Najnowszy post

Zielone światło dla budowy dalszego odcinka S11 w kierunku Kępna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała właśnie ważną decyzję, która otwiera drogę do budowy kolejnego odcinka S11. Chodzi o ekspresówkę w kierunku Kępna, która zupełnie zmieni charakter Antonina. Wieś nie będzie już miejscowością przy drodze krajowej, co może znacznie zmienić życie jej mieszkańców na lepsze. Czy pozycja turystyczna Antonina jest wypracowana na tyle, aby utrzymał status miejscowości idealnej do wypoczynku? 

Mieszkańcy gminy Przygodzie poznali warianty przebiegu drogi S11

Dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z mieszkańcami gminy Przygodzice oraz władzami gminnymi. Dotyczyło ono projektowanego przebiegu drogi ekspresowej S11 przez gminę Przygodzice. Warianty są trzy. Każdy z nich zakłada, że ekspresówka skręci jeszcze przed tartakiem w Antoninie,  skrzyżuje się z drogą wojewódzką 447, następnie będzie wiodła estakadą nad linią kolejową 272, ominie staw Szperek z tyłu i połączy się z istniejącym odcinkiem krajowej "11" przed zakrętem w Niedźwiedziu na węźle Antonin. Warianty różnią się delikatnie. Oto, jakie możliwości dziś przedstawiono. 


Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele poznańskiego oddziału GDDKiA z zastępcą dyrektora ds. inwestycji Danutą Hryniewiecką. Tego, co do powiedzenia mają drogowcy słuchali mieszkańcy gminy Przygodzice głównie z Antonina, ale także ze Strug, bo w tym przypadku pojawiła się w internecie wcześniej wiadomość o ewentualnej potrzebie wyburzenia domostw. Dziś tę obawę sprostowano i uspokojono mieszkańców.

Przedstawiono 3 warianty przebiegu drogi ekspresowej S11.Wariant 1 

Rozpoczyna się w ciągi istniejącego ronda oddanej do użytku 12 lipca 2017 roku Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Przedstawiono dziś jednak plany, w których przebudowany zostanie ten węzeł - może nieznacznie, ale jednak zostanie. Przy okazji wiadomo, że stara droga krajowa nr 11 będzie wiodła bezpośrednio przy ekspresówce - z prawej strony (patrząc na mapę z kierunkiem jazdy w stronę Ostrzeszowa). Po 2,5 kilometra, dosłownie kilkadziesiąt metrów przed wulkanizacją zlokalizowaną na terenie Tartaku w Antoninie ekspresówka skręca w lewo, w las, w kierunku południowo-wschodnim. Na 4. kilometrze planowane jest przejście dla zwierząt. Na piątym kilometrze droga zmienia swój przebieg w kierunku południowo zachodnim - skręca niejako w stronę Antonina, przecina najpierw drogę wojewódzką 447 (droga podrzędna będzie oczywiście wiodła nad drogą ekspresową), by po 6. kilometrze przeciąć się w końcu z linią kolejową 272 relacji Ostrów - Ostrzeszów. Droga szybkiego ruchu mija w tym wariancie staw Szperek i dalej skręca w stronę zakrętu na aktualnej krajówce nr 11 przed Niedźwiedziem. Tam planowany jest węzeł Antonin bez połączenia z drogą krajową 25 w kierunku Wrocławia. Samochody jadące z Wrocławia do Ostrzeszowa muszą w tym wariancie skorzystać ze starego odcinka DK11, aby dotrzeć do węzła Antonin. Oto ten wariant pokazany na filmie. Wariant 2

Rozpoczynamy tak samo jak we wszystkich trzech wariantach - od przebudowy węzła Strugi (patrzy opis wariantu 1). Ten wariant przedstawia ekspresówkę, która skręca w lewo (patrząc znów na mapę i poruszając się w kierunku Ostrzeszowa), ale już po dwóch kilometrach. Na 2. kilometrze planowane jest przejście ekologiczne dla zwierząt. Tutaj także planowane jest połączenie do Antonina w ciągu starej drogi krajowej "11" i znów będzie wiodło z prawej strony ekspresówki. Ten wariant idzie chyba nieco bardziej w kierunku południowo-wschodnim od poprzedniego, ale finalnie znów przecina drogę wojewódzką 447 i linię kolejową oraz mija Szperek od tyłu. Planowana droga tym razem nie skręca potem w stronę zakrętu w Niedźwiedziu, gdzie dalej planowany jest MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych. Idzie niejako prosto, aby dojść do węzła Antonin, który w tym wariancie jest połączony z drogą krajową nr 11, w ten sposób, że jadący z Wrocławia do Ostrzeszowa omijają zupełnie Antonin. Drogowcy tworzą bowiem nową drogą przed stacją benzynową w Antoninie, która wiedzie ku węzłowi Antonin. Filmik lepiej Wam to wyjaśni. Wariant 3


 Wariant 2 i 3 są niemal identyczne.Generalnie mieszkańców dziś raczej uspokojono, niż zestresowano. Nie byłem na całym spotkaniu, ale do momentu mojego odjazdu było rzeczowo i spokojnie. Więcej na temat całej drogi S11 dowiecie się z broszury informacyjnej, którą rozdawano dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach. Oto jej skan. Dowiadujemy się z niej, że aktualnie prace przy projektowaniu odcinka drogi S11 z Ostrowa Wielkopolskiego do Kępna są na etapie studium projektu tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), wraz z materiałami do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) dla trzech wariantów proponowanej drogi ekspresowej S11.

Harmonogram przedstawia się następująco:

I kwartał 2019 roku - konsultacje społeczne (etap STEŚ)  - to się dzieje teraz.
I kw. 2020 - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych KOPI na etapie STEŚ;

I kw. 2021 - uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji);
II kw. 2022 - zakończenie etapu Koncepcji Programowej (KP) - zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji KOPI.Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie