Najnowszy post

XXIII Targi rolno-ogrodnicze w Przygodzicach [ZAPOWIEDŹ]

28 kwietnia w Przygodzicach ruszają 23. Targi rolno-ogrodnicze. Będzie to okazja do zakupu artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych, a także maszyn i urządzeń do produkcji rolno-ogrodniczej, sprzętu i wyposażenia gospodarstw i ogrodów. Od lat kiermasz promuje rodzimych producentów z różnych branż, a także instytucje i organizacje rolnicze, wreszcie lokalne grupy, które podejmują inicjatywy w społecznościach wiejskich.

Ile w 2022 roku zarobi wójt? Jakie diety dla radnych gminnych?

Jest akcja - musi być reakcja. Prezydent podpisał ustawę, radni podjęli uchwały. Pensja wójta w 2022 roku podskoczy sporo w górę, radni też podnieśli sobie diety. Oto szczegółowa analiza dwóch uchwał Rady Gminy Przygodzice podjętych 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta oraz przyznawania i wysokości diet radnych.


Wójt ze znaczną podwyżką

Swoje wyliczenia przedstawiam po przeanalizowaniu dwóch uchwał rady gminy Przygodzice podjętych 30 listopada 2021 roku. Są to dokumenty ogólnodostępne. Ceny podane w wyliczeniach są cenami brutto. De facto "na rękę" samorządowcy otrzymają mniej. 

UCHWAŁA NR XXX/266/2021
RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przygodzice. 
Treść uchwały:
http://bip3.wokiss.pl/przygodzice/zasoby/files/2021/Uchwały/266/vi-11-uch-nr-xxx-266-2021-wynagrodzenie-wojta.pdf


Na pensję wójta gminy Przygodzice składają się 4 podstawowe elementy: 

  • wynagrodzenie zasadnicze zależne od wielkości gminy (nasza gmina to ta do 15 000 mieszkańców), 
  • dodatek funkcyjny, 
  • dodatek specjalny
  • dodatek za wieloletnią pracę. Im dłużej wójt pracuje na stanowisku samorządowca, tym większy dodatek ma. Maksymalnie może on wynosić 20%.

I tak, warto tutaj się na moment zatrzymać, aby zobaczyć jak wzrosła ona po podwyżce:

  • wynagrodzenie zasadnicze dla Wójta w gminie do 15 000 mieszkańców wynosi minimalnie 8.200 zł, maksymalnie 10.250 zł; Rada przyznała wójtowi maksymalną stawkę. Wcześniej wójt zarabiał 4 700 złotych,

  • dodatek funkcyjny: minimalny poziom 2.520 zł, maksymalny poziom 3.150 zł; Tutaj znów wójt otrzymał maksymalną możliwą stawkę, wcześniej było to 1 900 zł,

  • dodatek specjalny: przysługuje w kwocie 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (§ 6 rozporządzenia); Zgodnie z uchwałą i uzasadnieniem wójt otrzymał tutaj 4 020 złotych, wcześniej otrzymał 2 640 złotych,

  • dodatek za wieloletnią pracę: przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (§ 7 ww. rozporządzenia). W tegorocznej uchwale nie podano kwoty wynagrodzenia w tej części, podano jedynie, że jest ono zgodne z przepisami. Podczas poprzedniej uchwały w 2018 roku ujawniono kwotę 940 złotych, co było dokładnie 20% poprzedniej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, więc wójt otrzymywał wtedy maksymalne 20% dodatku za wieloletnią pracę, zatemjest tak też i teraz. 1/5 z 10 250 to 2050 złotych.

Wynagrodzenie wójta 2018 / 2022
Było / Jest

wynagrodzenie zasadnicze: 4 700 złotych / 10 250 złotych - wzrost pensji o 5550 złotych

dodatek funkcyjny: 1 900 złotych / 3150 złotych - wzrost pensji o 1250 złotych

dodatek specjalny: 2 640 złotych / 4 020 złotych - wzrost pensji o 1 380 złotych

dodatek za wieloletnią pracę: 940 złotych / 2 050 złotych - wzrost pensji o 1 110 złotych


Wynagrodzenie wójta 2018 / 2022
Było / Jest

10 180 złotych / 19 470 złotych - wzrost pensji o 9 290 złotych, co stanowi 191% aktualnej 
Radni też dostaną więcej

UCHWAŁA NR XXX/265/2021 RADY GMINY PRZYGODZICE


z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Przygodzice

W przypadku wynagrodzenia radnych musimy wiedzieć, że istnieje coś takiego jak kwota bazowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze państwowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2021 została ona ustanowiona na poziomie:

1789,42 zł (taka kwota bazowa będzie obowiązywała także w 2023 roku)

Mało tego - jest też coś takiego jak przelicznik, który określa maksymalny pułap diety radnego. Wcześniej było to 1,5-krotność kwoty bazowej, teraz wysokość diety radnego nie może przekroczyć 2,4 krotność tej kwoty, czyli: 4294,61 złotych - tyle maksymalnie może otrzymać samorządowiec, ale dotyczy to tylko większych samorządów pow. 100 000 mieszkańców. Radni małych gmin mogą liczyć na:

maksymalnie 2147,30, co stanowi 50% sumy maksymalnej diety przyznawanej w większych samorządach. Dziś jest to 1342,07 złotych. 

Zatem Przewodnicząca Rady dostając 100% maksymalnej kwoty otrzyma 805,23 złote podwyżki w stosunku do poprzedniej diety.

Oczywiście podwyżka dotyczy też wszystkich pozostałych radny, którzy zajmują stanowiska w radzie (wiceprzewodniczący) a także komisjach stałych rady (rewizyjna, budżetowa, etc). Radny, który nie jest członkiem żadnej komisji otrzyma 25%, czyli 536 złotych.

wiceprzewodniczący 65% limitu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 65% limitu

przewodniczący stałej komisji stałej 65% limitu

członek Komisji Rewizyjnej 60% limitu

członek komisji stałej 45% limitu

członek komisji stałej w wysokości 25% limitu, o którym mowa w pkt 1,

Niezależnie od tej diety radni otrzymają także za uczestnictwo w posiedzeniach komisji doraźnych oraz pozastatutowych 15% limitu.

Szczegółowe wyliczenia Może się zdarzyć tak, że radny „nazbiera” sobie pensji za uczestnictwo w komisjach, ale otrzyma maksymalnie 2147,30 - 100% wynagrodzenia określonego na podstawie wyliczeń podanych wyżej.


Sołtysi dostaną najmniej

Sołtysi z podwyżką o 200 złotych i teraz będą otrzymywali 600 złotych

Źródła informacji:

Uchwały Rady Gminy Przygodzice: Komentarze

Jesteśmy też na Instagramie