Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

W gminie Przygodzice ogłoszono otwarte konkursy ofert z dziedziny sportu

Gmina Przygodzice reprezentowana przez Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka ogłosiła dwa konkursy z dziedziny sportu. W obu okres realizacji wyszczególnionych w ramach konkursach zadań jest w zakresie czasowym od 1 marca do 21 grudnia br. W tym roku ofertę składa się na innym formularzu niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Oferenci powinni m.in. zwrócić baczną uwagę na pola dotyczące zakładanych rezultatów realizacji zadania wraz z podaniem planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania. Termin składania ofert mija 4 lutego. Treść dzisiejszych zarządzeń Wójta wraz z dokumentacją konkursową znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przygodzice oraz na stronie Urzędu Gminy (www.przygodzice.pl)Jeden z konkursów dotyczy wspierania realizacji zadań (nie przekraczającej 90% całkowitego kosztu) z zakresu rozwoju sportu. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe działające na terenie naszej gminy, które w bieżącym roku upowszechniać będą piłkę nożną (poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego, klasy okręgowej i niższych), kolarstwo (poprzez szkolenie i start młodzieży w zawodach) oraz siatkówkę (poprzez szkolenie i udział w rozgrywkach szczebla centralnego kobiet). Przewidywana łączna kwota dotacji na w/w zadania wynosi 166 tysięcy złotych. 

Drugi konkurs skierowany jest m.in. do działających - również na terenie naszej gminy - organizacji pozarządowych, realizujących zadania statutowe z zakresu działalności kultury fizycznej i sportu. Wyszczególniono w jego ramach osiem zadań. Konkurs ma charakter powierzenia, co oznacza, że zadania zostaną sfinansowane w całości, przy czym określono maksymalna kwota w wysokości 5 tysięcy złotych na jedną ofertę złożoną na zadanie dotyczące organizacji czasu wolnego poprzez organizację zajęć sportowych dla młodzieży szkolnej ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice oraz na zadanie związane z podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w różnych dziedzinach sportu ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na terenie Gminy Przygodzice – Zdrowym być. Przy pozostałych zadaniach nie ma takich obwarowań. Przewidywana łączna kwota dotacji w ramach tego konkursu wynosi 111 tysięcy złotych.


Tekst: Grzegorz Kowalski
Foto: www. pexels.com

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie