Najnowszy post

Dobra robota w Gminie Przygodzice

Urzędnicy z Gminy Przygodzice są liderami w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów, które współfinansowała w latach 2014-2022 Unia Europejska. Wydatki inwestycyjne na osobę w gminie to nieco ponad 2500 złotych, co plasuje nasz samorząd na pierwszym miejscu w powiecie, w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz w całym regionie Doliny Baryczy (część woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego). 

Obwodnica Ostrowa szansą na archeologiczne odkrycia? [FOTO]

Oczekiwana przez wszystkich budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego może okazać się odpowiedzią na kilka nurtujących pytań - twierdzi archeolog Sebastian Przybylski. O tym, oraz o osadnictwie w gminie Przygodzice w czasach Cesarstwa Rzymskiego gość Gminnej Biblioteki oraz Chaty Regionalnej opowiadał na spotkaniu w czwartek 31 maja 2012 roku. Przy okazji archeolog promował swoją ksiażkę pt. "Osadnictwo kultury przeworskiej w dorzeczach górnej Baryczy i Ołoboku". 
Na samym początku spotkania postać Sebastiana Przybylskiego przedstawił historyk Edmund Radziszewski. Archeolog przybliżył kilkunastoosobowej grupce mieszkańców regionu czym jest kultura przeworska i na jakie etapy można ją podzielić. Okazuje się, że niestety kultura ta nie ma żadnych świadectw w postaci zapisanych tekstów, ponieważ ludność, która ją reprezentowała niestety nie znała pisma. Jej początek można datować na III wiek p.n.e, natomiast schyłek gdzieś około 5. stulecia po narodzinach Chrystusa. Od II wieku n.e. nastąpiła znaczna eksplozja stanowisk, gdzie znajdowano świadectwa tej kultury. 
Podczas spotkania z archeologiem wielokrotnie przywoływano osobę profesora Józefa Kostrzewskiego. Mówiono także o cemantarzysku w Przygodzicach. Sebastian Przybylski wyraził chęć dogłębnego zbadania tego miejsca w celu rozwikłania kilku historycznych zagadek. 

Z wypowiedzi gościa Biblioteki im. Gustawa Bojanowskiego wynika, że pokłada on ogromne nadzieje w budowie obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Badania, które poprzedzą tę inwestycję mają odpowiedzieć m.in. na pytanie czy okolice Przygodzic były niegdyś zagłębiem hutniczym. Przybylski odpowiadał także na pytania dotyczące Kotłowa oraz innych archeologicznych stanowisk w regionie. Organizatorem spotkania była Biblioteka Bubliczna Gminy Przygodzice oraz Chata Regionalna. Archeolog podpisywał też swoją najnowszą publikację zatytułowaną:

 "Osadnictwo kultury przeworskiej w dorzeczach górnej Baryczy i Ołoboku". 

Komentarze

Archiwum BLOGA

Pokaż więcej

Jesteśmy też na Instagramie