Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Ile zarabiają radni Rady Gminy Przygodzice?

W ostatnich wyborach samorządowych podjęliśmy decyzję kto będzie reprezentował naszą małą ojczyznę i komu powierzymy decydowanie o najważniejszych aspektach jej funkcjonowania. Nowa Rada Rady Gminy Przygodzice, tak jak poprzednia, składa się z 15 radnych. Wielu z Was pytało ile taki radny może zarabiać? To zależy - odpowiadamy szybko. Zależy od pełnionej funkcji oraz przynależności do poszczególnych komisji. Szczegółowe rozliczenie znajdziecie poniżej. 


(Materiał opracowano na podstawie BIP Przygodzice oraz strony www.lex.pl)

Wysokość diety radnych rady Gminy Przygodzice ustala sama rada. Nie jest jednak tak, że to są to kwoty z kosmosu. Muszą one odpowiadać pewnym standardom. Maksymalny poziom diety radnego nie może przekorczyć (w ciągu miesiąca) półtorakrotności (150 %) kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Doskonale wiemy o tym, że jest kryzys, kwota ta w 2011 roku nie będę więc większa od tej z 2010 roku i będzie wynosić dokładnie 1835,35 zł. Po przeliczeniu wynika zatem, że radny rady gminy będzie mógł maksymalnie zarobić 2 753 zł. Jeśli tak by było wszędzie, to radni mieliby powody do zadowolenia. Niestety, albo i na szczęście ustawodawca zastrzegł, iż wynagrodzenie radnego będzie zależeć od wielkości gminy, jaką reprezentuje. 

Maskymalne stawki będą więc wynosić:

- w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców –   100% czyli 2 753 zł.
- w gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców –   75 % czyli 2 065 zł.
- w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców –         50% czyli 1 376 zł.

Jak nietrudno się domyślić Gmina Przygodzice należy do tej ostatniej grupy. Radny z Przygodzic, Jankowa Przygodzkiego, Czarnegolasu czy Dębnicy będzie więc mógł dostać maksymalną dietę w postaci 1 376 złotych

Na ostatniej sesji Rady Gminy Przygodzice w 2010 roku radni przegłosowali uchwałę Nr III/13/10 (dostępną po kliknięciu na stronie BIP Przygodzic). Ustala ona wysokość diet radnych, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Radnych Rady Gminy Przygodzice. Czytam w niej:§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową, dla radnego:

1) pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Przygodzice w wysokości 100% maksymalnego limitu ustalonego zgodnie z art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, 

2) pełniącego funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Przygodzice w wysokości 65% limitu o którym mowa w pkt 1, 

3) pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w wysokości 65% limitu o którym mowa w pkt 1, 

4) pełniącego funkcję przewodniczącego stałej komisji w wysokości 65% limitu o którym mowa w pkt 1, 

5) będącego członkiem Komisji Rewizyjnej w wysokości 60% limitu o którym mowa w pkt1, 

6) w wysokości 45% limitu o którym mowa w pkt 1.


Jeśłi zatem przyjąć, że kwota 1376 złotych jest 100% kwotą, diety radnych Rady Gminy Przygodzice w zależności od pełnionego stanowiska wyglądają nastepująco:


1. Przewodniczący Rady Gminy Przygodzice może maksymalnie zarobić 100% tej kwoty czyli 1376 złotych.
2. V-ce Przewodniczący Rady Gminy Przygodzice (których jest dwóch) może zarobić 65%, co daje 894,4 zł. 
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej także może zarobić 894,4 zł.
4. Przewodniczący Komisji Stałej - jego dieta to także         894,4 zł.
5. Członek Komisji Rewizyjnej - 60 % kwoty maksymalnej   825, 6 zł. 
6. zwykły, szregowy radny: 45 % kwoty masymalnej czyli      619,2 zł. 

Tyle zarabiają radni Rady Gminy Przygodzice VI kadencji (2010-2014)

Dieta radnego zależy oczywiście od jego obecności na posiedzeniach rady i poszczegolnych komisjach i kształtuje się w proporcji:Ilość nieobecności na posiedzeniach
___________________________            x 100 = % diety do potrącania

      Ilość posiedzeń ogółem


Warto podkreślić, że w poprzedniej V kadencji (2006 -2010) rozkład procentowy przyznawanych diet wyglądał nieco inaczej. Przynajmniej w przypadku Przewodniczącego Rady. Mówi o tym uchwała Rady Gminy Przygodzice Nr XXII/157/09 z 31 marca 2009 roku. § 1. Ustala się zryczałtowane diety miesięczne obliczane według minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w wysokości:

1) 130 % dla Przewodniczącego Rady Gminy,
2) 65 % dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy,
3) 65 % dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
4) 65 % dla Przewodniczących Komisji,
5) 60 % dla członków Komisji Rewizyjnej,
6) 45 % dla radnych,
7) 15 % dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy,
Według obliczeń w całej Polsce jest ponad 48 tys. radnych. Ich diety kosztują Skarb Państwa rocznie ponad 1,1 miliarda złotych rocznie.


Komentarze

Prześlij komentarz


Zanim coś skomentujesz przeczytaj uważnie, co mamy Ci do powiedzenia:

1) Komentarze naszych czytelników są ich własną opinią, za którą administratorzy jak i moderatorzy serwisu
www.gminaprzygodzice.info
(www.gminaprzygodzice.blogspot.com) NIE ODPOWIADAJĄ!

2) Wpisując komentarz musisz mieć świadomość, że za niego odpowiadasz!

3) Wszelkie groźby słowne oraz nadużycia będą egzekwowane prawnie!

4) Używanie wulgaryzmów zabronione!

5. Jeśli zamieścisz komentarz akceptujesz regulamin komentowania, zamieszczony powyżej.

Jesteśmy też na Instagramie