Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

XI Targi Rolno-Ogrodnicze Powiatu Ostrowskiego - kolejne szczegóły

Znamy już kolejne szczegóły XI Targów Rolno-Ogrodniczych, które odbędą się w najbliższą niedzielę (18 kwietnia) na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. 


W tym roku imprezie będzie przyświecać hasło: "WSZYSTKO DLA ŚRODOWISKA, DOMU I OGRODU". To od lat jedna z największych tego typu wystaw na terenie całej Wielkopolski. 


Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia przewidujemy że imprezę odwiedzi 6 - 8 tys. osób a swą obecnością zaszczyci nas co najmniej 250 wystawców.

Impreza odbędzie się w godzinach od 10 do 17 na terenach wystawienniczych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach Organizatorzy przygotowali prawie 5ha terenów wystawienniczych i liczne dodatkowe atrakcje m.in. pokaz zaprzęgów konnych, otwarcie dla zwiedzających Izby Tradycji Rolniczej w zabytkowym spichlerzu ,pokazy pracy maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowe atrakcje dla najmłodszych.

Zainteresowane osoby mogą także uzyskać informacje o programach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych, kursach, szkoleniach, nowatorskich rozwiązaniach technologicznych z zakresu ekologii i oszczędzania energii.Organizatorami imprezy są:

· Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej ,,Prometeusz,,

· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

· Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

· Wielkopolska Izba Rolnicza

· Urząd Gminy w Przygodzicach


Dodatkowe dane na temat imprezy można zyskać na stronach internetowych:lub telefonicznie

62 7336132
dyrektor Dariusz Kaczmarek tel. 0/502229816
komisarz Targów Rolno – Ogrodniczych: Bogusław Lipiński 0606396940Oto regulamin XI Targów Rolno-Ogrodniczych w Przygodzicach:


REGULAMIN  XI  TARGÓW ROLNO-OGRODNICZYCH
"„ Wszystko dla środowiska, domu i ogrodu ”
Przygodzice 2010

1.            Przepisy ogólne:
1.1               Organizatorem Targów jest:

 Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej ,,Prometeusz”,
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim,
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Przygodzicach,
 Wielkopolska Izba Rolnicza,
Urząd Gminy w Przygodzicach.
1.2          Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Targach.
1.3          Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Wystawców.

2.            Warunki uczestnictwa:
2.1               Podstawą uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Targach do dnia 15 .04.2010 roku i  złożenie
               opłaty z tytułu kosztów uczestnictwa zgodnie ze zgłoszeniem.
2.2               Organizator zastrzega  wybór  stoisk gastronomicznych i tzw. punktów zabaw dla dzieci na zasadzie         
wyłączności po uzgodnieniu osobistym z organizatorem

3.            Anulowanie uczestnictwa:
3.1          Rezygnacja wystawcy z udziału w Targach winna być dokonana w formie pisemnej   nie później niż do dnia 16.04.2010r. Złożenie pisemnej rezygnacji w tym terminie jest podstawa do zwrotu wpłaty wniesionej opłaty.

4.            Lokalizacja:
4.1          Wystawcy korzystać będą z nie zadaszonych terenów wystawowych rozmieszczonych  na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.
4.2               Wystawca w sprawach organizacyjnych może się kontaktować z Organizatorem w godzinach 7:30 – 15:00 od
poniedziałku do piątku) telefonicznie (062)7336131,0502229816, fax.(062)7336132 , lub osobiście w sekretariacie szkoły.
5.            Stoisko:
5.1          Lokalizacja stoisk wynikać będzie z ogólnego planu rozdysponowania powierzchni wystawowej, zgodnie z powierzchnią wynikającą z karty zgłoszenia  wg. kolejności zgłoszeń oraz dokonanych wpłat ,z uwzględnieniem warunków organizacyjno-technicznych Targów.

6.            Ekspozycja:
6.1          O formie ekspozycji decyduje Wystawca.
6.2          Wystawca jest zobowiązany do przygotowania stoiska w dniu 18.kwietnia 2010r. do godziny 9:00. Jeżeli wystawca nie stawi się  i nie przygotuje stoiska do godziny 9:00. Organizator zastrzega sobie prawo zagospodarowania terenu.
6.3          Organizator zabezpiecza ochronę terenów Targowych dnia 17.04.2010r. od godz. 16:00 do dnia 18.04.2009 r. do godz. 18:00.
6.4          Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenach targowych wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, bhp i p. poż., policyjnych i poleceń obsługi i ochrony Targów.
6.5          Za nadzór i ochronę stoiska w godzinach otwarcia imprezy odpowiedzialny jest Wystawca..
6.6          Targi będą ogólnie dostępne w dniu 18 kwietnia 2010r., w godzinach 10:00- 17:00 .
6.7          Każdy Wystawca otrzyma na czas trwania Targów kartę identyfikacyjną z nr stoiska, która jest podstawa do wjazdu na tereny targowe.
6.8          Podczas trwania Targów będzie przeprowadzony konkurs na najlepsze stoisko targowe oraz na najciekawszy produkt Targów.
6.9          Wystawca jest zobowiązany do zapewnienia fachowej obsługi stoiska.

7.            Reklama:
7.1          Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na swoim stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innych Wystawców.

8.            Reklamacje:
8.1          Wszelkie reklamacje i uwagi Wystawca powinien zgłosić do Organizatorów Targów w formie pisemnej do zakończenia Targów.

9.            Postanowienia końcowe:
9.1          Z chwilą podpisania i złożenia karty zgłoszeniowej następuje przyjęcie i stosowanie warunków niniejszego regulaminu.
9.2          Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty targowej przelewem na konto Organizatora lub w kasie biura targowego w terminie wskazanym przez organizatora..
9.3          W sytuacji, gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn niezależnych od Organizatora, ten ostatni nie jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowań.
9.4          Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych przepisów Targów oraz podporządkowania się decyzjom  Organizatora i obsługi podczas trwania Targów.


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie