Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

O choinka! To jest dopiero konkurs!

Szukacie pięknego drzewka na tegoroczne Boże Narodzenie? A wiedzieliście, że w gminie Przygodzice zlokalizowana jest plantacja choinek? No jest! Nazywa się "O choinka" Plantacja Choinek z Doliny Baryczy i ma swój punkt sprzedaży w Ostrowie Wielkopolskim przy Rejtana 42. Wygraj jedno z pięciu świątecznych drzewek z plantacji choinek z Doliny Baryczy ochoinka.com. Oto co musicie zrobić, aby wygrać je w naszym konkursie. Zajrzyjcie też do regulaminu. 


Plantacja choinek z Doliny Baryczy zlokalizowana jest w Chynowej. W swojej ofercie ma następujące choinki:

  • jodła kaukaska, 
  • świerk pospolity, 
  • świerk srebrny, 
  • Choinki w donicy i cięteCo należy zrobić, aby wygrać jedną z 5 choinek: świerków pospolitych w doniczce?

Zajrzyjcie na facebooka :)


  1. Polubić profil facebookowy @ochoinkaplantacjachoinekzdolinybaryczy) 
  2. Udostępnić post z konkursem (koniecznie publicznie, bo nie będziemy go widzieć) na swojej tablicy; 
  3. Oznaczyć w poście udostępnionym 3 osoby; 
  4. Napisać (uzasadnić) jak razem tę choinkę ubierzecie. 

Do dzieła. Macie czas do 15 grudnia włącznie!

REGULAMIN KONKURSU

ZASADY OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu są blog www.gminaprzygodzice.info reprezentowany przez Tomasza Wojciechowskiego (kontakt: przygodziceblogspot@gmail.com) oraz właściciel plantacji choinek z Doliny Baryczy reprezentowanej przez Szymona Lisiaka (profil Facebook: https://www.facebook.com/ochoinkacom-Plantacja-Choinek-z-Doliny-Baryczy-1557922444424105/)

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 1 grudnia 2019 roku do 15 grudnia 2019 roku. 

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. WARUNKI KONKURSU

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego - udostępnienia posta konkursowego, który jest dostępny na fafpejdżu PrzygodziceBlogspot oraz oznaczenie 3 osób, z którymi ubierzesz tę choinkę, a także opisanie jak ją ubierzesz. 

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z wykonaniem zadania konkursowego zgadza się na oznaczenie go w poście z wynikami konkursu oraz wskazanie jego imienia i nazwiska zarówno w poście na facebookowym i instagramowym profilu bloga PrzygodziceBlogspot, jak i na stronie www.gminaprzygodzice.info

2.3. Działania Uczestnika konkursu po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane.

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych treści w poście skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział czytelnicy bloga www.gminaprzygodzice.info oraz fani facebooka @przygodziceblogspot oraz instagrama @przygodziceblogspot. 

3. NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody nie może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny.

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 grudnia 2019 roku na blogu www.gminaprzygodzice.info.

3.3. Nagrodę, choinkę, będzie można odebrać w jednym z dwóch punktów dystrybucyjnych plantacji choinek z Doliny Baryczy po uprzednim kontakcie z numerem telefonu: 512483444

Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana 42
Kalisz ul. Łódzka 118/120

Uwaga! Choinkę będzie można sobie wybrać, ale prosimy Was: nie wymyślajcie zbytnio. Darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda :)

REGULAMIN KONKURSU

3.4. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.6. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Tomasz Wojciechowski oraz Szymon Lisiak. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń, czyli udostępnionych postów z oznaczeniami 3 osób, Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.7. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

4 . POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. Reklamacje można zgłaszać pod numerem telefonu: 531 579 192

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi
po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.gminaprzygodzice.info

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie