Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Górecznik: Premier RP Mateusz Morawiecki przemawiał do przedsiębiorców

Ostatni raz Premier RP gościł w gminie Przygodzice 8 lat temu. W 2014 roku Donald Tusk przyjechał do Jankowa Przygodzkiego, by poznać bilans strat po pożarze i wybuchu gazociągu. 23 maja 2018 roku Mateusz Morawiecki, premier RP w rządzie PIS otwierał pierwszy etap obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11 i przy okazji odwiedził także konferencję pod nazwą "Prawo do przedsiębiorczości". To swoista promocja tzw. konstytucji dla biznesu, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził w 20187 roku. Przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w wydarzeniu mieli okazję posłuchać długiego przemówienia premiera. Morawiecki mówił m.in. sile polskich przedsiębiorstw, a także o tym, że rząd PIS walczy z nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców. Premier w kuluarach rozmawiał z właścicielami firm z terenu południowej Wielkopolski. 

Górecznik został postawiony w stan najwyższej gotowości. Już dzień wcześniej odbywa się odprawa kierownictwa obiektu z pracownikami Służby Ochrony Państwa (dawniej Biuro Ochrony Rządu), Kancelarii Premiera, służb mundurowych oraz Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na kilka godzin przed wizytą Mateusza Morawieckiego sprawdzono każdy kąt na Góreczniku. Zajrzano w każdą skrzynkę, wodę przeczesali płetwonurkowie, po stawie pływał ponton. Kilkudziesięciu uzbrojonych funkcjonariuszy pilnowało porządku w dniu wizyty szefa rządu. 

Na pierwszym planie zaproszeni na konferencję przedsiębiorcy, w tle policyjny ponton. 

Strefa przeszukania przed wejściem do sali bankietowej Górecznika. 


Byłem świadkiem kilku wizyt na wysokim szczeblu, ale takiej ochrony nie widziałem nigdzie i nigdy, a niemal 10 lat pracowałem jako dziennikarz. Absolutnie premier Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda to najlepiej strzeżeni ludzie w Polsce.

Parking przed Wigwamem pełen policji. 
Trzeba przyznać, że sala została świetnie przystrojona. W końcu miał na niej wystąpić sam szef rządu. Razem z nim do gminy Przygodzice przyjechało mnóstwo sprzętu telewizyjnego oraz sztab kilkudziesięciu ludzi z Kancelarii Premiera RP, Centrum Informacji Rządu, PARP oraz agencji, która konferencję zorganizowała.
Przyjechały też media: wozy transmisyjne następujących stacji: Telewizja Polska, Polsat, Telewizja Proart. Kolejno także TVN24. Było aż 4 pracowników Polskiej Agencji Prasowej. Były lokalne media, były media ogólnopolskie. Pisane, mówione, telewizyjne. Przyjechało nawet Radio Maryja.
Słów kilka o samej konferencji. Organizatorem ogólnopolskich spotkań pod nazwą "Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany" jest wspomniana PARP i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerami wydarzeń organizowanych w całej Polsce – Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Sama konferencja rozpoczęła się około godziny 11:00. Podczas jej trwania prelegenci przedstawiali podstawowe założenia wprowadzone przez rząd niemal ze 100 zmianami legislacyjnymi związanymi m.in. z Konstytucją Biznesu. Według założeń rządu ma to wszystko mieć "wymierny wpływ na przedsiębiorców". Trzeba przyznać, że faktycznie w konferencji oprócz kilkunastu oficjeli, lwia część towarzystwa to przedsiębiorcy z regionu. Prezes PARP zaliczyła małą wpadkę podając Beatę Klimek - prezydent Ostrowa Wielkopolskiego jako gospodarza regionu, na sali był obecny Krzysztof Rasiak - wójt gminy Przygodzice. Przed najważniejszym punktem spotkania: przemówieniem szefa Rady Ministrów na mównicę weszła Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. 

"Zależy nam przede wszystkim na polskiej własności, polskim kapitale, polskich przedsiębiorcach i tak na to patrząc, przystąpiliśmy do najgłębszej przebudowy systemu gospodarczego w ostatnich 30 latach" - mówił na Góreczniku szef rządu Mateusz Morawiecki, który był najważniejszym gościem spotkania. Oprócz premiera o nowych zasadach mówili w kolejności:

Nina Dobrzyńska - Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Paweł Cybulski - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów

Małgorzata Stręciwilk - Prezes Urząd Zamówień Publicznych

Andżelika Możdzanowska - Pełnomocnik Rządu  do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów


Pakiet „Konstytucji Biznesu” zasadnicze elementy: 

CELE SYSTEMOWE (szeroka perspektywa):
-Konstytucja Biznesu

CELE SZCZEGÓŁOWE (usuwanie konkretnych barier):
- 100 zmian dla firm
- Sukcesja firm
- 50 uproszczeń dla MŚP

Czym jest Konstytucja Biznesu?

Pakiet 5 ustaw, obowiązujących od 30 kwietnia br.

Systemowo i zwięźle określa fundamenty ustroju gospodarczego RP w duchu pro-wolnościowym

W jej skład wchodzą:

- Prawo przedsiębiorców
- ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
- ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych
w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy
- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Prawo przedsiębiorców

• centralny akt prawa gospodarczego
• zastąpiło przeregulowaną i często ignorowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
• opiera się na 4 filarach:

- zasady ogólne
- klauzula pewności prawa
- zasady tworzenia prawa gospodarczego
- rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców


• Wartości stanowiące podstawę wolności działalności gospodarczej
• Konkretyzują i uzupełniają prawa przedsiębiorców wynikające z Konstytucji RP, doktryny i orzecznictwa
• Ich naruszenie stanowi podstawę zaskarżenia rozstrzygnięcia organu
• Najważniejsze z nich to:
- „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
- domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
- pewność prawa
- rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść przedsiębiorcy
- pogłębianie zaufania, proporcjonalność i równe traktowanie

Klauzula pewności prawa
• Gwarancja przewidywalności działań administracji
• Zasada pewności prawa
• Objaśnienia prawne
• Interpretacje indywidualne
• Ochrona przed skutkami odstąpienia od utrwalonej praktyki

Zasady tworzenia prawa gospodarczego

• Gwarancja tworzenia prawa gospodarczego wysokiej jakości:

- zasada przygotowania OSR
- minimalizowanie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców
- interwencja legislacyjna jako ostateczność
- unikanie nadimplementacjiprawa UE
- test zgodności z Prawem przedsiębiorców
- obowiązkowe przeglądy deregulacyjne
- ocena funkcjonowania aktu na wniosek Rzecznika MŚP
•Dotyczy projektów rządowych, poselskich, senackich i prezydenckich

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

• Gwarant wdrożenia zasad Konstytucji Biznesu
• Uprawnienia systemowe i interwencyjne, m.in.:
- działanie w konkretnych sprawach przedsiębiorców z sektora MŚP
- żądanie wydania objaśnień prawnych lub dokonania oceny ustawy
- udzielanie pomocy w mediacjach
- wnoszenieo rozstrzyganie rozbieżności w orzecznictwie
• Podobne instytucje m.in. w USA, Australii, Korei Płd., Gruzji

Pas startowy dla małych i początkujących przedsiębiorców
•Działalność nierejestrowa:
-drobna działalność (przychód należny nieprzekraczający połowy minimalnego wynagrodzenia)
-brak konieczności rejestracji w CEIDG i ponoszenia wynikających z tego konsekwencji
•Ulga na start:
-dobrowolne zwolnienie z ubezpieczeń społecznych przez pierwsze 6 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej
-po tym okresie: możliwość skorzystania z preferencyjnych składek na ZUS


Ograniczenia w kontrolach

• Utrzymanie korzystnych zmian, które obowiązują od stycznia 2017 r.:

- kontrole na podstawie analizy ryzyka
- tryb pobierania próbek i oględzin (szybkie zabezpieczenie dowodów, bez
utrudnień w bieżącej działalności)
- skarga na przewlekłość kontroli
- wspólne kontrole na wniosek przedsiębiorcy
- zakaz ponownej kontroli
- informacje o procedurach kontroli publikowane na stronach internetowych

•Dowody zebrane z naruszeniem prawa nie mogą być wykorzystane w postępowaniach


Inne udogodnienia wprowadzane Konstytucją Biznesu

• Osoby fizyczne mogą udzielać prokury
• NIP jako podstawowy numer identyfikacyjny przedsiębiorcy
• Usprawnienia systemu CEIDG
• Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy
• Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na dowolny czas określony lub czas nieokreślony
• Jasne i klarowne zasady reglamentacji działalności gospodarczej
• Sprawy urzędowe załatwiane za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych (np. sms)
• Możliwość dokonania oceny urzędu i urzędnika
• Stworzenie pojedynczego i kompleksowego aktu prawnego dla podmiotów zagranicznych


Pro-przedsiębiorcze zmiany

•Pakiet 100 zmian dla firm, m.in.:

- kilkadziesiąt uproszczeń, w tym w prawie podatkowym i budowlanym
- równe szanse dla MŚP w zamówieniach publicznych
- jednorazowa amortyzacja do 100 tys. złotych
- sprawiedliwe kary administracyjne
- szybsze i sprawniejsze urzędy

•Sukcesja firm:

- firma osoby fizycznej nie będzie przestawała istnieć wraz ze śmiercią przedsiębiorcy
•Pakiet MŚP:
- wynagrodzenie małżonka w kosztach uzyskania przychodu
- jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do 5 mln zł
- więcej małych podatników CIT.

Uproszczenia w prawie podatkowym:

• zmieniamy się dla przedsiębiorców:powstała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) – organizacja, która skutecznie egzekwuje podatki oraz wspiera uczciwych przedsiębiorców
• nasze działania oparte są na Konstytucji Biznesu– urzędy skarbowe stosują zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy
• dbamy o prosty język w kontaktach z przedsiębiorcami
• chronimy przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami,
jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Konstytucja Biznesu ma - zdaniem wielu - kilka bardzo dobrych punktów, pytanie czy rządzącym uda się zachować konsekwencję i do końca wprowadzić zmiany zapowiedziane podczas konferencji na Góreczniku? Na to pytanie dziś nie odpowiemy. Zobaczcie prezentację informującą co to za zmiany. 
Mateusz Morawiecki mówił długo i to, co wielu chciało usłyszeć. Nie wszystkim jednak to, co powiedział premier się podobało. Z pewnością było to jednak bardzo ważne wydarzenie, które zapisze się w historii naszej gminy. Górecznik spisał się na medal, przedsiębiorcy byli zachwyceni przyjęciem w sali bankietowej. Po konferencji zaproszono wszystkich na poczęstunek. Premier wyjechał z kompleksu w eskorcie. Zobaczcię krótką wideorelację z tego dnia.


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie