Najnowszy post

Zielone światło dla budowy dalszego odcinka S11 w kierunku Kępna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała właśnie ważną decyzję, która otwiera drogę do budowy kolejnego odcinka S11. Chodzi o ekspresówkę w kierunku Kępna, która zupełnie zmieni charakter Antonina. Wieś nie będzie już miejscowością przy drodze krajowej, co może znacznie zmienić życie jej mieszkańców na lepsze. Czy pozycja turystyczna Antonina jest wypracowana na tyle, aby utrzymał status miejscowości idealnej do wypoczynku? 

Wielkopolska: 300 kilometrów drogi ekspresowej S11 w projektowaniu

Pytacie jak wygląda sprawa związana z budową brakujących odcinków drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce? Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad napawa względnym optymizmem. Sprawdźcie które odcinki są aktualnie projektowane i zobaczcie jaki jest harmonogram działań dla odcinków S11, które nas najbardziej interesują: Kórnik - Ostrów Wielkopolski oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno. 

Ponad 300 kilometrów S11 w projektowaniu 

W Wielkopolsce dla poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S11 (za wyjątkiem S11 Piła - Ujście i Kórnik - Ostrów) trwa proces przygotowawczy, który obejmuje Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem DŚU. 

Pracami studialnymi objęte są następujące odcinki drogi ekspresowej S11: 

• Szczecinek - Piła, 

• Piła - Ujście, 

• Ujście - Oborniki, 

• Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik, 

• Kórnik - Ostrów Wielkopolski, 

• Ostrów Wielkopolski - Kępno. 


W ramach STEŚ zostały przeprowadzone całoroczne inwentaryzacje przyrodnicze w obrębie zaproponowanych w SK buforów inwentaryzacyjnych. Wykonano analizy i prognozy ruchu dla wszystkich procedowanych wariantów, analizy liczby pasów ruchu w zależności od natężenia ruchu oraz analizy ekonomiczne. Wszystkie opracowania wchodzące w skład STEŚ dostarczyły niezbędnych danych do porównania wariantów w czterech grupach kryteriów w tzw. wielokryterialnej analizie porównawczej, tj. techniczno-ekonomicznym, funkcjonalno-ruchowym, społecznym i środowiskowym. Analiza pozwoliła na uszeregowanie ich w świetle wyżej wymienionych uwarunkowań. 

Dla wszystkich odcinków odbyły się w tym roku posiedzenia ZOPI. W posiedzeniach, które z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju odbyły się za pośrednictwem środków teleinformatycznych, udział wzięli przedstawiciele GDDKiA oraz organów administracji rządowej i samorządowej. W IV kw. 2020 r. dla odcinka Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz dla odcinka Szczecinek - Piła, również za pośrednictwem środków teleinformatycznych, odbyły się posiedzenia KOPI. Dla pozostałych odcinków, tj. Ujście - Oborniki oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno, posiedzenia KOPI planowane są na początku 2021 r. Podczas KOPI obradujący wskazują wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie DŚU przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi. 

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po jego zakończeniu będzie można rozpocząć etap opracowania projektów budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji ZRID.

Harmonogram dla poszczególnych odcinków S11

Kórnik - Ostrów Wielkopolski

Trwają prace nad STEŚ, które realizuje nowy wykonawca (zgodnie z zawartą umową w połowie maja 2020 r. po odstąpieniu od poprzedniej umowy z winy pierwotnego wykonawcy).

Inwestycja jest na etapie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do wniosku o DŚU.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2026-2028


Ostrów Wielkopolski - Kępno

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do wniosku o DŚU. 16 października 2020 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, a posiedzenie KOPI planowane jest na początku 2021 r.

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

źródło: GDDKiA w Poznaniu

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie