Najnowszy post

Banery Ryszarda Czarneckiego z Kaczyńskim straszą w całej gminie. "Rozwieszono je bezprawnie"

Wiecie co najbardziej mnie denerwuje? Nie to, że Obatel się rozwiesił, bo ma do tego prawo, ale to jak, gdzie i w jakiej liczbie materiałów wyborczych to zrobili jego ludzie. Banery z Czarneckim i Kaczyńskim straszą już na grubo ponad miesiąc przed wyborami do Europarlamentu. Okazuje się, że przynajmniej w pasie drogowym należącym do dróg wojewódzkich zgody na rozwieszenie nie ma - podaje Robert Wnuk, przewodniczący rady gminy Przygodzice. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca.   

Program "Czyste Powietrze" w gminie Przygodzice: urzędnik pomoże wypełnić wnioski o dofinansowanie

Do 31 stycznia mieszkańcy gminy Przygodzice mogli składać wnioski o dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze" wyłącznie za pośrednictwem WFOŚiGW w Poznaniu. Od 1 lutego pomoże w tym urzędnik z gminy Przygodzice. To pokłosie informacji, którą zdradziliśmy w ostatnich tygodniach. Jak to będzie wyglądać w praktyce i do kogo się zgłosić? 

Jak działa program "Czyste Powietrze" w gminie Przygodzice do 31 stycznia 2021? 

Program został wdrożony na obszarze całego Kraju, w tym naszej Gminy już w roku 2018. Obecnie mieszkańcy gminy Przygodzice składają wnioski bezpośrednio do WFOŚiGW w Poznaniu.

Jak działa program "Czyste Powietrze" w gminie Przygodzice od 1 lutego 2021? 


Mieszkańcy będą mogą składać wnioski w niezmienionej formie bezpośrednio do WFOŚiGW w Poznaniu lub skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach. To efekt podpisanego porozumienia z 29 grudnia 2020 roku. 

W jakim zakresie gmina Przygodzice pomoże mieszkańcom? 

  • udzielanie Informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
  • podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
  • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
  • zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika Gminy, który będzie informował o Programie I pomagał przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie;
  • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;
  • przekazywanie do WPOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie.
  • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników

Z kim z urzędu gminy Przygodzice mogę się skontaktować w tej sprawie? 

Zadania powyższe wykonywać będą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska I Promocji, którzy są do dyspozycji pod nr tel. 

62 737 41 29


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie