Najnowszy post

Zielone światło dla budowy dalszego odcinka S11 w kierunku Kępna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała właśnie ważną decyzję, która otwiera drogę do budowy kolejnego odcinka S11. Chodzi o ekspresówkę w kierunku Kępna, która zupełnie zmieni charakter Antonina. Wieś nie będzie już miejscowością przy drodze krajowej, co może znacznie zmienić życie jej mieszkańców na lepsze. Czy pozycja turystyczna Antonina jest wypracowana na tyle, aby utrzymał status miejscowości idealnej do wypoczynku? 

Jak głosować?

Głosowanie to metoda podejmowania decyzji polegająca na tym, że każdy z uczestników oddaje swój głos według własnych przekonań. Informacja o tym, jak oddać ważny głos jest umieszczona przede wszystkim na każdej karcie do głosowania.


 Aby głos był ważny, w kratce na karcie do głosowania należy postawić znak „x”. Punkt przecięcia kresek tworzących znak „x” musi się znaleźć w obrębie kratki. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
Kiedy głos jest ważny?


W wyborach na wójta można oddać głos tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. W przypadku, gdy wyborca postawi znak „x'' przy kilku nazwiskach albo nie postawi w ogóle - głos jest nieważny.

Wybory do rady gminy w gminach poniżej 20 tys. mieszkańców (w tym gminy Przygodzice)

Wybory w gminach poniżej 20 tys. mieszkańców odbywają się na zasadzie większościowej, czyli radnymi zostają ci kandydaci, na których głosowało najwięcej osób. Głosuje się stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu. W przypadku okręgu wyborczego nr 6 (Przygodzice, PKP, Strugi) wybiera się 3 radnych, więc podczas głosowania można postawić znak „x” kratce z lewej strony obok nazwiska przy 1, 2 lub 3 kandydatach. W przypadku, gdy wyborca postawi znak „x'' przy więcej niż 3 nazwiskach albo nie postawi w ogóle - głos jest nieważny. W pozostałych okręgach wyborczych wybiera się następująca liczbę radnych: Antonin, Ludwików – 1, Chynowa, Bogufałów, Przygodziczki – 2, Czarnylas, Hetmanów – 1, Dębnica – 2, Janków Przygodzki, Trzcieliny, Pardalin, Osiedle 40-lecia PRL – 2, Topola – Osiedle – 1, Topola Wielka – 1 i Wysocko Małe, Smardów – 2.

Wybory do rady powiatu

Wybory do rady powiatu są przeprowadzane na zasadach analogicznych do wyborów w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. U nas w gminie w każdym z okręgów wyborca stawiamy znak „x'' przy 1 kandydacie. W przypadku, gdy wyborca postawi znak „x'' przy więcej niż 1 nazwisku albo nie postawi w ogóle - głos jest nieważny.

Wybory do sejmiku województwa wielkopolskiego

Wybory do sejmiku województwa są przeprowadzane na zasadach analogicznych do wyborów w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. Wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając znak "x" obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego pierwszeństwo do mandatu. W przypadku, gdy wyborca postawi znak „x'' przy więcej niż 1 nazwisku albo nie postawi w ogóle - głos jest nieważny.

Zapraszam do trafnego i przemyślanego głosowania!

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie