Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Zakaz wstępu do lasu, a co z ogródkami działkowymi?

Od 3 kwietnia obowiązuje zakaz wstępu do lasu, co natomiast z ogródkami działkowymi? Choć nie ma podstaw prawnych, aby zakazać działkowiczowi przebywania na swoim terenie, to musimy pamiętać, że rząd w jednym z rozporządzeń ograniczył nam możliwość poruszania się i możemy wyjeżdżać z domu tylko w ważnych życiowych sprawach. Podczas kontroli policji trudno nam będzie wytłumaczyć się z tego, że działka jest naprawdę potrzebną czynnością w Waszym życiu.....
Wizyta na RODOS (Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką) to w czasie kwarantanny absolutne zbawienie, szczególnie że w powietrzu wisi początek wiosny. Można przecież nadgonić nieco prac ogrodowych, zwłaszcza jeśli pracodawca wysłał nas na przymusowy urlop. 3 kwietnia wprowadzono zakaz wstępu do lasu, ale do tej pory nie było wiadomo czy na działkę można wyjechać. W komunikacie Polskiego Związku Działkowców z 3 kwietnia czytamy, że:

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.

PZD wskazuje na to, że działkowy mający tytuł prawny do własności działki mieliby dość ograniczony dostęp do swojej własności.

W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

Komunikat powstał po tym, jak w przestrzeni medialnej pojawiły się informacje o wystawianych działkowcom mandatach. Chodzi o to, że rząd ograniczył nam możliwość przemieszczania się, a gdy to robimy, to musimy mieć ważny powód. 


Polski Związek Działkowców odniósł się do stawiania mandatów przez służby. 

Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Jednocze śnie PZD zaapelował w tym komunikacie do działkowców, aby ograniczyli wizyty w swoim azylu. Powiem Wam szczerze: teraz doceniam fakt posiadania własnego domu i przydomowego ogródka. Współczuję jednocześnie osobom, które kwarantannę związaną z koronawirusem muszą spędzać w małych mieszkaniach w blokowiskach. 

źródło: 


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie