Najnowszy post

Zielone światło dla budowy dalszego odcinka S11 w kierunku Kępna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała właśnie ważną decyzję, która otwiera drogę do budowy kolejnego odcinka S11. Chodzi o ekspresówkę w kierunku Kępna, która zupełnie zmieni charakter Antonina. Wieś nie będzie już miejscowością przy drodze krajowej, co może znacznie zmienić życie jej mieszkańców na lepsze. Czy pozycja turystyczna Antonina jest wypracowana na tyle, aby utrzymał status miejscowości idealnej do wypoczynku? 

Andrzej Pichet: W sprawie Kolei Dużych Prędkości powinniśmy mówić jednym głosem

Radny sejmiku województwa wielkopolskiego z gminy Przygodzice Andrzej Pichet twierdzi, że w sprawie Kolei Dużych Prędkości lokalni samorządowcy muszą mówić jednym głosem. To pokłosie informacji, która dotarła do nas ostatnio jakoby Ostrów Wielkopolski został pominięty w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. KDP - według planów - miałaby ominąć Ostrów Wielkopolski i przejeżdżać przez Kalisz.


Dziś na swoim oficjalnym profilu facebookowym napisał: 

W tak ważnej dla naszego miasta i regionu sprawie inwestycji w Koleje Dużych Prędkości 🚅🚈🚂powinniśmy mówić wspólnym językiem.

Wiadomym jest, iż jest to inwestycja oddalona w czasie, lecz nasz sprzeciw wobec ewentualnej marginalizacji naszego miasta i regionu powinien wybrzmieć jak najgłośniej.

Przyłączam sie do stanowiska wygłoszonego na konferencji prasowej przez Panią Senator Ewa Matecka - Senator RP , Panią Prezydent Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek i Pana Starostę Paweł Rajski

W tej sprawie na dzień dzisiejszy mocnym atutem powinni być parlamentarzyści wszystkich opcji i samorządowcy z naszego okręgu.

Wobec tego w odpowiedzi na pismo Pani Prezydent skierowane na moje ręce, podtrzymuję swoją chęć współpracy i wspólnego działania, lecz zachęcam na wspólnego stanowiska w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Poniżej treść mojego listu do Pani Prezydent
👇
Szanowna Pani Prezydent,
W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 10.02.2020, które wpłynęło na moje ręce poprzez Kancelarię Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie pominięcia Ostrowa Wielkopolskiego w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który to przedstawia nowy przebieg linii kolei dużych prędkości tzw. „10 szprych” w pełni przychylam się do zajętego przez Panią stanowiska, wspartego głosem Pani Senator Ewy Mateckiej oraz Pana Starosty Pawła Rajskiego, aby wypracować najlepsze z możliwych rozwiązań dla rozwoju naszego miasta i regionu.

W przytoczonym apelu słusznie zwraca Pani uwagę na możliwą „marginalizację” naszego miasta w kontekście planowanej inwestycji z pominięciem Ostrowa Wielkopolskiego.

W przyjętej przez Sejmik w dniu 27 stycznia 2020 uchwale sprawie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, „Wielkopolska 2030”, która to wytycza kierunek zaplanowanych zmian w województwie wielkopolskim, w dziale Terytorialny wymiar Strategii, w obszarze miejskich obszarów funkcjonalnych wymieniono Aglomerację Kalisko-Ostrowską jako jeden z obszarów o najintensywniejszym oddziaływaniu. Podkreślono, cyt.,: ...Wsparcie obszarów funkcjonalnych służy wzmacnianiu ich konkurencyjności i zdolności do dyfuzji czynników rozwojowych na sąsiednie obszary zurbanizowane i o charakterze rolniczym, oddziałuje na wszystkie części województwa i stymuluje rozwój całej Wielkopolski, a także wpływa stabilizująco na strukturę osadniczą regionu. Jako jeden z czynników rozwoju AKO w Strategii 2030 wymieniono rozwój linii Kolei Dużych Prędkości „Y” w wariancie uwzględniającym rozgałęzienie na obszarze Aglomeracji.”

Warto tutaj przytoczyć fakt, iż jako członek Komisji Strategii, Rozwoju regionalnego i Współpracy międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na etapie tworzenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, zwracałem wielokrotnie uwagę na bardzo dobrze rozwijającą się współpracę samorządów w ramach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
To bardzo ważne, aby w tak strategicznej dla rozwoju naszego regionu inwestycji było wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich samorządowców i parlamentarzystów z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Z tego miejsca pragnę zapewnić, iż będę podejmował działania mające na celu modyfikację planowanej inwestycji a także będę wspierał inne działania mające za cel rozwój naszego miasta i regionu południowej Wielkopolski na szczeblu samorządu Województwa.
Jednocześnie apeluję o pilne zwołanie wspólnego posiedzenia samorządowców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, samorządowców szczebla wojewódzkiego i parlamentarzystów z naszego okręgu w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska na etapie konsultacji tej inwestycji.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Pichet

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie