Najnowszy post

Besiedem, czyli siedmioro artystów w antonińskim Pałacu Książąt Radziwiłłów [ZAPROSZENIE]

Działająca w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach antonińska galeria sztuki Operis.Artis w 2023 rok wchodzi z kolejną wystawą zbiorową – BESIEDEM – jak sama nazwa mówi, swoje prace pokaże na niej siedmioro twórczyń i twórców, zarówno postaci znanych już ze ścian galerii, jak i nowych gości. Wspólnym mianownikiem są tutaj nazwiska, rozpoczynające się od litery B. Wystawa zawiśnie w Pałacu Myśliwskim w Antoninie, rozpocznie się wernisażem 21 stycznia o godzinie osiemnastej.

Plaga pożarów, także w gminie Przygodzice [FOTO+WIDEO]

Ostatnie dni to nie tylko upały, ale i plaga pożarów. Sporo pracy mieli więc strażacy z całej gminy. W ubiegłą niedzielę 27 kwietnia płonęły lasy i łąki w okolicach Sośni (pow. ostrowski). W tym samym dniu zapalił się także las w okolicach miejscowości Przygodziczki w gminie Przygodzice. W pracy strażakom nie pomagał z pewnością silnie wiejący wiatr. Jak mówią specjaliści 9,4 na 10 przypadków pożaru lasu to sprawka człowieka. Na terenie całego kraju wciąż wypala się trawę, to także jedna z przyczyn pojawienia się ognia. Światełko w tunelu jest - od jutro załamanie pogody i nieco więcej deszczu. 


W całej Polsce tylko od 1 do 27 marca strażacy interweniowali aż 46 012. Wyjeżdżali głównie do pożarów łąk, lasów, nieużytków.... W tych pożarach zginęło już 7 osób! Na szczęście nikt z Wielkopolski. W akcjach gasniczych brało udzial ponad 24 tysiące jednostek Państwowych Straży Pożarnych (ponad 99 tysięcy strażaków!) oraz ponad 32 tysiące jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (ponad 178 tysięcy strażaków). Te liczby budzą respekt. Kilka słów na temat wypalania traw, bo ten proceder jest zabroniony nawet prawnie. 

fot. KP PSP w Ostrowie Wlkp.

fot. KP PSP w Ostrowie Wlkp.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”. 
Art. 30 ust. 3 Ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.);:
„w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 
1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Rolnicy, którzy decydują się na wypalanie traw mogą się w skrajnych przypadkach nawet pożegnać z unijną dotacją do gruntów rolnych. 

źródło informacji:
27.04.2012

27.04.2012

27.04.2012

27.04.2012

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie