Najnowszy post

Zielone światło dla budowy dalszego odcinka S11 w kierunku Kępna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała właśnie ważną decyzję, która otwiera drogę do budowy kolejnego odcinka S11. Chodzi o ekspresówkę w kierunku Kępna, która zupełnie zmieni charakter Antonina. Wieś nie będzie już miejscowością przy drodze krajowej, co może znacznie zmienić życie jej mieszkańców na lepsze. Czy pozycja turystyczna Antonina jest wypracowana na tyle, aby utrzymał status miejscowości idealnej do wypoczynku? 

Statuetki dla aktywnych. Lokalne "Oskary" rozdane po raz 8. [FOTO]

Przeleciało prawda? Rok temu pisaliśmy o 7. edycji nagród za zaangażowanie i pracę na rzecz gminy Przygodzice, a tu już zdajemy Wam relację z 8. edycji tej imprezy. Ta odbyła się wczoraj (22.02.2012) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Przygodzicach. Sala pękała w szwach, przygrywał Big Band Powiatu Ostrowskiego, śpiewali dobrze znani lokalni artyści a oko cieszył taniec (miejmy nadzieję przyszłych) gminnych gwiazd. W tym roku rozdano w sumie 11 statuetek - 8 w poszczególnych kategoriach oraz 3 nagrody dodatkowe. Komu? Za co? Na te pytanie postaramy się odpowiedzieć poniżej. Tam też krótka fotorelacja. 

Uroczystą galę poprowadzili Barbara Duczmal - dyrektor GZEAS oraz Dariusz Kryś - sekretarz gminy Przygodzice. Słowo wstępne należało do wójta gminy Krzysztofa Rasiaka oraz przewodniczącego Rady Andrzeja Baraniaka.

Prowadzący spotkanie.

Wójt oraz przewodniczący podsumowali miniony rok. Oto nominacje w poszczególnych kategoriach:

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

wyróżnieni w kategorii "Działalność społeczna"
Beata Bartosz – bardzo aktywna mieszkanka Topoli Wielkiej. Jako przewodnicząca Rady Rodziców w przedszkolu w Jankowie Przygodzkim a następnie przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim angażowała się w podnoszenie warunków nauki dzieci i młodzieży. Współpracuje z wieloma organizacjami. 

Statuetkę otrzymała p. Beata Bartosz
Zenon Halaba - długoletni działacz społeczny wsi Topola-Osiedle. Sołtys wsi poprzedniej kadencji. Inicjator i realizator wielu przedsięwzięć między innymi - prac remontowych w domu Ludowym i zagospodarowania terenu wokół. Duży wkład pracy włożył w powstanie terenu rekreacyjno-parkowego. Organizator i współorganizator wielu imprez kulturalnych na terenie wsi. 

Ireneusz Kędzia - mieszkaniec Przygodzic. Aktywnie uczestniczy w organizowanych imprezach kulturalnych i sportowych na terenie Przygodzic.

Stefan Kryszczak – mieszkaniec wsi Przygodziczki, aktywnie wspiera Samorząd Mieszkańców i organizacje działające w miejscowości poprzez współudział w przedsięwzięciach.

Józef Lizoń – mieszkaniec Topoli Wielkiej. Zaangażowany w budowę boiska sportowego i placu zabaw. W 2011 roku wykonał wiele prac przy realizacji projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Marian Marek- sołtys Chynowej trzech poprzednich kadencji. Pracuje społecznie na rzecz mieszkańców wsi.

Mariusz Roga – charyzmatyczny społecznik wsi Czarnylas, aktywny członek rady Rodziców Zespołu Szkół i Przedszkola w Czarnymlesie. Niesie pomoc tym, którzy potrzebują wsparcia. Aktywnie współorganizuje lokalne przedsięwzięcia i imprezy.

Eugeniusz Szkudlarz – mieszkaniec Przygodzic zaangażowany w prace na rzecz rozwoju Przygodzic szczególnie przy organizowaniu imprez takich jak „Majówka”, Turniej Wsi, prace na „ Gliniance”. Współpracuje z organizacjami działającymi na terenie wsi.

Zenon Szymankiewicz – niezwykle aktywny sołtys wsi Smardów. Inicjator i realizator wielu przedsięwzięć między innymi placu zabaw, przygotowania terenu pod wiatę autobusową, remontu świetlicy i zagospodarowania terenu wokół oraz współorganizator imprez integracyjnych dla mieszkańców.

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE

Specjalne wyróżnienie Kapituła przyznała księdzu Eugeniuszowi Krawczykowi - proboszczowi parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Dębnicy za pracę na rzecz rozwoju wsi Dębnica w szczególności za osobiste zaangażowanie w budowę od podstaw kościoła parafialnego z kaplicą żałobną i domem parafialnym oraz powstanie na terenie wsi cmentarza. 

Ksiądz Eugeniusz Krawczyk integruje się ze społeczeństwem poprzez uczestnictwo w uroczystościach, imprezach i spotkaniach odbywających się na terenie wsi.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

wyróżnieni w kategorii "Działalność kulturalna"
Ewa Borowicz – nauczycielka Zespołu Szkół w Czarnymlesie z wielką pasją rozbudza w dzieciach i młodzieży zainteresowania muzyczne. Prowadzony przez Panią Ewę Borowicz zespół uświetnia uroczystości środowiskowe, gminne oraz promuje gminę Przygodzice występując poza jej granicami.

Andrzej Pawłowski – prowadzi zespoły wokalno - muzyczne: dzieci i młodzieży przy parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach. Organizuje koncerty z okazji Świat religijnych.

Stanisław Śmigiel – emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chynowej. Propaguje spędzanie czasu wolnego poprzez sport, organizując zajęcia dla młodzieży. W trosce o wizerunek wsi , opiekuje się skwerem w jej centrum.

Genowefa Świerczyk – emerytowana nauczycielka historii, były dyrektor Szkoły Podstawowej w Jankowie Przygodzkim. Przyczyniła się do pielęgnowania tradycji historycznych i folkloru jako  inicjatorka powstania Izby Pamięci im. Powstańców Wielkopolskich oraz przygotowując rok rocznie część artystyczną Dożynek Wiejskich w Topoli Wielkiej.

Zespół Śpiewaczy Baryczanki – zespół działa od 15 lat . Uświetniał wiele imprez i uroczystości na terenie gminy i poza jej granicami , promując piosenkami i strojami tradycyjne elementy kultury ludowej polskiej wsi, oraz gminę Przygodzice.
  
Dyrygent Zespołu Śpiewaczego "Baryczanki" Leszek Łuczak oraz członkini Irena Zawidzka odbierają statuetkę z rąk wójta Krzysztofa Rasiaka. 
Wręczenie statuetki oraz wyróżnień - członek Kapituły Jan Gąsiorek - przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wystąpili Jakub Zieleziński i Wiktoria Kurek, mieszkańcy Przygodzic w tańcach latyno-amerykańskich.  Para ta swoją przygodę z tańcem turniejowym rozpoczęła dopiero w czerwcu ubiegłego roku a już może pochwalić się licznymi sukcesami: zwycięzcy wielu ogólnopolskich turniejów tańca, 4 para podczas zeszłorocznych mistrzostw okręgu wielkopolskiego .

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA

"Działalność sportowa" - najlepsi z najlepszych :)

Nominowani w kategorii Działalność sportowa to zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej. 


Maciej Bok – członek Klubu Sportowego „ Barycz ” przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Przygodzice. Odnosi duże sukcesy sportowe w kategorii osób niepełnosprawnych , zdobywając wiele medali. Podczas Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Siedlcach zdobył między innymi złoty medal w biegu na 60m i skoku w dal.

Bogdan Janiak – jest trenerem sekcji kolarskiej Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Szperek „. Jego zawodniczki osiągają znaczące sukcesy w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży, na Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym i torowym , zdobywając bardzo dużo medali / w tym złote , srebrne , brązowe. 

Bogdan Janiak - wyróżniony statuetką za zasługi "sportowe"
Wiktoria Kurek i Jakub Zieleziński – reprezentowali gminę Przygodzice na wielu Otwartych Turniejach Tańca Towarzyskiego w grupie sportowej 12-13 latków gdzie odnosili szereg sukcesów zdobywając w 2011 r. – 10 krotnie I miejsce. Na Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego zajęli IV miejsce.

Sekcja Aerobiku Grupowego Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim – a zarazem Sekcja Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. W 2011r. Mistrzynie Wielkopolski w Aerobiku Grupowym w kategorii Gimnazjum oraz III miejsce w kategorii Szkoły Podstawowe. Zespół poprzez taniec uświetnia imprezy kulturalne i sportowe promując Gminę Przygodzice w powiecie i województwie

Sławomir Sołtysiak – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Czarnymlesie oraz koordynator sportu szkolnego na terenie gminy Przygodzice . Z dużym zaangażowaniem organizuje i przeprowadza zajęcia i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. Aktywnie włącza się w organizację imprez środowiskowych i festynów.

O odczytanie werdyktu Kapituły proszę jej członka p. Danutę Golińską przewodniczącą Komisji Praworządności, Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego.

Wyróżnienia specjalne 


Dla Pani Katarzyny Pawłowskiej i dla Pani Kingi Kyci za promowanie Gminy Przygodzice poprzez wybitne osiągnięcia sportowe.

KATARZYNA PAWŁOWSKA – wicemistrzyni Europy w kolarstwie torowym, uczestniczka mistrzostw i pucharów świata, wielokrotna złota medalistka mistrzostw Polski, zdobywczyni dwóch srebrnych medali . Jeden podczas Pucharu Świata w kolumbijskim Cali, drugi zaś w chińskim Pekinie. Ponadto wygrała zawody Gran Caracol w kolumbijskiej miejscowości Medelin. 

Kasia Pawłowska odbiera kolejne wyróżnienie z rąk wójta.

KINGA KYCIA - mieszkanka naszej Gminy, trenująca na co dzień kickboksing w BKS Brzeziny pod okiem trenera Ziętka. Mistrzyni Polski, kadrowiczka, zdobywczyni brązowego medalu w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Od wielu lat promuje naszą Gminę podczas zawodów w całej Europie.


FIRMY 

W tej kategorii Kapituła nominowała zaangażowane społecznie lokalne firmy.
Lokalni przedsiębiorcy nominowani do otrzymania statetek.

AGRO – SPA Chynowa – Firma poprzez działalność agroturystyczną połączoną z usługami SPA przyciąga do ośrodka ludzi z kraju i z zagranicy promując piękne krajobrazy terenu naszej gminy.

Anna i Piotr Balcer – prowadzą 95 hektarowe gospodarstwo rolne. Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym wsi. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi. Gościli u siebie kilku praktykantów z gminy Luitre. Przyjmują uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach na praktykę w zakresie hodowli bydła mlecznego.

Jarosław Błoch – właściciel firmy EPOX – w której obecnie pracuje kilkunastu mieszkańców Gminy Przygodzice. Sponsoruje wiele przedsięwzięć samorządu wsi Przygodzice.

Gospodarstwo Rybackie Przygodzice – wspiera materialnie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przygodzic w organizowaniu imprez sportowych i kulturalnych , szczególnie w działalności na „Gliniance „ organizacji „ Majówki „ i Przeglądu Kulturalnego Doliny Baryczy.

Andrzej Kolenda – prowadzi firmę PPHU „ Maria „ , w której obecnie pracuje 8 osób z Przygodzic Aktywny członek samorządu wiejskiego sponsor wielu przedsięwzięć dla wsi Przygodzice. 

Zdobywca statuetki - hurtownia papiernicza "Maria"
Wojciech Lepszy – jako właściciel firmy – Projektowanie Konstrukcyjno-Budowlane i Architektoniczne nieodpłatnie nadzorował prace wykończeniowe przy Sali wiejskiej w Bogufałowie , oraz sponsorował położenie płytek na sali głównej tej sali wiejskiej.

Wawrzyn Piec – właściciel firmy remontowo – budowlanej w Chynowej. Sponsor wielu przedsięwzięć wsi takich jak: remont dachu sanitariatów przy Sali wiejskiej , odwodnienie boiska wielofunkcyjnego, wycieczki dla mieszkańców Chynowa.
Ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie statuetki - członkini Kapituły Janinę Wojtasiak  - przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Wystąpili - Sandra Banach i Szymon Maćkowiak z Przygodzic, ze Szkoły tańca Escudo w Ostrowie Wlkp. w tańcach latyno - amerykańskich, Cha-Cha i Rumba.


KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Nominowane w kategorii Koła Gospodyń Wiejskich w szczególności działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin.

Nominowani w kategorii "Koła Gospodyń Wiejskich"

Jolanta Golec – z wielką pasją uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym Czarnegolasu. Od 2010r. przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Współpracuje ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie wsi włączając się w organizacje imprez . W 2011r. zorganizowała dzień kobiet, dzień matki, festyn rodzinny.

Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej – działa bardzo aktywnie. Działalność przejawia się w rozwoju form przedsiębiorczości wśród kobiet , w poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodu, rozwoju wsi w kierunku zwiększenia uczestnictwa w kulturze i kultywowaniu sztuki ludowej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Hetmanowie – Podtrzymuje dziedzictwo kulturowe regionu, integruje kobiety, promuje wieś i sołectwo na terenie gminy. Członkinie koła w sposób znaczący przyczyniały się do rozwoju wsi. Współuczestniczyły w organizacji zabaw , wieczorków, ognisk na placu zabaw dla dzieci.

Koło Gospodyń wiejskich w Jankowie Przygodzkim – uczestniczy prężnie w życiu społecznym wsi organizując lub współorganizując liczne imprezy między innymi „ Biesiadę" wieczorki „Dzień Kobiet"  dożynki i festyny.

Koło Gospodyń Wiejskich w Przygodziczkach – przyczynia się do rozwoju środowiska lokalnego poprzez włączanie się w organizację imprez kulturalnych. W 2011r. członkinie przygotowały od strony gastronomicznej Gale – podsumowującą konkurs na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy w 2010 roku" oraz dożynki parafialne.

Anna Niklewicz – aktywny członek Koła Gospodyń wiejskich w Topoli wielkiej. Czynnie uczestniczy w organizowaniu na terenie wsi imprez kulturalnych i sportowych.

Małgorzata Paszek – działaczka Koła Gospodyń Wiejskich w Topoli-Osiedle – przewodnicząca drugą kadencję. Organizatorka i współorganizatorka wielu imprez kulturalno-rozrywkowych kultywujących lokalne tradycje, między innymi wyplatanie wieńcy dożynkowych, podkoziołek, śniadanie wielkanocne.

Marta Rzekiecka – aktywna przez 25 lat członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Przygodzicach. Przewodnicząca tego Koła przez 12 lat. Organizator festynów, spotkań integracyjnych. Inicjatorka powstania i aktywna członkini Zespołu Śpiewaczego „Baryczanki".

Wręczenie statuetki oraz wyróżnień - członek Kapituły Kazimierz Niziołek.

Wystąpił Big Band Powiatu Ostrowskiego.


"OŚWIATA"

Nominowani w kategorii "Oświata".

Nominację w kategorii Oświata otrzymuje instytucja lub osoba wspierająca działania oraz procesy służące wychowaniu i kształceniu osób czy grup społecznych.

Albin Bednarczyk – nauczyciel wychowania fizycznego, obecne zastępca dyr. Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim. Założyciel zespołu tańca, który z pasją doskonali u uczniów umiejętności gry w siatkówkę dzięki czemu drużyna dziewcząt zdobywa znaczące sukcesy.

Paweł Tomaszewski - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Przygodzicach. Swoją pracę wykonuje z pasją. Jest organizatorem zawodów gminnych i powiatowych w Lekkiej Atletyce. W ramach działalności UKS „ Junior" zorganizował około 10 obozów sportowych dla młodzieży. Współpracując z Polskim Związkiem Lekko Atletycznym pozyskuje sprzęt sportowy. 

Zdobywca nagrody głównej - Paweł Tomaszewski.
Publiczne Przedszkole „Calineczka” w Czarnymlesie – angażuje się w rozwój gminy poprzez organizację imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego, których założeniem jest integracja społeczeństwa poprzez dobrą zabawę.

Zespół Szkół w Czarnymlesie – w szkole wyszukuje się i rozwija talenty uczniowskie, szczególnie muzyczne. Zespół wokalny, który powstał w szkole ma wiele sukcesów prócz tego uświetnia uroczystości szkolne, gminne i poza granicami gminy.

Zespół Szkół w Dębnicy – szkoła dobrze wypełnia zadania w wyszukiwaniu i rozwijaniu talentów. W 2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało jej tytuł „Szkoła Odkrytych Talentów" a wraz z nim certyfikat i okolicznościową tablicę.

Ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie statuetki  - członek Kapituły Roberta Kaczmarka przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rekreacji.
Robert Kaczmarek odczytuje werdykt

Po raz kolejny Jakub Zieleziński i Wiktoria Kurek w tańcach standardowych (Samba, Cha-Cha, Rumba, Jive, Walc Angielski, Walc Wiedeński, Tango Argentyńskie).


"STOWARZYSZENIA"


Nominowani w kategorii „Stowarzyszenia i organizacje społeczne” to ludzie powoływani przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. 

Przedstawiciele nominowanych stowarzyszeń. 
Aldona Sobkowiak – emerytowany nauczyciel i dyrektor Przedszkola w Przygodzicach. Jako członek rady sołeckiej organizuje spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzi kronikę Sołectwa.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bogufałów „ Źródło Baryczy" - współpracując z organizacjami i instytucjami z powodzeniem realizuje cele statutowe. Na uwagę zasługuje: sprzątanie lasów i dróg w obrębie miejscowości, półkolonie letnie – „ Wesołe wakacje" oraz udział w pracach wykończeniowych Sali wiejskiej w Bogufałowie.

Jarosław Binkowski - radny Rady Gminy Przygodzice odbiera nagrodę.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice – powstało w 2008r. Jego członkowie skutecznie aplikują o środki krajowe i unijne. W sumie pozyskało ok. 150,000 na realizację projektów, w których uczestniczyli mieszkańcy Jankowa Przygodzkiego i przyległych miejscowości między innymi akademia aktywnego obywatela, z tradycją w przyszłość półkolonie letnie „ Nie ćpam nie piję – cudownie żyję".

Anna Szymanowska – aktywna mieszkanka Topoli–Osiedle. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy „ ACTIVITA „ , które pozyskuje środki na rozwój miejscowości.

Wręczenie statuetki oraz wyróżnień - Bogusław Lipiński - radny Rady Gminy Przygodzice - przewodniczący Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju GospodarczegoK Komisja Budżetu, Planowania i Rozwoju Gospodarczego.

Wystąpiła Marta Strzelińska w utworze Stop – Sam Braun. 

"OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE"


Nominowanych w kategorii „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne” odzwierciedlają działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia. 

Nominowani w tej kategorii

Lucjan Janota – naczelnik OSP w Bogufałowie. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach społecznych wsi. Organizator zawodów strażackich dla młodzieży. Pomaga w utrzymaniu porządku podczas imprez i uroczystości środowiskowych.

Helena Chmielina – pielęgniarka środowiskowa mieszkanka Czarnegolasu . Szczerze oddana ludziom potrzebującym pomocy. Jest inicjatorką „Wigilii dla najuboższych". Wygłasza dla mieszkańców wsi pogadanki o zdrowym odżywianiu i higienicznym trybie życia. Swoja działalnością wspiera imprezy organizowane na terenie wsi.

mł. asp. Marcin Mikołajczak - policjant dzielnicowy. W 2011r. wykazał bardzo duże zaangażowanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Przygodzice. Wielokrotnie ustalając i zatrzymując na gorącym uczynku sprawców przestępstw.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnymlesie – ze szczególnym zaangażowaniem realizuje zadania statutowe. W 2011r. wzorowo przygotowała i przeprowadziła gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. 

Jan Serafin - prezes OSP odbiera nagrodę w imieniu OSP Czarnylas.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysocku Małym – szczególna aktywność jej członków, przejawia się w sumiennej realizacji zadań statutowych, w przygotowaniu młodzieży do Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przygotowaniu drużyn do zawodów sikawek konnych, zajmując czołowe miejsca i wyróżnienia w zawodach powiatowych, krajowych i europejskich.

Mateusz Paprocki - członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygodzicach – z dużym zaangażowaniem prowadzi kronikę OSP Przygodzice , która w 2011r. zgłoszony do przeglądu Kronik OSP, otrzymał 9-te wyróżnienie na szczeblu krajowym.

Dariusz Pawelec – członek OSP w Chynowej. Pomaga w organizowaniu imprez środowiskowych poprzez pilnowanie porządku na parkingach, dojazdach. Uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych.

Werdykt Kapituły - wiceprzewodniczący rady Franciszek Błaszczuk.

Zagrał Big Band Powiatu Ostrowskiego. 

Sala pękała w szwach.

Gminny Ośrodek Kultury od dawna gości najważniejsze osoby w gminie. 

Dyrygent Big Bandu Powiatu Ostrowskiego

Słowo wstępne wójta i przewodniczącego rady.

Big Band Powiatu Ostrowskiego

Muzycy w całej okazałości. 

Zespół Śpiewaczy "Baryczanki"Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie