Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

To będzie drogi rok w gminie Przygodzice

W 2022 rok wchodzimy z pewnym dystansem i niepokojem. Podwyżki cen prądu, galopujące ceny gazu, podwyżka stóp procentowych kredytów hipotecznych, a perspektywie kolejnych miesięcy także widmo podwyżki cen żywności. Dodatkowo podczas jednej z ostatnich sesji rady gminy Przygodzice radni podwyższyli stawkę za wywóz śmieci. Ile zapłacimy w nowy roku?
Stawka za opłaty związane z odebraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wzrasta do 31 złotych, wcześniej było to 29 złotych. Jest to kwota od mieszkańca i dotyczy tych nieruchomości, które segregują śmieci. 27 złotych zapłacą gospodarstwa, które mają kompostownik, wcześniej było to 26 złotych. 

Niesegregowane śmieci automatycznie podwajają tę stawkę i takie gospodarstwa zapłacą 62 złote za osobę.

Jak radni uzasadnili tę decyzję? Odpowiedz jest uzasadnieniu uchwały NR XXX/259/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.

Znaczny wzrost cen za usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych spowodował, iż stawki opłaty ustalone uchwałą Nr XX/174/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik okazały się za niskie i nie pozwalają pokryć wszystkich kosztów funkcjonowania systemu. Zaistniała zatem konieczność ponownego obliczenia opłaty i wprowadzenia koniecznych zmian

Na jakiej podstawie obliczono tę kwotę? Na podstawie złożonych deklaracji rada wzięła pod uwagę liczbę osób zamieszkujących naszą gminę. Następnie obliczono ilość wytworzonych odpadów komunalnych, wzięto pod uwagę zwiększone koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu). Wszystkie te dostępne dane i wykonane prognozy dały wynik 31.

Treść uchwały: http://bip3.wokiss.pl/przygodzice/zasoby/files/2021/Uchwały/259/vi-4-uch-nr-xxx-259-2021-stawki-oplaty.pdf

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie