Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

"Nasza szkoła, nasz sukces" w Przygodzicach

W maju br. w Szkole Podstawowej w Przygodzicach ruszyła realizacja projektu „Nasza szkoła nasz sukces”, który po wakacyjnej przerwie będzie kontynuowany od września do końca grudnia 2011r. Program ten, ma na celu: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W ramach Projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I – III są to następujące rodzaje zajęć:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzoną komunikacją społeczną i nadpobudliwością ruchową.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych- język niemiecki.
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Na te ostatnie zajęcia uczęszcza dość liczna grupa dzieci i cieszy sie ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie przychodzą na zajęcia bardzo chętnie i aktywnie w nich uczestniczą. Najbardziej cieszą wszystkich różnego rodzaju wycieczki krajobrazowo - przyrodnicze po Dolinie Baryczy, gdzie można zasięgnąć dużo informacji przyrodniczych, a zarazem dokonać wielu niepowtarzalnych obserwacji. Każda taka wycieczka kończy sie wspólną dyskusją i wymianą doświadczeń – a jest o czym dyskutować, bo przyroda nie tylko zadziwia nas swoim pięknem, ale często też zaskakuje nowinkami.

Świadome podziwianie uroków przyrody ma dodatkowe znaczenie wychowawcze, budzi uczucie dobroci, wyzwala chęć szanowania przyrody oraz wyrabia właściwy stosunek do kwiatów, zwierząt i ptaków.

                                                                                       nauczyciel prowadzący zajęcia: Beata Włodarczyk
 

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie