Najnowszy post

Nowe zasady grupy "Przygodzicki bazarek" na Facebooku

Szanowni uczestnicy Grupy, sporo nas tutaj 💪🏻 ale z przykrością muszę przyznać, że zrobił się tutaj mały bałagan. To oczywiście moja wina, więc od nowego roku 2024 mam chęć stworzenia tutaj miejsca, gdzie klient indywidualny będzie mógł skutecznie sprzedać coś niepotrzebnego ze swojego domu, a przedsiębiorca będzie miał okazję sprzedać swój towar lub zareklamować swoją usługę.

Górecznik: Premier RP Mateusz Morawiecki przemawiał do przedsiębiorców

Ostatni raz Premier RP gościł w gminie Przygodzice 8 lat temu. W 2014 roku Donald Tusk przyjechał do Jankowa Przygodzkiego, by poznać bilans strat po pożarze i wybuchu gazociągu. 23 maja 2018 roku Mateusz Morawiecki, premier RP w rządzie PIS otwierał pierwszy etap obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11 i przy okazji odwiedził także konferencję pod nazwą "Prawo do przedsiębiorczości". To swoista promocja tzw. konstytucji dla biznesu, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził w 20187 roku. Przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w wydarzeniu mieli okazję posłuchać długiego przemówienia premiera. Morawiecki mówił m.in. sile polskich przedsiębiorstw, a także o tym, że rząd PIS walczy z nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców. Premier w kuluarach rozmawiał z właścicielami firm z terenu południowej Wielkopolski. 

Górecznik został postawiony w stan najwyższej gotowości. Już dzień wcześniej odbywa się odprawa kierownictwa obiektu z pracownikami Służby Ochrony Państwa (dawniej Biuro Ochrony Rządu), Kancelarii Premiera, służb mundurowych oraz Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na kilka godzin przed wizytą Mateusza Morawieckiego sprawdzono każdy kąt na Góreczniku. Zajrzano w każdą skrzynkę, wodę przeczesali płetwonurkowie, po stawie pływał ponton. Kilkudziesięciu uzbrojonych funkcjonariuszy pilnowało porządku w dniu wizyty szefa rządu. 

Na pierwszym planie zaproszeni na konferencję przedsiębiorcy, w tle policyjny ponton. 

Strefa przeszukania przed wejściem do sali bankietowej Górecznika. 


Byłem świadkiem kilku wizyt na wysokim szczeblu, ale takiej ochrony nie widziałem nigdzie i nigdy, a niemal 10 lat pracowałem jako dziennikarz. Absolutnie premier Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda to najlepiej strzeżeni ludzie w Polsce.

Parking przed Wigwamem pełen policji. 
Trzeba przyznać, że sala została świetnie przystrojona. W końcu miał na niej wystąpić sam szef rządu. Razem z nim do gminy Przygodzice przyjechało mnóstwo sprzętu telewizyjnego oraz sztab kilkudziesięciu ludzi z Kancelarii Premiera RP, Centrum Informacji Rządu, PARP oraz agencji, która konferencję zorganizowała.
Przyjechały też media: wozy transmisyjne następujących stacji: Telewizja Polska, Polsat, Telewizja Proart. Kolejno także TVN24. Było aż 4 pracowników Polskiej Agencji Prasowej. Były lokalne media, były media ogólnopolskie. Pisane, mówione, telewizyjne. Przyjechało nawet Radio Maryja.
Słów kilka o samej konferencji. Organizatorem ogólnopolskich spotkań pod nazwą "Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany" jest wspomniana PARP i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerami wydarzeń organizowanych w całej Polsce – Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Sama konferencja rozpoczęła się około godziny 11:00. Podczas jej trwania prelegenci przedstawiali podstawowe założenia wprowadzone przez rząd niemal ze 100 zmianami legislacyjnymi związanymi m.in. z Konstytucją Biznesu. Według założeń rządu ma to wszystko mieć "wymierny wpływ na przedsiębiorców". Trzeba przyznać, że faktycznie w konferencji oprócz kilkunastu oficjeli, lwia część towarzystwa to przedsiębiorcy z regionu. Prezes PARP zaliczyła małą wpadkę podając Beatę Klimek - prezydent Ostrowa Wielkopolskiego jako gospodarza regionu, na sali był obecny Krzysztof Rasiak - wójt gminy Przygodzice. Przed najważniejszym punktem spotkania: przemówieniem szefa Rady Ministrów na mównicę weszła Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. 

"Zależy nam przede wszystkim na polskiej własności, polskim kapitale, polskich przedsiębiorcach i tak na to patrząc, przystąpiliśmy do najgłębszej przebudowy systemu gospodarczego w ostatnich 30 latach" - mówił na Góreczniku szef rządu Mateusz Morawiecki, który był najważniejszym gościem spotkania. Oprócz premiera o nowych zasadach mówili w kolejności:

Nina Dobrzyńska - Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Paweł Cybulski - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów

Małgorzata Stręciwilk - Prezes Urząd Zamówień Publicznych

Andżelika Możdzanowska - Pełnomocnik Rządu  do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów


Pakiet „Konstytucji Biznesu” zasadnicze elementy: 

CELE SYSTEMOWE (szeroka perspektywa):
-Konstytucja Biznesu

CELE SZCZEGÓŁOWE (usuwanie konkretnych barier):
- 100 zmian dla firm
- Sukcesja firm
- 50 uproszczeń dla MŚP

Czym jest Konstytucja Biznesu?

Pakiet 5 ustaw, obowiązujących od 30 kwietnia br.

Systemowo i zwięźle określa fundamenty ustroju gospodarczego RP w duchu pro-wolnościowym

W jej skład wchodzą:

- Prawo przedsiębiorców
- ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
- ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Prawo przedsiębiorców

• centralny akt prawa gospodarczego
• zastąpiło przeregulowaną i często ignorowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
• opiera się na 4 filarach:

- zasady ogólne
- klauzula pewności prawa
- zasady tworzenia prawa gospodarczego
- rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców


• Wartości stanowiące podstawę wolności działalności gospodarczej
• Konkretyzują i uzupełniają prawa przedsiębiorców wynikające z Konstytucji RP, doktryny i orzecznictwa
• Ich naruszenie stanowi podstawę zaskarżenia rozstrzygnięcia organu
• Najważniejsze z nich to:
- „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
- domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
- pewność prawa
- rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść przedsiębiorcy
- pogłębianie zaufania, proporcjonalność i równe traktowanie

Klauzula pewności prawa
• Gwarancja przewidywalności działań administracji
• Zasada pewności prawa
• Objaśnienia prawne
• Interpretacje indywidualne
• Ochrona przed skutkami odstąpienia od utrwalonej praktyki

Zasady tworzenia prawa gospodarczego

• Gwarancja tworzenia prawa gospodarczego wysokiej jakości:

- zasada przygotowania OSR
- minimalizowanie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców
- interwencja legislacyjna jako ostateczność
- unikanie nadimplementacjiprawa UE
- test zgodności z Prawem przedsiębiorców
- obowiązkowe przeglądy deregulacyjne
- ocena funkcjonowania aktu na wniosek Rzecznika MŚP
•Dotyczy projektów rządowych, poselskich, senackich i prezydenckich

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

• Gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu
• Uprawnienia systemowe i interwencyjne, m.in.:
- działanie w konkretnych sprawach przedsiębiorców z sektora MŚP
- żądanie wydania objaśnień prawnych lub dokonania oceny ustawy
- udzielanie pomocy w mediacjach
- wnoszenieo rozstrzyganie rozbieżności w orzecznictwie
• Podobne instytucje m.in. w USA, Australii, Korei Płd., Gruzji

Pas startowy dla małych i początkujących przedsiębiorców
•Działalność nierejestrowa:
-drobna działalność (przychód należny nieprzekraczający połowy minimalnego wynagrodzenia)
-brak konieczności rejestracji w CEIDG i ponoszenia wynikających z tego konsekwencji
•Ulga na start:
-dobrowolne zwolnienie z ubezpieczeń społecznych przez pierwsze 6 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej
-po tym okresie: możliwość skorzystania z preferencyjnych składek na ZUS


Ograniczenia w kontrolach

• Utrzymanie korzystnych zmian, które obowiązują od stycznia 2017 r.:

- kontrole na podstawie analizy ryzyka
- tryb pobierania próbek i oględzin (szybkie zabezpieczenie dowodów, bez
utrudnień w bieżącej działalności)
- skarga na przewlekłość kontroli
- wspólne kontrole na wniosek przedsiębiorcy
- zakaz ponownej kontroli
- informacje o procedurach kontroli publikowane na stronach internetowych

•Dowody zebrane z naruszeniem prawa nie mogą być wykorzystane w postępowaniach


Inne udogodnienia wprowadzane Konstytucją Biznesu

• Osoby fizyczne mogą udzielać prokury
• NIP jako podstawowy numer identyfikacyjny przedsiębiorcy
• Usprawnienia systemu CEIDG
• Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
• Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na dowolny czas określony lub czas nieokreślony
• Jasne i klarowne zasady reglamentacji działalności gospodarczej
• Sprawy urzędowe załatwiane za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych (np. sms)
• Możliwość dokonania oceny urzędu i urzędnika
• Stworzenie pojedynczego i kompleksowego aktu prawnego dla podmiotów zagranicznych


Pro-przedsiębiorcze zmiany

•Pakiet 100 zmian dla firm, m.in.:

- kilkadziesiąt uproszczeń, w tym w prawie podatkowym i budowlanym
- równe szanse dla MŚP w zamówieniach publicznych
- jednorazowa amortyzacja do 100 tys. złotych
- sprawiedliwe kary administracyjne
- szybsze i sprawniejsze urzędy

•Sukcesja firm:

- firma osoby fizycznej nie będzie przestawała istnieć wraz ze śmiercią przedsiębiorcy
•Pakiet MŚP:
- wynagrodzenie małżonka w kosztach uzyskania przychodu
- jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do 5 mln zł
- więcej małych podatników CIT.

Uproszczenia w prawie podatkowym:

• zmieniamy się dla przedsiębiorców:powstała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) – organizacja, która skutecznie egzekwuje podatki oraz wspiera uczciwych przedsiębiorców
• nasze działania oparte są na Konstytucji Biznesu– urzędy skarbowe stosują zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy
• dbamy o prosty język w kontaktach z przedsiębiorcami
• chronimy przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami,
jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Konstytucja Biznesu ma - zdaniem wielu - kilka bardzo dobrych punktów, pytanie czy rządzącym uda się zachować konsekwencję i do końca wprowadzić zmiany zapowiedziane podczas konferencji na Góreczniku? Na to pytanie dziś nie odpowiemy. Zobaczcie prezentację informującą co to za zmiany. 
Mateusz Morawiecki mówił długo i to, co wielu chciało usłyszeć. Nie wszystkim jednak to, co powiedział premier się podobało. Z pewnością było to jednak bardzo ważne wydarzenie, które zapisze się w historii naszej gminy. Górecznik spisał się na medal, przedsiębiorcy byli zachwyceni przyjęciem w sali bankietowej. Po konferencji zaproszono wszystkich na poczęstunek. Premier wyjechał z kompleksu w eskorcie. Zobaczcię krótką wideorelację z tego dnia.


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie