Najnowszy post

Nowe zasady grupy "Przygodzicki bazarek" na Facebooku

Szanowni uczestnicy Grupy, sporo nas tutaj 💪🏻 ale z przykrością muszę przyznać, że zrobił się tutaj mały bałagan. To oczywiście moja wina, więc od nowego roku 2024 mam chęć stworzenia tutaj miejsca, gdzie klient indywidualny będzie mógł skutecznie sprzedać coś niepotrzebnego ze swojego domu, a przedsiębiorca będzie miał okazję sprzedać swój towar lub zareklamować swoją usługę.

Wsparcie finansowe na wymianę Polsko-Ukraińską dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach


Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach otrzymał z Narodowego Centrum Kultury dofinansowanie na Polsko – Ukraińską Wymianę Młodzieży za projekt pt. „Muzyka i tańce ludowe naszą wspólną pasją.” Do Programu wpłynęło 249 wniosków z całego kraju, z których tylko 63 otrzymało dofinansowanie.  Projekt pn. „Muzyka i tańce ludowe naszą wspólną pasją” dotyczy wymiany kulturalnej i współpracy młodzieży w dziedzinie tańca i muzyki ludowej Polski i Ukrainy. Pomysł realizacji projektu zrodził się w 2013 roku podczas pobytu w gminie Przygodzice delegacji 
z Ukrainy. 
Pierwszy projekt wymiany zorganizowano z wielkim sukcesem w 2014 roku. Gmina Przygodzice od kilku lat prowadzi współpracę z partnerskimi gminami Kiwerce (obwód wołyński) oraz Zwedeniwka (obwód winnicki). Dodatkowo od 2014 roku współpracuje z miastem Swatowe (obwód ługański). Jedną z głównych dziedzin współpracy jest wymiana kulturalna, która to dziedzina jest mocno rozwinięta w gminie Przygodzice i u partnerów ukraińskich. W 2012, 2013 i 2014 roku ukraińscy choreografowie prowadzili z młodzieżą polską zajęcia taneczne. Wschodnia kultura ludowa cieszyła się w Polsce dużym uznaniem, rozbudziła wśród młodzieży nowe zainteresowania i umiejętności. Projekt wynika z chęci bliższego poznania przez młodzież różnorodności międzykulturowej.

To, co łączy grupy to wspólna pasja do twórczości ludowej. Głównym założeniem projektu jest integracja młodzieży, bezpośrednie spotkanie się oraz poznanie, zrozumienie, ale i uznanie różnic kulturowych. W ten sposób młodzież chce się uczyć tolerancji i poszanowania dla odmienności kulturowej Europy. Folklor taneczny i muzyczny, jako pozajęzykowa forma ekspresji doskonale wpisuje się w ten cel. Przemijające na naszych oczach dawne tańce, muzyka i obrzędy wymagają szczególnej troski. Chcemy wspólnie zastanowić się, jak najlepiej chronić i dokumentować folklor oraz wykorzystywać go w edukacji artystycznej. Zajęcia pozalekcyjne i rozwijanie pasji na Ukrainie jest obecnie bardzo ograniczone poprzez działania wojenne i trudną sytuację życia codziennego, dlatego chcemy podtrzymywać te wspaniałe relacje i więzi w Polsce.

Celem nadrzędnym projektu, będzie edukacja międzykulturowa. Uczestnicy zamierzają poznać i lepiej zrozumieć różnorodność kulturową Wielkopolski, Wołynia, Winnicy
i Ługańska. Wymiana zostanie zrealizowana w terminie od 26.06.2015 do 03.07.2015 roku. W tym terminie do gminy Przygodzice przyjedzie 44 obywateli Ukrainy. 
Gminny Ośrodek Kultury otrzymał na ten cel dofinansowanie w kwocie 38.080 zł.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży


Robert Kaczmarek

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie