogniska wirusa ptasiej grypy w gospodarstwie w Topoli Osiedle.Każdy posiadacz choćby jednej sztuki drobiu z terenu Gminy Przygodzice zobowiązany jest zgłosić ten fakt do właściwego sołtysa, urzędu gminy lub powiatowego lekarza weterynarii.

W związku z ogniskiem ptasiej grypy na terenie Gminy Przygodzice nakazuje się bezwzględne zastosowanie do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa, które mają zminimalizować zagrożenie.

Urząd informuje rolników o poważnym zagrożeniu związanym z wirusem. W kampanię informacyjną zaangażowano sołtysów.

Do odwołania obowiązują zakazy wypuszczania ptactwa domowego, sprzedaży żywego drobiu na bazarach i giełdach. Drób musi przebywać w obiektach zamkniętych.

Te obostrzenia są zawarte w specjalnym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 


Będą obowiązywały aż do odwołania.

Procedury przewidują, iż w przypadku ujawnienia wirusa całe stado jest likwidowane, a miejsce odkażane. Jeśli producent zachował wszelkie środki ostrożności, wówczas może liczyć na odszkodowanie; jednak jeśli tego nie zrobił, nie ma szans na żadną rekompensatę.
Niestosującym się do zakazu grożą wysokie kary.

W szerzeniu się zakażeń pomiędzy fermami drobiu istotną rolę może odgrywać człowiek, gdyż wirus łatwo przenosi się na odzieży, sprzęcie czy środkach transportu. Kluczowa jest zatem bioasekuracja.

Link znajdziecie poniżej.

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie