Najnowszy post

Nowe zasady grupy "Przygodzicki bazarek" na Facebooku

Szanowni uczestnicy Grupy, sporo nas tutaj 💪🏻 ale z przykrością muszę przyznać, że zrobił się tutaj mały bałagan. To oczywiście moja wina, więc od nowego roku 2024 mam chęć stworzenia tutaj miejsca, gdzie klient indywidualny będzie mógł skutecznie sprzedać coś niepotrzebnego ze swojego domu, a przedsiębiorca będzie miał okazję sprzedać swój towar lub zareklamować swoją usługę.

Odwieczny problem kanalizacji gminy i odbioru odpadów

W czerwcu na terenie Przygodzic została oddana do użytku sieć kanalizacji sanitarnej ulic: Słonecznej, Piwnej i częściowo Mertki oraz Wysockiej.


Tam też niedawno na słupach energetycznych powieszono ogłoszenia przypominające o obowiązku spoczywającym na właścicieli nieruchomości, jakim jest wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacyjnej w okresie 9 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji. Wymóg takowy reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. ust. z 2005 r. nr 236 poz 2008 ze zmianami). Jak czytamy w ogłoszeniu, nie wywiązanie się w terminie z ustawowego obowiązku podlega karze wg kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

Sankcje karne w postaci kary grzywny dotychczas wydawały się jedynie fikcją. Jak jednak zapewnił wójt Gminy Przygodzice Przemysław Kaźmierczak, podczas spotkania 12 września z mieszkańcami Przygodzic, poczynione zostaną odpowiednie działania, które będą miały na celu wyegzekwowanie obowiązku wykonania przyłączy. Sęk w tym, że podobne obietnice słyszeliśmy już w przeszłości, a problem przepompowywanie ścieków z szamb jak istniał tak istnieje. Podobnie zresztą jak brak podpisanych umów przez niektórych mieszkańców na odbiór odpadów. Już dwa lata temu mówiło się o zachęceniu do legalnego pozbywania się śmieci poprzez nakładanie przez wójta wysokich opłat na właścicieli nieruchomości nie mających podpisanych umów. Z tego co udało mi się ustalić takowa opłata jest zgodna z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czemu w takim razie sprawa ucichła? W końcu z tego co powszechnie wiadomo gminy, na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzą rejestr zawieranych przez gospodarstwa domowe umów o odbiór tychże odpadów. Tym samym nie ma problemów z ustaleniem właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się śmieci nielegalnie.                                                                                                            autor tekstu i zdjęć: Grzegorz

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie