Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Sondaż samorządowy tydzień przed wyborami

Między 11 a 14 listopada przeprowadzone zostaną dwa sondaże przedwyborcze. W pierwszym zapytamy mieszkańców gminy na którego z kandydatów na wójta zagłosują, w drugim Przygodziczan na których z kandydatów na radnych Przygodzic oddają swój głos. Sondaże przeprowadzone zostaną dwoma sposobami dotarcia do respondentów (telefon, indywidualny wywiad osobisty w ich miejscach zamieszkania). Próba badawcza została już starannie ustalona. Szczegóły poniżej.
Od prawie miesiąca wiemy, kto będzie startował w wyborach samorządowych na wójta gminy Przygodzice. Od soboty znamy również wszystkich kandydatów na radnych w naszej gminie. Jakiś czas temu  na łamach naszego serwisu pojawiła się sonda, w której pytaliśmy kogo widzielibyście na fotelu wójta – Przemysława Kaźmierczaka, Krzysztofa Rasiaka czy kogoś innego. Obecnie ukazała się kolejna z następującym pytaniem – kto na radnego z Przygodzic? Zdajemy sobie jednak doskonale sprawę z tego, że na naszą stronę wchodzą różne osoby. Nie zawsze posiadają oni prawa wyborcze, z reguły są to osoby młodsze. Ponadto nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy wiedzą jeszcze o naszym serwisie pomimo usilnych prób jego promowania w okolicy. Nasze sondy internetowe mają raczej charakter zabawowy i nie można z nich wyciągać oczywistych wniosków. Wiemy jak wielkie znaczenie dla mieszkańców gminy mają najbliższe wybory samorządowe. W związku z powyższym postanowiliśmy przeprowadzić dwa sondaże wyborcze z prawdziwego zdarzenia. Sami jesteśmy ciekawi jakie będą rezultaty. Mamy nadzieję, że będą one zgodne z wynikami wyborów.

Teraz kilka słów o samych sondażach.

Na początek odpowiemy dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić je na tydzień przed wyborami. Uznaliśmy, że wcześniejsze wykonanie badania nie ma sensu choćby dlatego, że podczas wyborów samorządowych wyborcy podejmują decyzję, o tym na kogo zagłosują, później niż ma to miejsce w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. Nie chcieliśmy również robić je na ostatnią chwilę, tuż przed ogłoszeniem ciszy wyborczej. Chcemy Wam dać czas na oswojenie się z wynikami sondażu. Pragniemy również zmobilizować kandydatów na wójta i radnych do wzmożonej pracy w ostatnich dniach kampanii.

Zadamy sobie kolejne pytanie. Dlaczego dwa sondaże – na wójta i radnych Przygodzic? Już na samym początku uznaliśmy, że nie może zabraknąć tego dotyczącego piastowania najważniejszego stanowiska w gminie. Chcieliśmy również przeprowadzić badanie dotyczące wyboru radnych we wszystkich okręgach. Ustalenie odpowiedniej próby badawczej przerasta na chwilę obecną jednak nasze możliwości. Ktoś zapewne zapyta: Przecież na wójta głosować będą ci sami ludzie co na radnych. Owszem. Tylko, że kandydatów na wójta jest w całej gminie dwóch, na radnych w poszczególnych okręgach jest kilku. Aby uzyskać w miarę rzetelne wyniki dotyczące wyboru wójta można zastosować próbę losową polegającą na tym że każda osoba, która ukończyła 18 rok życia ma jednakową szansę znalezienia się w próbie. Inaczej mówiąc: w badaniu uczestniczyć będą przypadkowo wytypowani ludzie. W przypadku dotyczącym wyboru włodarzy w poszczególnych okręgach prosta próba losowa nie wystarczy. Jest mniejsza ilość wyborców, jest więcej kandydatów. Liczebność  próby musi być większa niż liczba osób z tego okręgu biorąca udział w sondażu dotyczącego wyboru wójta. Ważne jest aby grupy wiekowe prób były starannie dobrane. Trzeba też do nich w jakiś sposób dotrzeć. Mówiąc prostym językiem - podając fikcyjny przykład - jeśli 20% wyborców stanowią osoby wiekowe w wieku 18-35 lat to taki sam odsetek ludzi uczestniczących w sondażu musi być z tego przedziału wiekowego. Nie jest łatwe określenie tychże danych. Nie ma nawet jak je uzyskać bowiem ustawa o ochronie danych osobowych skutecznie niweluje próby pozyskania ich z innych źródeł. Jednak w związku z tym, że wszystkie osoby redagujące ten serwis są z Przygodzic po blisko kilkutygodniowej wytężonej pracy udało nam się wspólnymi siłami ustalić mniej więcej („łopatologicznymi” metodami idealnie się nie da) wiekową zmienną demograficzną Przygodziczan oraz starannie wyselekcjonować osoby, które poddane zostaną badaniu. Tym sposobem przeprowadzone zostanie chociaż badanie w okręgu, w którym przypada największa liczba mandatów w naszej gminie.


Aby każdy osoba miała jasne rozeznanie co do sondaży przedstawiamy poniżej jego najważniejsze cechy:

Sondaż (wójt gminy Przygodzice)
- Cel: stwierdzenie, który z kandydatów na tydzień przed wyborami ma większą szansę zostania wójtem, oszacowanie frekwencji w gminie
- Metoda badawcza: ankieta
- Sposoby dotarcia do respondentów: telefon, indywidualny wywiad osobisty w miejscach zamieszkania respondentów (mieszkańcy Przygodzic); tylko telefon (wyborcy z pozostałych miejscowości naszej gminy)   
- Jednostka próby – osoby uprawnione do głosowania
- Liczebność próby:  500 osób
- Metody doboru próby: prosta losowaSondaż (radni w Gminie Przygodzice)
- Cel: stwierdzenie, którzy kandydaci z okręgu 6 na tydzień przed wyborami mają największą szansę zostania radnymi; określenie, którzy kandydaci cieszą się największym poparciem w poszczególnych grupach wiekowych, oszacowanie frekwencji w okręgu nr 6
- Metoda badawcza: ankieta
- Sposoby dotarcia do respondentów: telefon, indywidualny wywiad osobisty w miejscach zamieszkania respondentów
- Jednostka próby – osoby uprawnione do głosowania
- Liczebność próby: 200 osób
- Metody doboru próby: tzw. kwotowa próba nielosowa (dobiera się do próby określoną liczbę osób w skonstruowanych przez siebie kategoriach, w naszym przypadku są to wykluczające się wzajemnie grupy wiekowe)Uwaga: Wyniki sondaży wraz z przedstawieniem wniosków z badań umieścimy na stronie 15 listopada

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie