Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

Mamy przewodniczącego rady! Nowy wójt zaprzysiężony

Andrzej Baraniak został przewodniczącym rady Gminy Przygodzice w VI kadencji (2010-2014). Dziś wznowiono obrady przerwanej sesji rady z czwartku (02.12.2010). Radni doszli do porozumienia i nowego przewodniczącego wybrali jednogłośnie. Wiceprzewodniczącymi zostali: Franciszek Błaszczuk oraz Krystian Piasecki. Przegłosowano również składy 5 komisji merytorycznych. Dziś mija termin ślubowania nowo wybranego wójta - uroczyste ślubowanie złożył więc nowy włodarz gminy Krzysztof Rasiak. Rada jest już w komplecie i zorganizowana może zacząć działać dla dobra gminy. Mamy dla Was również calą sesję nagraną do przesłuchania! Szczegóły poniżej!
Na początku wznowionej sesji rady gminy Przygodzice senior Franciszek Błaszczuk powitał zgromadzonych i przypomniał, że na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi kworum (rada może podejmować uchwały zgodnie z prawem). Senior i jednocześnie chwilowy przewodniczący Rady Gminy powrócił do punktu piątego, czyli wybór właściwego przewodniczącego rady na VI kadencję (2010-2014). Dzisiejsza sesja była bowiem wznowieniem sesji z czwartku 02.12.2010, na której nie udało się wybrać przewodniczącego.

Andrzeja Baraniaka na stanowisko przewodniczącego zgłosiło KWW Kaźmierczaka. Baraniak przyjął propozycję. Nikt więcej nie zgłosił kandydatury, więc można było przystąpić do głosowania.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki:

Liczba radnych obecnych i uprawnionych: 14
Minimalna liczba głosów potrzebna do wybrania: 8
Liczba kart wyjętych z urny: 14
Liczba głosów ważnych: 14


Andrzej Baraniak (14 głosów za).

Andrzej Baraniak podziękował i przeszedł do zaproponowania głosu w sprawie liczby wiceprzewodniczących rady. Ustalono, że będzie ich dwóch.

Jako pierwszego zgłoszono Franciszka Błaszczuka. Przeprowadzono głosowanie. Wynik: 14 głosów za. Jako drugiego zaproponowano kandydaturę Krystiana Piaseckiego (KWW Krzysztofa Rasiaka). Wynik identyczny: 14 głosów za. Oto więc skład tych najwyższych struktur rady gminy Przygodzice.


Na pierwszej sesji rady ustalono również skład poszczególnych komisji rady Gminy Przygodzice. Oto pełna lista:

1. Komisja Rewizyjna (3 osoby)

- Jarosław Binkowski
- Kazimierz Niziołek
- Janina Wojtasiak (Przewodnicząca)

2. Komisja Praworządności, Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego (3 osoby)

- Danuta Golińska (Przewodnicząca)
- Roman Radajewski
- Stanisław Wnuk

3. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rekreacji (5 osób)

- Sebastian Bartkowiak
- Danuta Golińska
- Roman Radajewski
- Janina Wojtasiak
- Robert Kaczmarek (Przewodniczący)

4. Komisja Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (7 osób)

- Maria Balcerek
- Francieszk Błaszczuk
- Sebastian Bartkowiak
- Mariusz Grzesiek
- Jan  Gąsiorek (Przewodniczący)
- Stanisław Wnuk
- Robert Kaczmarek

5. Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju Gospodarczego (9 osób)

- Andrzej Baraniak
- Francieszk Błaszczuk
- Maria Balcerek
- Jarosław Binkowski
- Mariusz Grzesiek
- Krystian Piasecki
- Jan Gąsiorek
- Kazimierz Niziołek
- Bogusław Lipiński (Przewodniczący)

Po ustaleniu personalnych składów komisji sprawdozdanie z 4-letniej działalnośći gminy miał przedstawić odchodzący wójt Przemysław Kaźmierczak. Niestety na sesję nie dotarł.

W wolnych głosach i wnioskach głos zabrał nowy wójt Krzysztof Rasiak. Powiedział, że na poczynania rady spoglądać będą mieszkańcy gminy. Podkreślił, że współpraca radnych jest bardzo ważna i będzie rzutować na przyszłość.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady I sesji i zapowiedział, że dziś mija termin możliwego zaprzysiężenia nowego wójta i złożenia przez niego uroczystego ślubowania.

Tak też się stało na drugiej sesji rady Gminy Przygodzice zwołanej tego samego popołudnia.

Zapis audio całej I sesji Rady Gminy Przygodzice można znaleźć tutaj a to wszystko dzięki Darkowi Piechowiakowi.

Oto fotorelacja z I i II sesji Rady Gminy Przygodzice. Autor zdjęć: Darek PiechowiakKomentarze

Jesteśmy też na Instagramie