Najnowszy post

Odyseja Antonińska 2024 [PROGRAM]

Przed Wami program godziny tegorocznej, czwartej "Odysei Antonińskiej" 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu oraz przesunięcia godzin prelekcji.

Ile w 2022 roku zarobi wójt? Jakie diety dla radnych gminnych?

Jest akcja - musi być reakcja. Prezydent podpisał ustawę, radni podjęli uchwały. Pensja wójta w 2022 roku podskoczy sporo w górę, radni też podnieśli sobie diety. Oto szczegółowa analiza dwóch uchwał Rady Gminy Przygodzice podjętych 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta oraz przyznawania i wysokości diet radnych.


Wójt ze znaczną podwyżką

Swoje wyliczenia przedstawiam po przeanalizowaniu dwóch uchwał rady gminy Przygodzice podjętych 30 listopada 2021 roku. Są to dokumenty ogólnodostępne. Ceny podane w wyliczeniach są cenami brutto. De facto "na rękę" samorządowcy otrzymają mniej. 

UCHWAŁA NR XXX/266/2021
RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przygodzice. 
Treść uchwały:
http://bip3.wokiss.pl/przygodzice/zasoby/files/2021/Uchwały/266/vi-11-uch-nr-xxx-266-2021-wynagrodzenie-wojta.pdf


Na pensję wójta gminy Przygodzice składają się 4 podstawowe elementy: 

 • wynagrodzenie zasadnicze zależne od wielkości gminy (nasza gmina to ta do 15 000 mieszkańców), 
 • dodatek funkcyjny, 
 • dodatek specjalny
 • dodatek za wieloletnią pracę. Im dłużej wójt pracuje na stanowisku samorządowca, tym większy dodatek ma. Maksymalnie może on wynosić 20%.

I tak, warto tutaj się na moment zatrzymać, aby zobaczyć jak wzrosła ona po podwyżce:

 • wynagrodzenie zasadnicze dla Wójta w gminie do 15 000 mieszkańców wynosi minimalnie 8.200 zł, maksymalnie 10.250 zł; Rada przyznała wójtowi maksymalną stawkę. Wcześniej wójt zarabiał 4 700 złotych,

 • dodatek funkcyjny: minimalny poziom 2.520 zł, maksymalny poziom 3.150 zł; Tutaj znów wójt otrzymał maksymalną możliwą stawkę, wcześniej było to 1 900 zł,

 • dodatek specjalny: przysługuje w kwocie 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (§ 6 rozporządzenia); Zgodnie z uchwałą i uzasadnieniem wójt otrzymał tutaj 4 020 złotych, wcześniej otrzymał 2 640 złotych,

 • dodatek za wieloletnią pracę: przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (§ 7 ww. rozporządzenia). W tegorocznej uchwale nie podano kwoty wynagrodzenia w tej części, podano jedynie, że jest ono zgodne z przepisami. Podczas poprzedniej uchwały w 2018 roku ujawniono kwotę 940 złotych, co było dokładnie 20% poprzedniej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, więc wójt otrzymywał wtedy maksymalne 20% dodatku za wieloletnią pracę, zatemjest tak też i teraz. 1/5 z 10 250 to 2050 złotych.

Wynagrodzenie wójta 2018 / 2022
Było / Jest

wynagrodzenie zasadnicze: 4 700 złotych / 10 250 złotych - wzrost pensji o 5550 złotych

dodatek funkcyjny: 1 900 złotych / 3150 złotych - wzrost pensji o 1250 złotych

dodatek specjalny: 2 640 złotych / 4 020 złotych - wzrost pensji o 1 380 złotych

dodatek za wieloletnią pracę: 940 złotych / 2 050 złotych - wzrost pensji o 1 110 złotych


Wynagrodzenie wójta 2018 / 2022
Było / Jest

10 180 złotych / 19 470 złotych - wzrost pensji o 9 290 złotych, co stanowi 191% aktualnej 
Radni też dostaną więcej

UCHWAŁA NR XXX/265/2021 RADY GMINY PRZYGODZICE


z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Przygodzice, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Przygodzice

W przypadku wynagrodzenia radnych musimy wiedzieć, że istnieje coś takiego jak kwota bazowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze państwowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2021 została ona ustanowiona na poziomie:

1789,42 zł (taka kwota bazowa będzie obowiązywała także w 2023 roku)

Mało tego - jest też coś takiego jak przelicznik, który określa maksymalny pułap diety radnego. Wcześniej było to 1,5-krotność kwoty bazowej, teraz wysokość diety radnego nie może przekroczyć 2,4 krotność tej kwoty, czyli: 4294,61 złotych - tyle maksymalnie może otrzymać samorządowiec, ale dotyczy to tylko większych samorządów pow. 100 000 mieszkańców. Radni małych gmin mogą liczyć na:

maksymalnie 2147,30, co stanowi 50% sumy maksymalnej diety przyznawanej w większych samorządach. Dziś jest to 1342,07 złotych. 

Zatem Przewodnicząca Rady dostając 100% maksymalnej kwoty otrzyma 805,23 złote podwyżki w stosunku do poprzedniej diety.

Oczywiście podwyżka dotyczy też wszystkich pozostałych radny, którzy zajmują stanowiska w radzie (wiceprzewodniczący) a także komisjach stałych rady (rewizyjna, budżetowa, etc). Radny, który nie jest członkiem żadnej komisji otrzyma 25%, czyli 536 złotych.

wiceprzewodniczący 65% limitu

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 65% limitu

przewodniczący stałej komisji stałej 65% limitu

członek Komisji Rewizyjnej 60% limitu

członek komisji stałej 45% limitu

członek komisji stałej w wysokości 25% limitu, o którym mowa w pkt 1,

Niezależnie od tej diety radni otrzymają także za uczestnictwo w posiedzeniach komisji doraźnych oraz pozastatutowych 15% limitu.

Szczegółowe wyliczenia Może się zdarzyć tak, że radny „nazbiera” sobie pensji za uczestnictwo w komisjach, ale otrzyma maksymalnie 2147,30 - 100% wynagrodzenia określonego na podstawie wyliczeń podanych wyżej.


Sołtysi dostaną najmniej

Sołtysi z podwyżką o 200 złotych i teraz będą otrzymywali 600 złotych

Źródła informacji:

Uchwały Rady Gminy Przygodzice: Komentarze

 1. Mam pytanie, czy maksymalna dieta, wezmy na to, 50% kwoty bazowej, oznacza, ze radny nie moze zarobic ponad ta kwote, nawet wliczajac w to dodatki za bycie czlonkiem komisji? Jezeli jest inaczej, to czy jest jakies maksimum, ktore mowi, ze radny lacznie, nie moze otrzymac wiecej niz x% kowty bazowej?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Maksymalna dieta radnego, na przykład 50% kwoty bazowej, oznacza, że dieta ta nie może przekroczyć tego procentowego limitu kwoty bazowej. Jednak dodatki za bycie członkiem komisji lub inne dodatkowe płatności mogą być wliczone w ogólną kwotę, którą radny otrzymuje.

   Jeśli istnieje ograniczenie dotyczące łącznej kwoty, którą radny może otrzymać, to zazwyczaj byłoby to określone w przepisach lub regulacjach dotyczących diet i wynagrodzeń dla radnych. W niektórych przypadkach mogą istnieć limity na łączne wynagrodzenie, które obejmują zarówno diety, jak i inne formy wynagrodzenia za pełnienie różnych funkcji czy obowiązków.

   Zalecam skonsultowanie się z odpowiednimi przepisami prawnymi lub organem odpowiedzialnym za ustalanie diet i wynagrodzeń dla radnych w danej jurysdykcji, aby uzyskać precyzyjne informacje na ten temat.

   Usuń

Prześlij komentarz


Zanim coś skomentujesz przeczytaj uważnie, co mamy Ci do powiedzenia:

1) Komentarze naszych czytelników są ich własną opinią, za którą administratorzy jak i moderatorzy serwisu
www.gminaprzygodzice.info
(www.gminaprzygodzice.blogspot.com) NIE ODPOWIADAJĄ!

2) Wpisując komentarz musisz mieć świadomość, że za niego odpowiadasz!

3) Wszelkie groźby słowne oraz nadużycia będą egzekwowane prawnie!

4) Używanie wulgaryzmów zabronione!

5. Jeśli zamieścisz komentarz akceptujesz regulamin komentowania, zamieszczony powyżej.

Jesteśmy też na Instagramie