Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

Andrzej Pichet: W sprawie Kolei Dużych Prędkości powinniśmy mówić jednym głosem

Radny sejmiku województwa wielkopolskiego z gminy Przygodzice Andrzej Pichet twierdzi, że w sprawie Kolei Dużych Prędkości lokalni samorządowcy muszą mówić jednym głosem. To pokłosie informacji, która dotarła do nas ostatnio jakoby Ostrów Wielkopolski został pominięty w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. KDP - według planów - miałaby ominąć Ostrów Wielkopolski i przejeżdżać przez Kalisz.


Dziś na swoim oficjalnym profilu facebookowym napisał: 

W tak ważnej dla naszego miasta i regionu sprawie inwestycji w Koleje Dużych Prędkości 🚅🚈🚂powinniśmy mówić wspólnym językiem.

Wiadomym jest, iż jest to inwestycja oddalona w czasie, lecz nasz sprzeciw wobec ewentualnej marginalizacji naszego miasta i regionu powinien wybrzmieć jak najgłośniej.

Przyłączam sie do stanowiska wygłoszonego na konferencji prasowej przez Panią Senator Ewa Matecka - Senator RP , Panią Prezydent Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek i Pana Starostę Paweł Rajski

W tej sprawie na dzień dzisiejszy mocnym atutem powinni być parlamentarzyści wszystkich opcji i samorządowcy z naszego okręgu.

Wobec tego w odpowiedzi na pismo Pani Prezydent skierowane na moje ręce, podtrzymuję swoją chęć współpracy i wspólnego działania, lecz zachęcam na wspólnego stanowiska w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Poniżej treść mojego listu do Pani Prezydent
👇
Szanowna Pani Prezydent,
W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 10.02.2020, które wpłynęło na moje ręce poprzez Kancelarię Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie pominięcia Ostrowa Wielkopolskiego w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który to przedstawia nowy przebieg linii kolei dużych prędkości tzw. „10 szprych” w pełni przychylam się do zajętego przez Panią stanowiska, wspartego głosem Pani Senator Ewy Mateckiej oraz Pana Starosty Pawła Rajskiego, aby wypracować najlepsze z możliwych rozwiązań dla rozwoju naszego miasta i regionu.

W przytoczonym apelu słusznie zwraca Pani uwagę na możliwą „marginalizację” naszego miasta w kontekście planowanej inwestycji z pominięciem Ostrowa Wielkopolskiego.

W przyjętej przez Sejmik w dniu 27 stycznia 2020 uchwale sprawie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, „Wielkopolska 2030”, która to wytycza kierunek zaplanowanych zmian w województwie wielkopolskim, w dziale Terytorialny wymiar Strategii, w obszarze miejskich obszarów funkcjonalnych wymieniono Aglomerację Kalisko-Ostrowską jako jeden z obszarów o najintensywniejszym oddziaływaniu. Podkreślono, cyt.,: ...Wsparcie obszarów funkcjonalnych służy wzmacnianiu ich konkurencyjności i zdolności do dyfuzji czynników rozwojowych na sąsiednie obszary zurbanizowane i o charakterze rolniczym, oddziałuje na wszystkie części województwa i stymuluje rozwój całej Wielkopolski, a także wpływa stabilizująco na strukturę osadniczą regionu. Jako jeden z czynników rozwoju AKO w Strategii 2030 wymieniono rozwój linii Kolei Dużych Prędkości „Y” w wariancie uwzględniającym rozgałęzienie na obszarze Aglomeracji.”

Warto tutaj przytoczyć fakt, iż jako członek Komisji Strategii, Rozwoju regionalnego i Współpracy międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na etapie tworzenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, zwracałem wielokrotnie uwagę na bardzo dobrze rozwijającą się współpracę samorządów w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
To bardzo ważne, aby w tak strategicznej dla rozwoju naszego regionu inwestycji było wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich samorządowców i parlamentarzystów z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Z tego miejsca pragnę zapewnić, iż będę podejmował działania mające na celu modyfikację planowanej inwestycji a także będę wspierał inne działania mające za cel rozwój naszego miasta i regionu południowej Wielkopolski na szczeblu samorządu Województwa.
Jednocześnie apeluję o pilne zwołanie wspólnego posiedzenia samorządowców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, samorządowców szczebla wojewódzkiego i parlamentarzystów z naszego okręgu w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska na etapie konsultacji tej inwestycji.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Pichet

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie