Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

20 lat samorządu gminy Przygodzice [HISTORIA]

Historia współczesnego samorządu przygodzickiego sięga reformy z 1990 roku. Oto historyczne przemówienie wygłoszone przez przewodniczącego Rady Gminy Wacława Kieremkampta na uroczystości 20 lecia samorządu gminy Przygodzice 11 czerwca 2010 r. Poznamy z niego historię gminy Przygodzice z podziałem na kadencje.

Kadr z filmu promocyjnego o gminie Przygodzice z 2003 roku. 

Szanowne Panie Szanowni Panowie, samorządowcy Gminy Przygodzice 

   jest niezmiernym zaszczytem i przyjemnością spotkać zebranych na tej sali tak zacnych i zasłużonych przedstawicieli naszej gminy, którzy część swego pracowitego życia poświęcili dla dobra mieszkańców swoich wsi, naszej gminy i Ojczyźnie, kierowani zasadą wypowiedzianą przez Piotra Skargę, „ Kto ojczyźnie służy, sam sobie służy, bo w niej wszystko się jego dobro zamyka”. 

Szanowni Państwo! 

8 marca 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym obecnie zwaną ustawą o samorządzie gminnym. W tym samym dniu przyjęto również ustawę ordynacja wyborcza do rad gmin. W efekcie podjęcia tych ustaw oraz podjętej w kilka dni później uchwale o pracownikach samorządowych powstało w Polsce 2478 jednoszczeblowych gminnych samorządów terytorialnych posiadających osobowość prawną. Od tej chwili mieszkańcy gminy „ wzięli sprawy w swoje ręce”, sami mogli decydować o wyborze swych przedstawicieli i sami mogli wpływać na zmiany zachodzące wokół nich. Jednolity system władzy w Polsce przestał istnieć. 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Ordynacja wyborcza pozwalała na wybór w naszej gminie 24 radnych tym samym wszystkie wsie miały swoich reprezentantów w radzie gminy. Przypomnijmy nazwiska tych, którzy przez te 20 lat służyli mieszkańcom naszej gminy, jako ich przedstawiciele w samorządzie. Do pierwszych można by powiedzieć pionierów naszego samorządów wybranych w wolnych wyborach przez mieszkańców wsi należeli Antonin reprezentował … 


Rada Gminy Przygodzice 1990-1994 

Radni:

Antonin - Przemysław Kaźmierczak, 

Bogufałów - Jan Janota, 

Czarnylas - Czesław Noskowicz, Jan Stekiel, 

Dębnica - Franciszek Błaszczuk, Zbigniew Fluder, 

Chynowa - Jan Gąsiorek, Krzysztof Pawelec, 

Janków Przygodzki- Bogdan Górny, Zdzisław Jarociński,  Jan Marciniak, Marek Trzcieliński, 

Ludwików - Marian Błoch, 

Przygodzice - Witold Jurkiewicz, Wacław Kieremkampt, Zbyszko Stasiński, Andrzej Tysiak, 

Przygodziczki - Zdzisław Walas, 

Smardów - Tadeusz Witek, 

Topola Osiedle - Zbigniew Wojciechowski, 

Topola Wielka - Stefan Wieleba, 

Wysocko Małe - Jerzy Adamek, Jerzy Berlik,


Na pierwszej sesji w dniu 7 czerwca 1990 r. rada wybrała na przewodniczącego rady Wacław Kieremkampt a na jego zastępców Jan Marciniaka i Czesława Noskowicza. Na kolejnej sesji w dniu 18 czerwca 1990 r. rada wybrała wójta gminy. Ordynacja dopuszczała wybór wójta spoza rady. Jedynym kandydatem zgłoszonym na wójta i następnie wybranym przez radę był pełniący od połowy 1988 roku stanowisko naczelnika gminy Tadeusz Garbaciak. Organem doradczym wójta był wybrany spośród radnych 6 osobowy zarząd. Na następnej sesji wójt zaproponował na stanowisko skarbnikiem gminy panią 

Marię Kempę, a na sekretarza gminy pana Michał Filipiaka. Rada przyjęła te kandydatury. Obsługą biura rady zajęła się pani Zofia Witek. Osoby te pełniły te funkcje w kolejnych kadencjach rady. 

W grudniu na zebraniach wiejskich wybrano władzę samorządów mieszkańców wsi, czyli sołtysów i rady sołeckie. Po odwołaniach w Smardowie ostatecznie mieszkańcy zdecydowali, że sołtysami zostaną wybrani przez nich w Antoninie……

Sołtysi:

Antonin - Tadeusz Nadstawek, 

Bogufałów - Krystyna Walczak, 

Czarnylas - Marian Młynarczyk 

Chynowa - Sławomir Walas, 

Dębnica - Eugeniusz Pawelec, 

Hetmanów - Kazimiera Ratajczyk, 

Janków Przygodzki- Bolesław Majchrzak, 

Ludwików - Kazimierz Dembski, 

Przygodzice - Roman Warchulski, 

Przygodziczki - Zdzisław Walas, 

Smardów - Franciszek Godziszewski, 

Topola Osiedle - Kazimierz Wojtaszek, 

Topola Wielka - Stefan Wieleba, 

Wysocko Małe - Jan Płóciennik. Niesamowity zapał pierwszych samorządowców do zmiany wszystkiego na lepsze w swoich wsiach szybko został schłodzony całkowitym brakiem pieniędzy kasie gminy. Informacja, że zadłużenie gminy wynosi 580 milionów zł a budżet do czerwca jest wykonany w 25%. całkowicie rozwiał marzenia o jakiekolwiek inwestycjach. W następnych latach powoli finanse się poprawiały tak że po czterech latach w gminie powstało 22 kilometrów wodociągów powstających w Chynowej, Bogufałowie i Przygodziczkach tz. wodociąg parafialny, oraz budujących się wodociągach w Ludwikowie i Czarnymlesie. 16 kilometrów gazociągu powstało w Czarnymlesie, Topoli Wielkiej, Jankowie Przygodzkim, Przygodzicach i Wysocku Mały. 

Następna kadencja rady rozpoczęła się wyborami w dniu 19 czerwca 1994 r. zmieniona ordynacja wyborcza zmniejszyła ilość radnych do 22 i wprowadziła zasadę wyboru wójta spośród wybranych do rady gminy radnych. W wybranej radzie zabrakło przedstawicieli Hetmanowa i Ludwikowa, których reprezentowali w radzie odpowiednio radni z Czarnegolsu i Antonina. W wyniku wyborów radnymi zostali. 


Rada Gminy Przygodzice 1994-1998 

Fanciszek Banasiak - Janków Przygodzki 

Jerzy Berlik - Wysocko Małe 

Franciszek Błaszczuk - Dębnica 

Tadeusz Garbaciak - Przygodzice 

Jan Gąsiorek - Chynowa 

Witold Jurkiewicz - Przygodzice 

Józef Kalina - Topola Osiedle 

Ryszard Kawaler - Przygodziczki 

Przemysław Kaźmierczak- Antonin 

Wacław Kieremkampt - Przygodzice 

Anna Kryszczak - Bogufałów 

Ferdynand Magdański - Przygodzice 

Marek Andrzej - Chynowa 

Donata Maryniak ( obecnie Warzecha)- Dębnica 

Czesław Noskowicz - Czarnylas 

Witold Nowak - Wysocko Małe 

Jan Pacyna - Janków Przygodzki 

Krystian Piasecki - Janków Przygodzki 

Idzi Pietralczyk - Czarnylas 

Bronisław Stańczyk - Dębnica 

Stefan Wieleba - Topola wielka 

Tadeusz Witek - Smardów 


Na I sesji w dniu 19 czerwca 1994 r. rada ze swojego grona wybrała Wacława Kieremkampta na przewodniczącego rady a na jego zastępcę wybrano Czesława Noskowicza. Na następnej sesji 12 lipca 1994 r. rada wybrała ponownie Tadeusz Garbaciak na wójta gminy Przygodzice. Od października do grudnia 1994 r. trwały wybory sołtysów i rad sołeckich. Tym razem już bez odwołań mieszkańcy poszczególnych wsi wybrali swoich przedstawicieli. Na sołtysa w Antoninie .

Sołtysi

Antonin - Tadeusz Nadstawek, 

Bogufałów - Krystyna Walczak, 

Chynowa - Sławomir Walas 

Czarnylas - Aleksander Pawłowski, 

Dębnica - Eugeniusz Pawelec, 

Hetmanów - Kazimiera Ratajczyk, 

Janków Przygodzki- Bolesław Majchrzak, 

Ludwików - Kazimierz Dembski, 

Przygodzice - Roman Warchulski, 

Przygodziczki - Zdzisław Walas, 

Smardów - Włodzimierz Piec, 

Topola Osiedle - Henryk Czechak, 

Topola Wielka - Stefan Wieleba, 

Wysocko Małe - Jan Płóciennik. 


Taka wspomnieniowa ciekawostka, gdy na sesji dyskusja zbytnio się przedłużała i nie było widać jej końca podniesiona ręka śp. pana Jana Płóciennika zwiastowała jedno „ Panowie to jest mielenie plew”. Finanse gminy stopniowo się poprawiały. Zakończono budowę wodociągów na terenie gminy. Do większości wsi doprowadzono gaz, rozpoczęto telefonizacje gminy, Bo telefonów wówczas na terenie gminy było ja na lekarstwo. W grudniu 1995 r w Przygodzicach powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, które obecnie pomieszkują w Ostrowie, ale myślę, że jeszcze zgodnie ze swoja nazwa wrócą do nas ponownie. W grudniu 1996 r. rada przyjęła uchwałę w spawie nadania herbu i fladze gminie Przygodzice. Lipiec 1997 r. wielu mieszkańców naszej gminy wspomina, jako katastrofalna w kraju i w naszej gminie powódź. 1142 mieszkańcom naszej gminy udzielono pomocy o wartości przekraczającej milion zł. W listopadzie 197 r. oddano do użytku budynek, którym się znajdujemy. 


11 października 1998 r. odbyły się wybory samorządowe wg. nowych zasad. Reforma samorządowa wprowadziła obok samorządu gminnego, samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki. Od 1 stycznia 1999 r. nasza gmina weszła w skład powiatu ostrowskiego. Zmieniono nam też województwo z kaliskiego na wielkopolskie. Z 50 kandydatów mieszkańcy wybrali ponownie 22 radnych. 


Rada Gminy Przygodzice 1998-2002 

Jerzy Adamek - Wysocko Małe 

Fanciszek Banasiak - Janków Przygodzki 

Krzysztof Błaszczyk - Czarnylas 

Tadeusz Garbaciak - Przygodzice 

Jan Gąsiorek - Chynowa 

Mariusz Grzesiek - Topola Wielka 

Ryszard Kawaler - Przygodziczki 

Wacław Kieremkampt - Przygodzice 

Anna Kryszczak - Bogufałów 

Ferdynand Magdański - Przygodzice 

Czesław Noskowicz - Czarnylas 

Witold Nowak - Wysocko Małe 

Zygmunt Paszkowski - Przygodzice 

Andrzej Pauś - Antonin 

Krzysztof Pawelec - Chynowa 

Krystian Piasecki - Janków Przygodzki 

Antoni Szczurek - Dębnica 

Maria Szymanowska - Dębnica 

Mieczysław Szymański - Ludwików 

Marek Trzcieliński - Janków Przygodzki 

Zbigniew Wojciechowski- Topola Osiedle 

Wojtasiak Janina - Wysocko Małe 

Podobnie jak w poprzedniej kadencji na wójta gminy rada powołała Tadeusza Garbaciaka, który tym razem miał swego zastępcę Witolda Nowaka. Przewodniczącym rady wybrano Krystiana Piaseckiego. W wyborach sołtysów i rad sołeckich sołtysami poszczególnych miejscowości zostali wybrani 

Antonin - Tadeusz Nadstawek, 

Bogufałów - Kazimierz Walotka, 

Chynowa - Marian Marek, 

Czarnylas - Aleksander Pawłowski, 

Dębnica - Eugeniusz Pawelec, 

Hetmanów - Janina Serafin, 

Janków Przygodzki- Bolesław Majchrzak, 

Ludwików - Andrzej Kupczyk, 

Przygodzice - Józef Sikora, 

Przygodziczki - Zdzisław Walas, 

Smardów - Zenon Szymankiewicz, 

Topola Osiedle - Henryk Czechak, 

Topola Wielka - Stefan Wieleba, 

Wysocko Małe - Roman Nowak, 

   W okresie 3 kadencji rady wybudowano szkołę w Chynowej i rozpoczęto budowę szkoły w Czarnymlesie, utworzono sieć gimnazjum na terenie gminy, wiele dróg uzyskało utwardzoną nawierzchnię rozpoczęto najdroższą z inwestycji budowę kanalizacji na terenie gminy, która trwa do dziś i ze względu na poważne koszty potrwa jeszcze kilka lat. 


   27 października 2002 odbyły się kolejne wybory samorządowe, nieco wcześniej w czerwcu tego roku weszła w życie ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Stan osobowy rady w zależności od ilości mieszkańców został poważnie odchudzony. Od tych wyborów rada liczy 15 radnych. W pierwszych bezpośrednich wyborach mieszkańcy gminy wybrali na stanowisko wójta Przemysława Kaźmierczaka jak czas okaże w następnych wyborach również myślę, że podobnie będzie w tegorocznych wyborach. 

Rada Gminy Przygodzice 2002-2006 


Andrzej Baraniak - Topola Osiedle 

Franciszek Błaszczuk - Dębnica 

Eugeniusz Dymarczyk - Wysocko Małe 

Jan Gąsiorek - Chynowa 

Zbigniew Guździoł - Chynowa 

Danuta Golińska - Dębnica 

Mariusz Grzesiek - Topola Wielka 

Wacław Kieremkampt - Przygodzice 

Bogdan Lipiński - Przygodzice 

Czesław Noskowicz - Czarnylas 

Witold Nowak - Wysocko Małe 

Zygmunt Paszkowski - Przygodzice 

Franciszek Banasiak - Janków Przygodzki ( do 29 czerwca 2004r) 

Krystian Piasecki - Janków Przygodzki 

Mieczysław Szymański - Ludwików 

Stanisław Szymański - Janków Przygodzki 

Wojtasiak Janina - Wysocko Małe Sołtysi:

Tadeusz Nadstawek - Antonin 

Kazimierz Walotka - Bogufałów 

Aleksander Pawłowski - Czarnylas 

Ryszard Wróbel - Dębnica 

Marian Marek - Chynowa 

Zawidzka Danuta - Hetmanów 

Bolesław Majchrzak - Janków Przygodzki 

Andrzej Kupczyk - Ludwików 

Józef Sikora - Przygodzice 

Paweł Chudy - Przygodziczki 

Zenon Szymankiewicz - Smardów 

Henryk Czechak - Czechak 

Stefan Wieleba - Topola Wielka 

Roman Nowak - Wysocko Małe 


Po zakończeniu budowy szkoły w Chynowej, Czarnymlesie i rozbudowie szkoły w Jankowie Przygodzkim przyszedł czas na budowę sal gimnastycznych. Po wejściu polski do Unii zaistniała możliwość pozyskiwania funduszy na prace prowadzone w gminie Wójt z pracownikami urzędu dość szybko opanował sztukę pozyskania z tego źródła pieniędzy na inwestycje głównie drogowe i budowę kanalizacji. 


I tak szanowni zebrani doszliśmy do 5 kadencja rady. W wyniku wyborów, które odbyły się 12 listopada 2006 r. według poprzednio uchwalonej ordynacji wyborczej do rady gminy wybrano 

Rada Gminy Przygodzice 2006-2010 Maria Balcerek - Wysocko Małe 

Andrzej Baraniak - Topola Osiedle 

Jarosław Binkowski - Bogufałów 

Franciszek Błaszczuk - Dębnica 

Jan Gąsiorek - Chynowa 

Danuta Golińska - Dębnica 

Mariusz Grzesiek - Topola Wielka 

Wacław Kieremkampt - Przygodzice 

Aleksander Kosatka - Ludwików 

Dariusz Spychalski - Ludwików 

Zygmunt Paszkowski - Przygodzice 

Aleksander Pawłowski - Czarnylas 

Krystian Piasecki - Janków Przygodzki 

Józef Sikora - Przygodzice 

Wnuk Stanisław - Janków Przygodzki 

Wojtasiak Janina - Wysocko Małe Na początku 2007 wybrano sołtysów i rady sołeckie. 

Sołtysi 

Mariusz Kaleta - Antonin,
Kazimierz Walotka - Bagufałów,
Henryka Niemand - Czarnylas,
Marian Marek - Chynowa,
Ryszard Wróbel - Dębnica,
Alojzy Niedbał - Hetmanów, 

Stanisław Wnuk - Janków Przygodzki, 

Grażyna Kupczyk - Ludwików,
Kazimierz Niziołek - Przygodzice,
Paweł Chudy - Przygodziczki,
Zenon Szymankiewicz - Smardów,
Stefan Wieleba - Topola Wielka,
Zenon Halaba - Topola-Osiedle,
Roman Nowak - Wysocko Małe. 


W tej kadencji mieszkańcy gminy jak już wcześniej wspominałem wybrali na wójta gminy Przemysława Kaźmierczaka, rad wybrała na przewodniczącego rady Wacława Kieremkampta a na jego zastępców Franciszka Błaszczuka i Jana Gąsiorka. 

Szanowni Państwo! 

W okresie 20 lat samorządu gminy Przygodzice odeszli od nas być może do Boskiego samorządu koledzy samorządowcy: 

Witold Jurkiewicz 

Franciszek Banasiak 

Idzi Pietralczyk 

Tadeusz Nadstawek 

Kazimiera Ratajczyk 

Bolesław Majchrzak 

Roman Warchulski 

Franciszek Godziszewski 

Jan Płóciennik 

Proszę zebranych o powstanie i uczczenie ich pamięć chwilą ciszy… dziękuję 

20 lat mięło. Bardzo mi miło, że w tak licznym gronie możemy świętować 20 lecie samorządu. Można śmiało stwierdzić, że przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządów jest jedyną w pełni udaną reformą jest wielkim osiągnięciem odrodzonej polskiej demokracji. Jestem przekonany, że nie zmarnowaliśmy otrzymanej wówczas szansy. Możemy to zawdzięczać głównie wam. To że nasza gmina pięknieje, że ludziom żyje się może nie wszystkim lepiej ale na pewno wygodniej jest zasługa zgodnej pracy i współpracy wybranych władz, pracowników instytucji samorządowych, was samorządowcy i rzeszy mieszkańców naszych wsi którzy chcą pracować dla wspólnego dobra. Drodzy samorządowcy możecie być dumni z efektów swojej pracy w samorządzie gminy Przygodzice i za to należy się podziw i najwyższe uznanie. W pełni realizowaliście łacińska sentencje Seneki będąca jak sądzę podstawą dobrze rozumianej pracy w samorządzie, która pozwoliłem sobie zamieścić na przygotowanym na dzisiejszą uroczystość medalu. 

„ Alteri vivas oportet si vis tibi vivere” - "Musisz żyć dla drugiego, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie"

Dziękuję za cierpliwe wysłuchanie. 

autor tekstu: Wacław Kieremkampt


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie