Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Nowe rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii ws. wystąpienia ptasiej grypy

W związku z pojawieniem się wirusa ptasiej grypy w gminie Przygodzice Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim Dariusz Hyhs wydał nowe rozporządzenie, które zmienia dotychczasowe. Zapoznajcie się z nim. 

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO


Poznań, dnia 8 stycznia 2020 r. Poz. 303


ROZPORZĄDZENIE NR 2/2020
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 6 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie nr 1/2020 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ostrowskiego


Na podstawie art. 45 ust.1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu ostrowskiego w miejscowości Topola Osiedle, zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony: Od północy od przejazdu kolejowego na ul. Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim dalej ulicą Gorzycką w kierunku zachodnim do kościoła w m. Gorzyce Wielkie. W kierunku południowym mijając od wschodu wieś Radziwiłłów do miejscowości Gorzyce Małe. Następnie do drogi 445 i ciekiem wodnym przez las i nie zamieszkałą część ulicy Kwiatowej w m. Tarchały Wielkie. Następnie na wschód ulicą Długą w m. Topola Wielka do m. Janków Przygodzki wzdłuż ulicy Długiej do skrzyżowania z ulicą Zębcowską. Na północ wzdłuż ul. Zębcowskiej w Jankowie Przygodzkim do ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Wzdłuż ul. Starorzpygodzkiej do ulicy Siewnej następnie na północny zachód ulicą Długą w m. Ostrów Wielkopolski do ulicy Krętej, dalej wzdłuż ulicy Krętej i dalej ulicy Bocznej do przejazdu kolejowego na ul. Gorzyckiej w m. Ostrów Wielkopolski.


2. Za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony: na północy od obrębu Rąbczyn (działka 124) biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pola, przecinając drogę (dz. 117), drogę powiatową 5290P (dz. 107/4), kolejne drogi (dz. 8/5, 7/1) i drogę na granicy gmin między obrębem Rąbczyn (dz.43) a obrębem Lewkowiec (dz. 94/2) w gminie Ostrów Wielkopolski. Dalej biegnie w linii prostej przy zabudowaniach Lewkowiec 12. Przecina drogę (dz.77) przy zabudowaniach Lewkowiec 11, następnie przebiega przez tory kolejowe (dz.22). Biegnie do granicy między obrębem Lewkowiec (droga dz. 11/3) a obrębem Lewków (dz. 530), gmina Ostrów Wlkp. Następnie biegnie przez lasy do granicy między obrębem Lewków (dz.529) a obrębem Franklinów (dz.661/1) oraz przez pola do granicy między obrębem Franklinów (dz. 61/3) a obrębem Lewków (dz.8/2). Dalej biegnie przez Lewków w kierunku północo-wschodnim przez pola, dochodząc do drogi krajowej nr 11, Następnie wzdłuż drogi krajowej numer 11, do granicy z Miastem Ostrów Wielkopolski obręb 0192 (działka 5/2) . Następnie ulicą Ostrowską na wschód oraz ulicą Środkową do obręb Karski i dalej do Czekanów do drogi krajowej numer 25. Zobrębu Czekanów biegnie przez łąki ipola wkierunku osada Bagatela anastępnie ulicą Zielona do miejscowości Wtórek. Ulicą Ostrowska wkierunku wschodnim przecina drogę powiatową 5311P ul. Ostrowska (dz.820). Następnie przecina granicę między obrębem Wtórek (dz.842/19) a obrębem Parczew (droga dz. 99) i granicę między obrębem Parczew (dz.68/3) a obrębem Sadowie (dz.115). Dalej przecina drogę (dz.120) przy zabudowaniach Sadowie 86 i 87. Następnie przebiega w linii prostej przez pola, przecinając drogi (dz. 436, dz. 520, dz. 419, dz. 405/1). Dalej biegnie przez lasy i łąki. Przecina granicę gminy między obrębem Sadowie (dz. 284), gmina Ostrów Wlkp. a obrębem Chynowa (dz. 573), gmina Przygodzice.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 303


Dalej przecina rzekę Zgniła Barycz (dz. 366) i biegnie przez łąki. Następnie przecina drogi (dz.497/2 i dz.405) przy zabudowaniach Chynowa 141 i 142. Dalej biegnie w kierunku południowo – wschodnim przez łąki, przecinając drogę (dz.254/1) niedaleko rzeki Kanał Chynowski. Dalej biegnie przez pola i przecina drogę (dz. 195/1). Następnie przecina granicę między obrębem Chynowa (droga dz. 162/1) a obrębem Antonin (las dz. 1016). Dalej biegnie w kierunku południowo – wschodnim przez lasy, przecinając drogę powiatową 5332P (dz. 14/3), kolejne drogi (dz.1214 i dz. 106/4) i tory kolejowe (dz. 685/2). Następnie przebiega przez lasy, przecinając drogę (dz. 1152). Przecina granicę między obrębem Antonin (dz. 1174) a obrębem Ludwików (staw dz. 9/20). Dalej przebiega przez lasy, przecinając drogę (dz. 5). Na południu biegnie przez lasy w obrębie Ludwików, przecinając drogę 5331P (dz.3). Następnie drogą 444 w kierunku obrębu Świeca a następnie do Miasta Odolanów do skrzyżowania z ulicą Gimnazjalną. Dalej ulicą Gimnazjalną na południe, następnie w kierunku zachodnim ulicą Strzelecką i Odolanowską do obrębu Raczyce. Następnie przecina granicę między obrębem Raczyce (dz.1155) a obrębem Gliśnica (droga dz.937). Biegnie przez pola, przecinając drogi (dz.919, dz.902, dz.571, dz.574, dz.573). Na zachodzie biegnie przez lasy, przecinając drogę (dz. 682). Przecina granicę między obrębem Gliśnica (dz. 1205) a obrębem Nabyszyce (droga dz. 47). Dalej biegnie w linii prostej przez pola, przecinając drogi (dz. 49, dz. 51idz. 146). Następnie przecina drogi (dz. 112idz. 82) przy zabudowaniach ul. Kuroch 9. Przebiega przez las, przecina drogę (dz. 978) i dalej biegnie przez pola i łąki. Przecina granicę gminy między obrębem Nabyszyce (dz.1002), gm. Odolanów a obrębem Chruszczyny (las dz.485), gmina Ostrów Wielkopolski oraz granicę między obrębem Chruszczyny a obrębem Daniszyn (dz. 1472). Następnie biegnie przez łąki, przecinając drogi (dz. 1432 i dz. 1417). Dalej biegnie w kierunku północno – zachodnim przez pola, przecinając drogi (dz.1371, dz. 1358, dz. 1104). Dalej biegnie między zabudowaniami Daniszyn 44 i 45, przecina drogę (dz. 1088) przy zabudowaniach Daniszyn 113 i 115. Następnie przecina drogę (dz.1043) przy budynku mieszkalnym Daniszyn 137. Dalej biegnie przez pola, przecinając drogi (dz. 746 i dz.711). Przecina granicę między obrębem Daniszyn (tory kolejowe dz. 694 i dz. 692) a obrębem Łąkociny (dz.81). Dalej biegnie w linii prostej przez pola, przecinając drogi (dz. 77/3 i dz.61). Następnie przecina granicę gminy między obrębem Łąkociny (dz.69), gmina Ostrów Wielkopolski a obrębem Sulisław (dz.122), gmina Raszków. Dalej przebiega przez pola, przecinając drogę (dz.136) za zabudowaniami Sulisław 28. Następnie przecina drogę 5162P (dz. 20), drogę (dz.29) w pobliżu zabudowań Sulisław 39 i 41 oraz drogę 5287P (dz.36) przy zabudowaniach Sulisław 49. Biegnie przez pola i przecina granicę między obrębem Sulisław (dz.37) a obrębem Niemojewiec (dz.80). Dalej przebiega w linii prostej przez pola, przecinając drogę (dz.82). Następnie przecina granicę gminy między obrębem Niemojwiec (dz.84/1), gmina Raszków a obrębem Łąkociny (las dz. 527), gm. Ostrów Wlkp. oraz granicę między obrębem Łąkociny a obrębem Niemojewiec (rów dz. 65). Dalej biegnie w kierunku północnym przez pola i przecina granicę między obrębem Niemojewiec (dz. 68) a obrębem Przybysławice. Dalej biegnie na wschód przez pola, przecinając drogę 5285P.


§ 2. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub

w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, - ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

5) posiadaczowi zwierząt:

- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 303


- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust. 1 zakazuje się:

1)wyprowadzania zgospodarstwa iwprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2)wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7)targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

3.Środki określone w§ 2ust.2pkt.5i6 niestosuje się wodniesieniu do transportu przez obszar zapowietrzony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

4. Środki określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań wgospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonym i uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 aż do upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 3. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w §1 ust. 2 nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust. 2 zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2)wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

3. Środki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 stosuje się co najmniej przez 30 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 303


§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

„UWAGA ! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAPOWIETRZONY ”;

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY ”.

2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.

§ 5. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.

§6.Nakazy izakazy, októrych mowa w§ 2i3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Staroście ostrowskiemu;
2) Wójtom Gmin: Odolanów, Przygodzice i Ostrów Wlkp.;
3) Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowie Wlkp.;
4) Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp.;
5) Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego;
6) Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrowie Wlkp.;
7) właściwym miejscowo zarządcom dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ostrowskiego(Dz. Urz. Woj. 2020 poz.191).

§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim (-) Dariusz Hyhs

Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie