Najnowszy post

Odyseja Antonińska 2024 [PROGRAM]

Przed Wami program godziny tegorocznej, czwartej "Odysei Antonińskiej" 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz przesunięcia godzin prelekcji.

Wielkopolska: 300 kilometrów drogi ekspresowej S11 w projektowaniu

Pytacie jak wygląda sprawa związana z budową brakujących odcinków drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce? Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad napawa względnym optymizmem. Sprawdźcie które odcinki są aktualnie projektowane i zobaczcie jaki jest harmonogram działań dla odcinków S11, które nas najbardziej interesują: Kórnik - Ostrów Wielkopolski oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno. 

Ponad 300 kilometrów S11 w projektowaniu 

W Wielkopolsce dla poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S11 (za wyjątkiem S11 Piła - Ujście i Kórnik - Ostrów) trwa proces przygotowawczy, który obejmuje Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem DŚU. 

Pracami studialnymi objęte są następujące odcinki drogi ekspresowej S11: 

• Szczecinek - Piła, 

• Piła - Ujście, 

• Ujście - Oborniki, 

• Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik, 

• Kórnik - Ostrów Wielkopolski, 

• Ostrów Wielkopolski - Kępno. 


W ramach STEŚ zostały przeprowadzone całoroczne inwentaryzacje przyrodnicze w obrębie zaproponowanych w SK buforów inwentaryzacyjnych. Wykonano analizy i prognozy ruchu dla wszystkich procedowanych wariantów, analizy liczby pasów ruchu w zależności od natężenia ruchu oraz analizy ekonomiczne. Wszystkie opracowania wchodzące w skład STEŚ dostarczyły niezbędnych danych do porównania wariantów w czterech grupach kryteriów w tzw. wielokryterialnej analizie porównawczej, tj. techniczno-ekonomicznym, funkcjonalno-ruchowym, społecznym i środowiskowym. Analiza pozwoliła na uszeregowanie ich w świetle wyżej wymienionych uwarunkowań. 

Dla wszystkich odcinków odbyły się w tym roku posiedzenia ZOPI. W posiedzeniach, które z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju odbyły się za pośrednictwem środków teleinformatycznych, udział wzięli przedstawiciele GDDKiA oraz organów administracji rządowej i samorządowej. W IV kw. 2020 r. dla odcinka Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz dla odcinka Szczecinek - Piła, również za pośrednictwem środków teleinformatycznych, odbyły się posiedzenia KOPI. Dla pozostałych odcinków, tj. Ujście - Oborniki oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno, posiedzenia KOPI planowane są na początku 2021 r. Podczas KOPI obradujący wskazują wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie DŚU przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi. 

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po jego zakończeniu będzie można rozpocząć etap opracowania projektów budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji ZRID.

Harmonogram dla poszczególnych odcinków S11

Kórnik - Ostrów Wielkopolski

Trwają prace nad STEŚ, które realizuje nowy wykonawca (zgodnie z zawartą umową w połowie maja 2020 r. po odstąpieniu od poprzedniej umowy z winy pierwotnego wykonawcy).

Inwestycja jest na etapie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do wniosku o DŚU.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2026-2028


Ostrów Wielkopolski - Kępno

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do wniosku o DŚU. 16 października 2020 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, a posiedzenie KOPI planowane jest na początku 2021 r.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

źródło: GDDKiA w Poznaniu

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie