Najnowszy post

Zielone światło dla budowy dalszego odcinka S11 w kierunku Kępna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała właśnie ważną decyzję, która otwiera drogę do budowy kolejnego odcinka S11. Chodzi o ekspresówkę w kierunku Kępna, która zupełnie zmieni charakter Antonina. Wieś nie będzie już miejscowością przy drodze krajowej, co może znacznie zmienić życie jej mieszkańców na lepsze. Czy pozycja turystyczna Antonina jest wypracowana na tyle, aby utrzymał status miejscowości idealnej do wypoczynku? 

Program "Czyste Powietrze" w gminie Przygodzice: urzędnik pomoże wypełnić wnioski o dofinansowanie

Do 31 stycznia mieszkańcy gminy Przygodzice mogli składać wnioski o dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze" wyłącznie za pośrednictwem WFOŚiGW w Poznaniu. Od 1 lutego pomoże w tym urzędnik z gminy Przygodzice. To pokłosie informacji, którą zdradziliśmy w ostatnich tygodniach. Jak to będzie wyglądać w praktyce i do kogo się zgłosić? 

Jak działa program "Czyste Powietrze" w gminie Przygodzice do 31 stycznia 2021? 

Program został wdrożony na obszarze całego Kraju, w tym naszej Gminy już w roku 2018. Obecnie mieszkańcy gminy Przygodzice składają wnioski bezpośrednio do WFOŚiGW w Poznaniu.

Jak działa program "Czyste Powietrze" w gminie Przygodzice od 1 lutego 2021? 


Mieszkańcy będą mogą składać wnioski w niezmienionej formie bezpośrednio do WFOŚiGW w Poznaniu lub skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach. To efekt podpisanego porozumienia z 29 grudnia 2020 roku. 

W jakim zakresie gmina Przygodzice pomoże mieszkańcom? 

  • udzielanie Informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
  • podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
  • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
  • zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika Gminy, który będzie informował o Programie I pomagał przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie;
  • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;
  • przekazywanie do WPOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie.
  • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników

Z kim z urzędu gminy Przygodzice mogę się skontaktować w tej sprawie? 

Zadania powyższe wykonywać będą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska I Promocji, którzy są do dyspozycji pod nr tel. 

62 737 41 29


Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie