Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

Kamery pozwolą GDDKiA zmierzyć ruch na S11. Ruszył Generalny Pomiar Ruchu 2020

GDDKiA rozpoczęła pomiar ruchu na drogach krajowych. Generalny Pomiar Ruchu 2020 ma trwać od dziś przez okrągły rok i dotyczy 200 wyznaczonych przez dyrekcję odcinków „krajówek”. Jeden z nich wyznaczono na Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, w ciągu drogi ekspresowej S11. Tabliczkę spotkałem na kolumnie wiaduktu na drodze powiatowej w stronę Chynowy. Pomiar polega na wideorejestracji, czyli gdzieś tam zamontowano kamerę, która będzie liczyć przejeżdżające samochody. Zebrane dane mają pomóc w planowaniu nowych dróg. Wczoraj w sieci pojawiła się informacja o zaawansowaniu prac przy budowie S11 z Pomorza na Śląsk. 
Tekst o zaawansowaniu prac przy projektowaniu i budowie S11 znajdziecie tutaj:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36378/Realizujemy-i-przygotujemy-sie-do-budowy-kolejnych-odcinkow-S11

W Wielkopolsce rusza Generalny Pomiar Ruchu 2020 [INFORMACJA PRASOWA GDDKiA]

Od jutra przez cały rok w Wielkopolsce na około 200 wyznaczonych odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA o określonej porze trwać będzie Generalny Pomiar Ruchu. Pomiar wykonywany będzie metodą wideorejestracji w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Zebrane dane wykorzystane zostaną m.in. przy planowaniu nowych dróg.


· Pomiar potrwa cały rok metodą wideorejestracji.

· Około 200 wyznaczonych odcinków dróg w Wielkopolsce.

· Wyniki będą dostępne w I półroczu 2021 r.

Metoda i cel

Pomiar wykonywany będzie metodą wideorejestracji, w warunkach terenowych jako zapis wideo z późniejszym zliczaniem pojazdów na odpowiednim formularzu pomiarowym. 

Badanie tą metodą w Wielkopolsce realizowane będzie na wszystkich wyznaczonych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych oraz drogach krajowych niezależnie od wielkości natężenia ruchu.

Głównym celem GPR 2020 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych (poza miastami na prawach powiatu). Informacje wytworzone na podstawie zebranych danych stanowią podstawowe źródło wiedzy o ruchu drogowym i są wykorzystywane na potrzeby prac projektowych, planistycznych, analiz ekonomicznych, środowiskowych i statystycznych oraz zarządzania ruchem.

Pomiar co 5 lat

Od 1965 roku, w okresach 5-letnich, na drogach krajowych prowadzone są generalne pomiary ruchu. Ostatni tego typu pomiar odbył się w 2015 roku, a kolejny będzie realizowany w tym roku. Podobnie jak wszystkie generalne pomiary od roku 2000, zostanie on wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych (w tym także na odcinkach koncesyjnych), z wyjątkiem tych odcinków dróg, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Na terenie województwa wielkopolskiego wytypowanych zostało około 200 odcinków pomiarowych na drogach: A2, S5, S10, S11, 10, 11, 12, 15, 25, 32, 36, 72, 83, 92.

Podstawowe kategorie pojazdów, które będą rejestrowane w GPR 2020

· Motocykle

· Samochody osobowe

· Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)

· Samochody ciężarowe bez przyczep

· Samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami

· Autobusy

· Ciągniki rolnicze

· Rowery


Generalny Pomiar Ruchu w Wielkopolsce wykonywany będzie przez podmioty wyłonione w postępowaniu przetargowym:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-pomiar,zakres-18,oddzial-521,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC
 
 
Kalendarz przeprowadzenia GPR 2020 na drogach krajowych:
Numer pomiaru
Terminy pomiarów
Dzień tygodnia
Okres
Godziny wykonywania pomiaru
Pomiar podstawowy
Dodatkowy pomiar ruchu
punkty typu FV, H, HA, HV
punkty typu G, GA, GV
punkty typu EV
X1
23 stycznia, 30 stycznia, 6 lutego*
czwartek
dzienny
600 - 2200
X2
17 marca, 24 marca, 31 marca*
wtorek
dzienny
600 - 2200
600 - 2200
X3
13 maja, 27 maja, 3 czerwca*
środa
dzienny
600 - 2200
600 - 2200
800 - 1600
X4
9 lipca, 16 lipca, 23 lipca*
czwartek
dzienny
600 - 2200
600 - 2200
X5
12 lipca, 19 lipca, 26 lipca*
niedziela
dzienny
600 - 2200
600 - 2200
X6
11 sierpnia, 18 sierpnia, 25 sierpnia*
wtorek
dzienny
600 - 2200
600 - 2200
X7
16 sierpnia, 23 sierpnia, 30 sierpnia*
niedziela
dzienny
600 - 2200
600 - 2200
X8
7 października, 14 października, 21 października*
środa
dzienny
600 - 2200
600 - 2200
800 - 1600
X9
29 listopada, 6 grudnia, 13 grudnia*
niedziela
dzienny
600 - 2200
600 - 2200
X10
13/14 maja, 27/28 maja, 3/4 czerwca*
środa/ czwartek
nocny
2200 - 600
2200 - 600
X11
7/8 października, 14/15 października, 21/22 października*
środa/ czwartek
nocny
2200 - 600
2200 - 600
X12
9/10 lipca, 16/17 lipca, 23/24 lipca*
czwartek/ piątek
nocny
2200 - 600
2200 - 600
X13
12/13 lipca, 19/20 lipca, 26/27 lipca*
niedziela/ poniedziałek
nocny
2200 - 600
2200 - 600
X14
11/12 sierpnia, 18/19 sierpnia, 25/26 sierpnia*
wtorek /środa
nocny
2200 - 600
X15
16/17 sierpnia, 23/24 sierpnia, 30/31 sierpnia*
niedziela/ poniedziałek
nocny
2200 - 600
Xu**
14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja*
środa
dzienny
600 - 2200
600 - 2200
600 - 2200
Xun**
14/15 kwietnia, 21/22 kwietnia, 12/13 maja*
środa/ czwartek
nocny
2200 - 600
2200 - 600
2200 - 600
*oznaczono terminy rezerwowe, dla których stawka za wykonanie pomiaru będzie stanowić 50% stawki podstawowej.
**Terminy ewentualnego pomiaru uzupełniającego w roku 2021.
 
 


Pomiary wideo - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że w ramach prowadzonego Generalnego Pomiaru Ruchu, podczas realizowania pomiarów metodą wideorejestracji, mogą być zarejestrowane dane osobowe (np. wizerunki przypadkowych osób znajdujących się w kadrze lub nr rejestracyjne pojazdów). Obszar objęty rejestracją obejmuje przede wszystkim jezdnie drogi, na których prowadzony jest pomiar. Zależnie od ustawienia kamery, w kadrze może znajdować się również pas drogowy i ewentualnie elementy z nim sąsiadujące.

Administratorem danych osobowych zarejestrowanych w ramach pomiarów ruchu realizowanych metodą wideorejestracji jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków ustawowych związanych z okresowymi pomiarami natężenia ruchu drogowego na poszczególnych odcinkach sieci drogowej.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie okresowego pomiaru ruchu w 2020 r. na drogach krajowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a także przez podmioty, przetwarzające dane na podstawie zawartych umów, np. podmioty wykonujące pomiar.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe (które mogą zostać przypadkowo zarejestrowane na nagraniach) będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 533), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) oraz Zarządzenia nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych a także, na warunkach określonych w RODO, prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie