Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Zielone światło dla budowy dalszego odcinka S11 w kierunku Kępna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała właśnie ważną decyzję, która otwiera drogę do budowy kolejnego odcinka S11. Chodzi o ekspresówkę w kierunku Kępna, która zupełnie zmieni charakter Antonina. Wieś nie będzie już miejscowością przy drodze krajowej, co może znacznie zmienić życie jej mieszkańców na lepsze. Czy pozycja turystyczna Antonina jest wypracowana na tyle, aby utrzymał status miejscowości idealnej do wypoczynku? 
Informacja prasowa GDDKiA w Poznaniu:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącą realizacji drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno. Wskazany w niej został wariant nr 3 przebiegu trasy o długości ok. 30 km. Decyzja ta obejmuje również dobudowę drugiej jezdni na istniejącej obwodnicy Kępna w ciągu S11 o dł. ok. 4,2 km.

Jest DŚU - czas na Koncepcję programową

Teraz wykonawca przystąpi do opracowania Koncepcji programowej. Po zakończeniu tego etapu, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będziemy mogli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. 

Postępowanie przetargowe na realizację zadania planujemy ogłosić w II połowie bieżącego roku. Roboty realizowane będą w latach 2025-2027.  

Przebieg trasy

S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno przebiegać będzie po terenach powiatu ostrowskiego przez gminę Przygodzice, powiatu ostrzeszowskiego przez gminy Ostrzeszów i Kobyla Góra, oraz powiatu kępińskiego przez gminy Kępno oraz Baranów.

Początek projektowanego przebiegu wariantu 3 drogi ekspresowej S11 zlokalizowany jest pomiędzy istniejącym rondem a przejściem górnym dla zwierząt na końcu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. W miejscu istniejącego ronda przewidziano budowę pierwszego z sześciu węzłów planowanych na trasie omawianego wariantu - będzie to węzeł Przygodzice. Następnie trasa przebiegać będzie w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przez teren leśny, omijając miejscowość Antonin po stronie wschodniej. W dalszej części przebieg wariantu 3 zmienia się na południowo-zachodni, przekraczając tym samym istniejącą linię kolejową nr 272.

Mapa sytuacyjna wariantów S11. Na fioletowo zaznaczono wariant 3, który został wybrany. 

Mapa sytuacyjna wariantów S11. Na fioletowo zaznaczono wariant 3, który został wybrany. 


Na terenie gminy Przygodzice po stronie zachodniej istniejącej linii kolejowej, tuż za miejscowością Antonin przewiduje się budowę drugiego węzła drogowego Antonin. Tuż przed granicą administracyjną powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego trasa wariantu 3 ponownie zmienia kierunek na południowy, mijając po stronie zachodniej miejscowości Niedźwiedź, Kozły oraz Bledzianów. Wariant 3 przebiega na tym odcinku głównie po terenach leśnych oraz pól uprawnych.

W rejonie miejscowości Bledzianów oraz Kozły przewidziano budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP) po obu stronach projektowanej drogi ekspresowej S11. Dalej, za projektowanymi MOP-ami, trasa wariantu 3 przebiega w kierunku południowo-wschodnim, a następnie w km około 13+400 zmienia swój przebieg na kierunek południowy przecinając drogę wojewódzką nr 444, gdzie zaprojektowano lokalizację trzeciego węzła o nazwie Ostrzeszów Północ.

W kilometrze 15+500 przebieg wariantu 3 ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecinając DW449 pomiędzy miejscowościami Bierzów i Rojów. Zaprojektowany będzie tutaj czwarty węzeł drogowy Ostrzeszów Południe. Za węzłem Ostrzeszów Południe trasa wariantu 3 w dalszym ciągu przebiega w kierunku południowo-wschodnim a następnie, na wysokości miejscowości Rogaszyce zmienia swój kierunek na południowy, biegnąc dalej równolegle do istniejącej DK11.

Podobnie jak w wariancie 1, wariant 3 projektowanej drogi ekspresowej omija po stronie wschodniej Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie i po przecięciu drogi powiatowej nr 5580P włącza się łukiem poziomym w istniejącą obwodnicę Kępna. Tam na przecięciu z istniejącą DK11 zaprojektowano węzeł Kępno Północ. Następnie zrealizowana zostanie dobudowa drugiej jezdni na istniejącym odcinku obwodnicy miejscowości Kępno, wraz z niezbędną przebudową węzła Baranów, celem dostosowania go do przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S11

Droga ekspresowa S11 stanowi fragment trasy łączącej Katowice z Poznaniem, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego łączącego Poznań ze środkowym wybrzeżem Bałtyku. 

Dla siedmiu odcinków S11 w woj. wielkopolskim, prowadzimy prace przygotowawcze. Dla odcinków Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno uzyskaliśmy DŚU, a dla Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki oraz Kórnik - Jarocin jesteśmy w trakcie uzyskania decyzji.  Z kolei dla kolejnych dwóch Piła - Ujście oraz Jarocin - Ostrów Wielkopolski wnioski o wydanie DŚU planujemy złożyć w pierwszej połowie bieżącego roku.


Widok z lotu ptaka na rondo Strugi - Węzeł "Przygodzice" w ciągu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego (S11). 

Rondo Strugi Węzeł "Przygodzice" - S11. 

Przejście dla zwierząt ponad drogą ekspresową S11 w okolicach ronda Strugi - Węzeł "Przygodzice" 

Widok na drogę ekspresową S11 (Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego) w kierunku Poznania. W oddali po prawej stronie wzgórza Wysocka Małego i Wielkiego. 

To właśnie w okolicach przejścia dla zwierząt nad S11 rozpoczynać będzie swój bieg kolejny odcinek ekspresowej "11". Tutaj powstanie rozbudowana wersja skrzyżowania o nazwie Węzeł "Przygodzice" 

Rondo Strugi - Węzeł "Przygodzice" 

Rondo Strugi Węzeł "Przygodzice" 

Rondo Strugi Węzeł "Przygodzice" 

Rondo Strugi Węzeł "Przygodzice" 

Rondo Strugi - Węzeł "Przygodzice" 

Po prawej droga ekspresowa S11 w kierunku Poznania, po lewej droga wojewódzka DW490 w kierunku Przygodzic. 

Widok na drogę krajową 11 w kierunku Antonina. Węzeł "Przygodzice" 

Kompendium wiedzy na temat odcinka drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno. 

Długość: 34,3 km

Opis inwestycji


Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego i przebiega przez powiat ostrowski, gmina Przygodzice, powiat ostrzeszowski, gmina Ostrzeszów, Kobyla Góra oraz powiat kępiński, gminy Kępno i Baranów.

Początek obwodnicy zlokalizowany jest na końcu istniejącego odcinka drogi S11 stanowiącego obwodnicę m. Ostrów Wlkp. Dalej droga S11 biegnie w kierunku południowym, omijając m. Antonin po stronie wschodniej, by następnie przekroczyć linię kolejową nr 272 Poznań – Kluczbork i przejść na strone zachodnią istniejącej DK11. Następnie za m. Bledzianów droga S11 biegnie dalej w kierunku południowym omijając miejscowość Ostrzeszów po stronie zachodniej. Koniec obwodnicy zlokalizowany jest na początku istniejącego odcinka drogi S11 stanowiącego obwodnicę m. Kępno.

Obiekty inżynierskie


35 obiektów, w tym wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt w ciągu drogi S11 – 20, wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych-15.

Węzły


Węzeł Antonin typu WB z drogą krajową nr 11 i drogą wojewódzką 490
Węzeł Antonin typu WB z drogą krajową nr 25
Węzeł Ostrzeszów Północ typu WB z drogą wojewódzką 444;
Węzeł Ostrzeszów Południe typu WB z drogą wojewódzką 449;
Węzeł Kępno Północ typu WB z drogą krajową nr 11

Miejsca obsługi podróżnych

MOP „Bledzianów”, zapewnienie potrzeb fizjologicznych, odpoczynek (nocleg), postój, obsługa i zaopatrzenie pojazdów w paliwa, w tym paliwa alternatywne, gastronomia. MOP „Kozły”, zapewnienie potrzeb fizjologicznych, odpoczynek (nocleg), postój, obsługa i zaopatrzenie pojazdów w paliwa, w tym paliwa alternatywne, gastronomia.

Ochrona środowiska

W ramach inwestycji powstaną urządzenia ochrony środowiska m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, ogrodzenie drogi ekspresowej.

 

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie