Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

Nowi radni powiatowi odebrali nominacje


W piątek, 3 grudnia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oficjalnie wręczono nominację na Radnych Powiatu Ostrowskiego IV kadencji. Pomimo nieobecności kilku osób przedstawiciele Powiatowej Komisji Wyborczej wręczyli stosowne zaświadczenia. Informacja ze strony starostwa powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.Stosownie do art. 156 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) Powiatowa Komisja Wyborcza w Ostrowie Wielkopolskim stwierdziła, iż w wyborach , które odbyły się 21 listopada 2010 roku na Radnych Powiatu Ostrowskiego wybrani zostali: Jacek Bartczak, Dariusz Bierła, Marek Ewiak, Grzegorz Finke, Włodzimierz Jędrzejak, Jerzy Kątny, Maria Kędzierska - Jachimek, Aleksandra Kierstein, Andrzej Knopiński, Stanisław Krakowski, Andrzej Leraczyk, Tomasz Ławniczak, Marlena Maląg, Leszek Michalak, Marek Michalczak, Łukasz Mikołajczyk, Roman Pacholczyk, Beata Podsadna, Paweł Rajski, Krzysztof Rasiak, Mieczysław Szempiński, Maria Tomaszewska, Józef Wajs, Jerzy Łukasz Walczak, Piotr Walkowski jr., Arkadiusz Wojtczakoraz Tomasz Ziąbka.

Zaświadczenia o wyborze na radnego wręczyli przedstawiciele Powiatowej Komisji Wyborczej w składzie: Małgorzata Zydorowicz, Iwona Gauza i Marcin Woliński. Piątkowe spotkanie w imieniu Komisarza Wyborczego zwołał Sekretarz Powiatu Mirosław Rychlik, który przekazał wszystkim serdeczne gratulacje i życzył owocnej pracy w najbliższych czterech latach.

- W nowej radzie są zarówno wieloletni samorządowcy, jak i debiutanci, dla których jest to początek pracy w samorządzie. Niestety nie mogli się dzisiaj stawić wszyscy spośród wybranych 27 radnych. Wiadomo też, że obecny skład Rady ulegnie zmianie. Swoją rezygnację z mandatu radnego złożył już Jacek Bartczak, w związku z objęciem stanowiska Burmistrza Gminy i Miasta Raszków. Podobnego ruchu można oczekiwać ze strony Krzysztofa Rasiaka, dotychczasowego wicestarosty ostrowskiego, który wygrał wybory na Wójta Gminy Przygodzice. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą w miejsce osób, które zrezygnują z mandatu radnego wejdą kolejni z listy wyborczej, którzy uzyskali największą liczbę głosów - wyjaśnia Mirosław Rychlik, pełniący równocześnie obowiązki Urzędnika Wyborczego.

Na zakończenie Sekretarz Powiatu poinformował o ustalonym przez Komisarza Wyborczego terminie I sesji Rady Powiatu Ostrowskiego IV kadencji, która odbędzie się 8 grudnia o godz. 9:00 w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Poznańskiej 43.

autor: Romana Ogórkiewicz

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie