Najnowszy post

Podstawówka w Przygodzicach z przypadkiem COVID-19

15 października dyrektor szkoły podstawowej w Przygodzicach otrzymała informację o tym, że jedna z pracownic została zarażona COVID-19. Momentalnie wdrożono procedurę izolacji dzieci oraz nauczycieli, którzy mieli styczność z chorą. Od dziś, tj. 16 października 5 klas (nie 6, jak informowałem wczoraj na facebooku) szkoły podstawowej zostanie na jakiś czas w domach. Będzie się uczyć zdalnie, co oczywiście nie jest kwarantanną w sensie prawnym, ale pewną formą izolacji. 
Uczniowie zostają zatem profilaktycznie w domu. Podobnie jest z nauczycielami, którzy mieli bezpośredni kontakt z zarażoną nauczycielką. Oni też będą pracować zdalnie. 
Najważniejsza kwestia: KWARANTANNA
Dziś lub jutro rodzice dzieci oraz nauczyciele, którzy mieli kontakt bezpośredni z zarażoną COVID-em nauczycielką powinni otrzymać od sanepidu informację o potrzebie izolacji na kwarantannie. To sanepid decyduje o tym.
Chaos informacyjny
Od wczoraj otrzymuję lawinę pytań i informacji, a w internecie rozgorzała dyskusja o spo…

Gmina Przygodzice na wysokim 11. miejscu w projekcie dot. OZE


Światło dzienne ujrzała dziś lista pozytywnie ocenionych wniosków w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na instalację odnawialnych źródeł energii. Gmina Przygodzice znalazła się na wysokim jedenastym miejscu tego zestawienia. Oznacza to, że na terenie samorządu może powstać prawie 400 instalacji fotowoltaicznych oraz ponad 160 kolektorów słonecznych. Całkowita kwota projektu to ponad 7,5 miliona złotych. Gmina otrzyma blisko 6 milionów złotych dofinansowania. Brawa dla urzędników z gminy Przygodzice, bo to kolejny ważny krok w stronę polepszenia jakości powietrza w naszej gminie. 


Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice polegać będzie na dostawie instalacji oraz wykonaniu prac montażowych i szkoleniowych dla: 


a) instalacji fotowoltaicznych na 323 obiektach na terenie Gminy Przygodzice. 
b) instalacji kolektorów słonecznych na 162 obiektach na terenie Gminy Przygodzice

Każdy, kto ma dom powinien się zainteresować tym projektem, bo dofinansowanie pozwoli mieszkańcom na stosunkowo tanią instalację w/w rozwiązań. Wysokość dofinansowania to aż 85 procent. Niektóre z instalacji będą kosztować około 20 tysięcy złotych, zatem oznacza to, że będzie je można montować na budynkach przy minimalnym - zaledwie kilkutysięcznym zaangażowaniu finansowym (15%). 

Opis projektu: 

Projekt realizowany jest w formule projektu parasolowego i skierowany jest do mieszkańców Gminy Przygodzice. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łącznie planowane jest wybudowanie 485 instalacji wykorzystujących energię słoneczną, w tym: - 323 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1231,74 kWp wytwarzających energię elektryczną, - 162 szt. instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 763,02 kW wytwarzające energię cieplną. Instalacje zostaną zamontowane w 400 lokalizacjach. Zakłada się zatem, że część mieszkańców Gminy będzie instalować jednocześnie kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. 

Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii, jak również zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów.


Pełna lista: 

Komentarze

Archiwum BLOGA

Pokaż więcej

Jesteśmy też na Instagramie