Najnowszy post

Podstawówka w Przygodzicach z przypadkiem COVID-19

15 października dyrektor szkoły podstawowej w Przygodzicach otrzymała informację o tym, że jedna z pracownic została zarażona COVID-19. Momentalnie wdrożono procedurę izolacji dzieci oraz nauczycieli, którzy mieli styczność z chorą. Od dziś, tj. 16 października 5 klas (nie 6, jak informowałem wczoraj na facebooku) szkoły podstawowej zostanie na jakiś czas w domach. Będzie się uczyć zdalnie, co oczywiście nie jest kwarantanną w sensie prawnym, ale pewną formą izolacji. 
Uczniowie zostają zatem profilaktycznie w domu. Podobnie jest z nauczycielami, którzy mieli bezpośredni kontakt z zarażoną nauczycielką. Oni też będą pracować zdalnie. 
Najważniejsza kwestia: KWARANTANNA
Dziś lub jutro rodzice dzieci oraz nauczyciele, którzy mieli kontakt bezpośredni z zarażoną COVID-em nauczycielką powinni otrzymać od sanepidu informację o potrzebie izolacji na kwarantannie. To sanepid decyduje o tym.
Chaos informacyjny
Od wczoraj otrzymuję lawinę pytań i informacji, a w internecie rozgorzała dyskusja o spo…

Wsparcie finansowe na wymianę Polsko-Ukraińską dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach


Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach otrzymał z Narodowego Centrum Kultury dofinansowanie na Polsko – Ukraińską Wymianę Młodzieży za projekt pt. „Muzyka i tańce ludowe naszą wspólną pasją.” Do Programu wpłynęło 249 wniosków z całego kraju, z których tylko 63 otrzymało dofinansowanie.  Projekt pn. „Muzyka i tańce ludowe naszą wspólną pasją” dotyczy wymiany kulturalnej i współpracy młodzieży w dziedzinie tańca i muzyki ludowej Polski i Ukrainy. Pomysł realizacji projektu zrodził się w 2013 roku podczas pobytu w gminie Przygodzice delegacji 
z Ukrainy. 
Pierwszy projekt wymiany zorganizowano z wielkim sukcesem w 2014 roku. Gmina Przygodzice od kilku lat prowadzi współpracę z partnerskimi gminami Kiwerce (obwód wołyński) oraz Zwedeniwka (obwód winnicki). Dodatkowo od 2014 roku współpracuje z miastem Swatowe (obwód ługański). Jedną z głównych dziedzin współpracy jest wymiana kulturalna, która to dziedzina jest mocno rozwinięta w gminie Przygodzice i u partnerów ukraińskich. W 2012, 2013 i 2014 roku ukraińscy choreografowie prowadzili z młodzieżą polską zajęcia taneczne. Wschodnia kultura ludowa cieszyła się w Polsce dużym uznaniem, rozbudziła wśród młodzieży nowe zainteresowania i umiejętności. Projekt wynika z chęci bliższego poznania przez młodzież różnorodności międzykulturowej.

To, co łączy grupy to wspólna pasja do twórczości ludowej. Głównym założeniem projektu jest integracja młodzieży, bezpośrednie spotkanie się oraz poznanie, zrozumienie, ale i uznanie różnic kulturowych. W ten sposób młodzież chce się uczyć tolerancji i poszanowania dla odmienności kulturowej Europy. Folklor taneczny i muzyczny, jako pozajęzykowa forma ekspresji doskonale wpisuje się w ten cel. Przemijające na naszych oczach dawne tańce, muzyka i obrzędy wymagają szczególnej troski. Chcemy wspólnie zastanowić się, jak najlepiej chronić i dokumentować folklor oraz wykorzystywać go w edukacji artystycznej. Zajęcia pozalekcyjne i rozwijanie pasji na Ukrainie jest obecnie bardzo ograniczone poprzez działania wojenne i trudną sytuację życia codziennego, dlatego chcemy podtrzymywać te wspaniałe relacje i więzi w Polsce.

Celem nadrzędnym projektu, będzie edukacja międzykulturowa. Uczestnicy zamierzają poznać i lepiej zrozumieć różnorodność kulturową Wielkopolski, Wołynia, Winnicy
i Ługańska. Wymiana zostanie zrealizowana w terminie od 26.06.2015 do 03.07.2015 roku. W tym terminie do gminy Przygodzice przyjedzie 44 obywateli Ukrainy. 
Gminny Ośrodek Kultury otrzymał na ten cel dofinansowanie w kwocie 38.080 zł.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży


Robert Kaczmarek

Komentarze

Archiwum BLOGA

Pokaż więcej

Jesteśmy też na Instagramie