Najnowszy post

Odyseja Antonińska 2024 [PROGRAM]

Przed Wami program godziny tegorocznej, czwartej "Odysei Antonińskiej" 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz przesunięcia godzin prelekcji.

Nabór na warsztaty fotograficzne i ogłoszenie wiosennego konkursu dla miłośników pstykania zdjęć :)

W najbliższy piątek o godz. 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury, w Przygodzicach odbędzie się spotkanie organizacyjne związane z naborem uczestników do koła i warsztatów fotograficznych. Jednocześnie w tym tygodniu ogłaszamy nowy konkurs fotograficzny pn. "Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii", dla wszystkich, którzy uwielbiają robić zdjęcia i chcieliby się nimi z nami podzielić. Zapraszamy :)
Nabór na warsztaty już w najbliższy piątek :)


Konkurs fotograficzny, w którym warto wziąć udział. Poniżej plakatu regulamin:Regulamin konkursu fotograficznego
„Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii”

marzec 2014 – maj 2014 r.

 1. Zasady ogólne.

1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą  „Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii” jest Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Przygodzicach, a współorganizatorami Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach i Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego w Przygodzicach.

1.2.Konkurs organizowany jest w terminie od 26 marca 2014 r. do 31 maja 2014 r.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu.

1.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 14 czerwca 2014 r. po zebraniu się specjalnej komisji złożonej m.in. z radnych, wójta gminy Przygodzice, dyrektora GOK, dyrektora biblioteki i fotografa.
1.5. Przesłanie zdjęcia na adres:
przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki wynikające z Regulaminu. 

 1. Warunki Konkursu.

  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  wyłącznie osoba fizyczna, zameldowana na terenie gminy Przygodzice, która nie zajmuje się profesjonalnie fotografią. Uczestnik konkursu jest autorem zdjęć biorących udział w konkursie.

  2.2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 31 maja 2014 r. na adres mailowy:
 
maksymalnie 3 zdjęć w formatach .jpeg (.jpg)  bądź innym popularnym formacie pliku obrazu. Maksymalny rozmiar obrazu powinien wynosić nie więcej niż 10 mb i być nie mniejszy niż 1600x1200 pikseli.
Zalecamy wysyłanie zdjęć w oryginalnej wielkości – takiej, jak zostało zrobione.

2.3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłanym zdjęciem zobowiązany jest podać tytuł zdjęcia oraz następujące dane osobowe: imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.

2.4. Zgłoszenia przesłane z niekompletnymi danymi nie będą uwzględniane.

2.5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.6. W Konkursie
nie mogą  brać  udziału pracownicy i najbliższe rodziny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, radnych Gminy Przygodzice oraz pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach i biblioteki gminnej. Prace przyjmujemy w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz osoby dorosłe.

2.7. Zwycięzca konkursu nie może przenieść nagrody na osoby trzecie.

 1. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1.Spośród wszystkich nadesłanych prac w terminie określonym w Regulaminie Konkursu Komisja Konkursowa Organizatorów Konkursu wybierze dziesięć prac.

3.2. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

3.3.Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

3.4.Wydanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3.5.Nagroda nie podlega zamianie ani wymianie na gotówkę.

3.6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania żadnej z nagród.

3.7.Nieodebranie nagrody w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody, której własność przechodzi na Organizatorów.

3.8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.9.Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów Konkursu.

3.10.Zwycięzcy Konkursu wyrażają  zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.przygodzice.pl/Gminny Ośrodek Kultury

3.11.Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników konkursu na stronach serwisu www.gokprzygodzice.pl  oraz w innych publikacjach i materiałach promocyjnych będących efektem konkursu. Przysłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach. 

 1. Dane osobowe uczestników konkursu.

  4.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

  4.2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników  Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Postanowienia ogólne.

  5.1. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.

  5.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.przygodzice.pl/Gminny Ośrodek Kultury

  5.3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

  5.4. Udział w konkursie odbywa się  na koszt Uczestnika konkursu.

  5.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Patronat honorowy oraz sponsorzy.
6.1. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: 

Pan Krzysztof Rasiak – wójt gminy Przygodzice
Pani Barbara Duczmal – dyrektor GZEAS w Przygodzicach
Pan Robert Kaczmarek – radny Rady Gminy Przygodzice, pomysłodawca konkursu
Pan Zenon Walczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach
Pani Maria Pietrzak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego w Przygodzicach
Pani Gabriela Sroka – fotograf, amator
Pan Krzysztof Kamzol – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

Komentarze

 1. Ja idę bo Pan Robert pewnie prowadzi, to będzie fajnie :)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz


Zanim coś skomentujesz przeczytaj uważnie, co mamy Ci do powiedzenia:

1) Komentarze naszych czytelników są ich własną opinią, za którą administratorzy jak i moderatorzy serwisu
www.gminaprzygodzice.info
(www.gminaprzygodzice.blogspot.com) NIE ODPOWIADAJĄ!

2) Wpisując komentarz musisz mieć świadomość, że za niego odpowiadasz!

3) Wszelkie groźby słowne oraz nadużycia będą egzekwowane prawnie!

4) Używanie wulgaryzmów zabronione!

5. Jeśli zamieścisz komentarz akceptujesz regulamin komentowania, zamieszczony powyżej.

Jesteśmy też na Instagramie