POLECAMY

wtorek, 31 maja 2011
Chodnika w lasku pomiędzy Przygodzicami a Ostrowem przybywa i to w mgnieniu oka. Ekipa budowlana uwija się, by dotrzymać terminu. Zaryzykujemy nawet twierdzenie, że robotnicy wykonali już więcej niż połowę 660-metrowego odcinka chodnika. Po wybudowanej części można już jeździć i trzeba przyznać, że jest to komfortowe rozwiązanie zwłaszcza w godzinach dużego natężenia ruchu na krajowej "11". Każdy, kto kiedykolwiek poruszał się na 2 kółkach z Przygodzic do Ostrowa nie ma wątpliwości, że ten chodnik musiał kiedyś powstać. Można powiedzieć: lepiej późno, niż wcale. 


poniedziałek, 30 maja 2011
Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 2 czerwca o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach odbędzie się podsumowanie konkursu fotograficznego "Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii". Podczas spotkania omówimy najciekawsze prace i podyskutujemy troszkę o fotografii. Rozdamy też nagrody! Kto się waha, czy przyjść, temu powiemy, że podczas podsumowania będzie można zasięgnąć wiedzy od ludzi, którzy o fotografowaniu przyrody wiedzą sporo. Będzie również pokaz ich dotychczasowych dzieł - naprawdę warto, bo to prawdziwe perełki z regionu. Zachęcamy! niedziela, 29 maja 2011
Już w najbliższy wtorek 31 maja dzień ogłoszony "Dniem Bociana Białego". Jeśli spojrzeć na bocianią mapę, to Polska jest właściwie królestwem tych ptaków. Według statystyk w kraju nad Wisłą żyje około 50 tysięcy boćków. Jak już wcześniej mówił Paweł Dolata - lider PwG OTOP i opiekun projektu "Blisko bocianów" co piąty bocian na świecie to właśnie Polak. W piątek razem z "Ziemią Kaliską" (Głosem Wielkopolskim) wyszedł ciekawy dodatek poświęcony właśnie "Dniu Bociana". Na pomysł tego święta wpadli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "Pro Natura". Według ich, skądinąd słusznej argumentacji, w krajach, gdzie bocianów jest mniej od dawna takie święto obchodzono, w Polsce, gdzie jest ich mnóstwo - nie! Czy to święto jest potrzebne? Zachęcamy do dyskusji w komentarzach pod newsem. 
czwartek, 26 maja 2011
Umiesz fotografować? Znasz się na podstawach robienia zdjęć? Strzelasz świetne fotki, ale nie masz się nimi z kim podzielić? To konkurs z pewnością dla Ciebie. Serwis internetowy www.gminaprzygodzice.info postanowiła zorganizować konkurs "Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii". Zgłoszenia na konkurs mogą wysyłać uczniowie szkoł podstawowych oraz gimnazjów z terenu całej Gminy Przygodzice. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zawisną na wystawie w Chacie Regionalnej w Przygodzicach. 


Nie zmarnuj swojej okazji - to może być Twoja przepustka do sukcesu i atrakcyjnych nagród! Poniżej znajduje się regulamin konkursu. 


Do pobrania:


Regulamin Konkursu - Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii 2011

Regulamin konkursu fotograficznego „Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii” kwiecień – maj 2011.


 1. Zasady ogólne.

  1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą       „ Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii” jest serwis www.gminaprzygodzice.info.      
  1.2.Konkurs organizowany jest w terminie od 1      kwietnia do 1 maja 2011 r.

  1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady      Konkursu.

  1.4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej      5 maja po zebraniu się specjalnej komisji złożonej m.in. z radnych, wójta      gminy Przygodzice oraz przedstawicieli serwisu www.gminaprzygodzice.info.

  1.5. Przesłanie zdjęcia na adres:

przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki wynikające z Regulaminu. 
 1. Warunki Konkursu.

  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być       wyłącznie osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie fotografią.      Uczestnik konkursu jest autorem zdjęć biorących udział w konkursie.

  2.2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie      jest przesłanie do dnia 1 maja  2011      r. na adres mailowy

zdjęć w formatach .jpeg (.jpg)  bądź innym popularnym formacie pliku obrazu. Maksymalny rozmiar obrazu powinien wynosić nie więcej niż 10 mb i być nie mniejszy niż 1600x1200 pikseli.Zalecamy wysyłanie zdjęć w oryginalnej wielkości – takiej, jak zostało zrobione.

2.3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłanym zdjęciem zobowiązany jest podać tytuł zdjęcia oraz następujące dane osobowe: imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.

2.4. Zgłoszenia przesłane z niekompletnymi danymi nie będą uwzględniane.

2.5. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.6. W Konkursie nie mogą  brać  udziału członkowie rodziny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach, radnych Gminy Przygodzice oraz pracowników Urzędu Gminy w Przygodzicach. Prace przyjmujemy w kategoriach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

2.7. Zwycięzca konkursu nie może przenieść nagrody na osoby trzecie.

 1. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1.Spośród wszystkich nadesłanych prac w terminie określonym w Regulaminie Konkursu Komisja Konkursowa Organizatorów Konkursu wybierze dziesięć prac.

3.2.Organizator przewiduje następujące nagrody:

3.2.1. Za zajęcie pierwszego miejsca – statyw do aparatu fotograficznego, książka-poradnik fotograficzny, pendrive o pojemności 4 gb oraz puchar Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka.

3.2.2. Za zajęcie drugiego miejsca – książka nt. podstaw fotografii, pendrive 4gb.

3.2.3. Za zajęcie trzeciego miejsca – etui do aparatu fotograficznego, pendrive 4gb.

3.2.4. Za zajęcie miejsc od 4 do 10 – upomniki.3.2.5.  Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

3.3.Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.

3.4.Wydanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3.5.Nagroda nie podlega zamianie ani wymianie na gotówkę.

3.6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania żadnej z nagród.

3.7.Nieodebranie nagrody w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody, której własność przechodzi na Organizatorów.

3.8.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.9.Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów Konkursu.

3.10.Zwycięzcy Konkursu wyrażają  zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

3.11.Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników konkursu na stronach serwisu www.gminaprzygodzice.info oraz w innych publikacjach i materiałach promocyjnych będących efektem konkursu. Przysłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w wyżej wymienionych celach. 

3.12. 10 najciekawszych prac nadesłanych na konkurs zawiśnie na pokonkursowej wystawie w Chacie Regionalnej w Przygodzicach. 1. Dane osobowe uczestników konkursu.

  4.1. Przesłanie danych osobowych przez      Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich      przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia      Konkursu.

  4.2. Przetwarzanie danych osobowych      Uczestników  Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych      osobowych.
       
       
 2. Postanowienia ogólne.

  5.1. Niniejszy Regulamin Konkursu stanowi      jedyny dokument określający zasady Konkursu.

  5.2. Regulamin Konkursu jest dostępny na      stronie internetowej www.gminaprzygodzice.info

  5.3. Organizatorzy zastrzegają sobie      możliwość dokonania zmiany Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie      sytuacji Uczestników.

  5.4. Udział w konkursie odbywa się  na      koszt Uczestnika konkursu.

  5.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym      Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Patronat honorowy oraz sponsorzy.6.1. Patronat honorowy nad konkursem sprawują:Pan Krzysztof Rasiak – wójt gminy PrzygodzicePani Barbara Duczmal – dyrektor GZEAS w PrzygodzicachPan Robert Kaczmarek – radny Rady Gminy Przygodzice6.2. Sponsorem konkursu fotograficznego „Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii” jest AGRO-SPA w Chynowej – Grzegorz Matłoka. Przelot polskich jastrzębi F-16, pokaz grupy akrobacyjnej „Żelazny”, akrobacje Marka Szufy na samolocie Christem Eagle i wiele innych atrakcji  można było zobaczyć podczas Festynu ,,Lotnisko bliżej miasta’’, który odbył się 21 i 22 maja 2011 r. w Michałkowie. Poniżej przedstawiamy fotorelację Roberta Kaczmarka z kilkugodzinnego pobytu 21 maja na lotnisku.

środa, 25 maja 2011
Jak podała wczoraj TV Proart około 18 procent całej powierzchni Przygodzic jest własnością powiatu ostrowskiego - to aż 200 hektarów! Jak dodaje to ostrowskie medium połowę z tej powierzchni dzierżawią okoliczni rolnicy. Teraz powiat nosi się z zamiarem sprzedaży gruntów. W ten sposób chce uzdrowić sytuację w swojej kasie - ma tam powiem aż 50 milionowy dług. Rolnicy nie mają się czego obawiać - podobno to oni mają mieć pierwszeństwo przy ewentualnym wykupie terenów. Poniżej znajdziecie informację TV Proart "Powiat sprzedaje grunty" z 24 maja 2011 roku. 
Oto prezentacja multimedialna przygotowana przez Roberta Kaczmarka - przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Przygodzic i radnego Rady Gminy Przygodzice z okazji seminarium "Drogi dla Natury", które odbyło się w miniony czwartek 18 maja 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach. Znajdziemy w niej najważniejsze zagadnienia i fakty związane z akcją sadzenia dębów na terenie gminy Przygodzice. 


Rada Sołecka Przygodzic zaprasza na tegoroczną "majówkę". Wszelkie informacje znajdziecie na plakacie poniżej. 


wtorek, 24 maja 2011
W najbliższy piątek 27 maja o godzinie 21:10 na telewizyjnej "Dwójce" (TVP 2) będziecie mogli zobaczyć najnowszy, premierowy odcinek programu "Kocham Cię Polsko!". Piszemy o tym dlatego, że występuje w nim Darek Piechowiak z zaprzyjaźnionej strony "Stowarzyszenia Rozwój i Edukacja z Jankowa Przygodzkiego".  Darek w tym odcinku reprezentował pobliski Kalisz. Więcej info na ten temat na profilu facebooka programu "Kocham Cię Polsko!" - pod ---> TYM linkiem. Gratulujemy i czekamy na piątkową emisję :)
Serwis www.blogger.com, na którym mamy postawionego bloga www.gminaprzygodzice.info przechodzi ostatnio ciężkie czasy :) 
A tak poważnie to Blogger odświeża swoje serwery. Przez chwilę możemy po prostu nie pisać postów, bo zwyczajnie nie ma takiej możliwości. Na stronce mogą się także pojawić różne wygibasy. To nie my :) We wszystkich sprawach można nadal bez przeszkód kontaktować się z nami pod adresem mailowym:

przygodziceblogspot@gmail.comPrzepraszamy za utrudnienia, ale nie my jesteśmy ich przyczyną. 
administratorzy serwisu
www.gminaprzygodzice.info
sobota, 21 maja 2011
Jak już pewnie zauważyliście po prawej stronie naszego bloga pojawiła się nowa sonda. Pytamy w niej czego Ty czytelniku oczekujesz od serwisu www.gmianprzygodzice.info? Mamy świadomość, że nie jesteśmy doskonali, ale staramy się cały czas urozmaicać bloga, by nie były to tylko suche relacje z imprez czy suche newsy. Ostatnio dodaliśmy kilka bannerów: można za ich pomocą oglądać Przygodzice z lotu bociana czy posłuchać "Kapeli Boćki" z Przygodzic. Jednocześnie musimy zaznaczyć, że Przygodzice z lotu ptaka cieszą się ogromną popularnością. Oddany w naszej sondzie głos pozwoli nam wypracować jak najlepsze metody pracy, by strona stała się, przede wszystkim dla Was nasi czytelnicy, atrakcyjna. Cieszymy się z ogromnej popularności bloga. Dziennie odwiedza go mniej więcej 230 osób. Rekord w tym miesiącu padł 10 maja - wtedy na stronie było dokładnie 662 osoby. To napędza nas do dalszych działań. Jak widzicie jesteśmy stroną, która nie zarabia na reklamach - wszystko finansujemy z własnej kieszeni. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wyrazy konstruktywnej krytyki z Wasze strony. Dziękujemy!

redaktorzy serwisu
www.gminaprzygodzice.info
piątek, 20 maja 2011
Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach odbyło się seminarium zatytułowane "Drogi dla Natury: partnerstwo samorządów i organizacji społecznych na rzecz ochrony alej". Organizatorami spotkania byli: Gmina Przygodzice oraz Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia. Podczas prelekcji omówiono sposoby ochrony zadrzewień przydrożnych oraz istotę sadzenia alej. Fundacja EkoRozwoju posadziła już wcześniej 168 dębów na terenie Gminy Przygodzice - jedną z takich nowych alei można zobaczyć na zdjęciach poniżej. Znajduje się ona na tzw. wysadzanej drodze z Przygodzic do Chynowy-Lipie. W tym newsie znajdziecie także odnośnik do informacji TV Proart z tego wydarzenia. 


czwartek, 19 maja 2011
O tej inwestycji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ważnej z punktu widzenia Przygodziczan i mieszkańców naszej gminy pisaliśmy już wcześniej. Teraz pora na informację w TV Proart. We wczorajszych "Wydarzeniach" pojawił się news, który mówi o chodniku, który powstaje właśnie w lesie pomiędzy Przygodzicami a Ostrowem Wielkopolskim. Ma to być "660 metrów bezpieczeństwa". Link do filmiku po kliknięciu na "więcej"...

sobota, 14 maja 2011
Te zdjęcia pokazujemy jako jedyni! Oto kilka fotografii zrobionych podczas lotu paralotnią 11 maja tego roku. To malowniczo położone Przygodzice z lotu ptaka, a że u nas najbardziej popularnymi są boćki, więc można powiedzieć, że to właśnie z ich perspektywy możemy oglądać Przygodzice. Na zdjęciach zobaczymy całą wieś z góry, ale i Stawy Przygodzickie w tle. Pod każdą z fotek postaramy się dodać opis,  żebyście wiedzieli gdzie dokładnie paralotniarz zdjęcie wykonał. Serwis http://www.gminaprzygodzice.info/ ma na ten moment wyłączność na pokazywanie tych zdjęć! Ich autorem jest Marcin Okrój. czwartek, 12 maja 2011
Lada moment w przygodzickim gnieździe będzie już komplet boćków. Kilka dni temu rozpoczęło się tam klucie piskląt. Dotychczas ze skorupek zdołały się wygrzebać 4 małe boćki. Internauci z forum "Bociany z Przygodzic" już dostrzegli, że piąte jajko ma na sobie wyraźne pęknięcia. Życie bocianiej rodzinki można śledzić pod ---> TYM adresem a podyskutować możecie na ---> bocianim forum :) 


Oto filmik Gufunki1 z czteroma pisklakami na pokładzie :)

wtorek, 10 maja 2011
I miejsce w konkursie
Dziś tj. 10 maja 2011 obradowało jury konkursu „Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii”. W jego skład weszli: wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, Barbara Duczmal dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Przygodzice, Robert Kaczmarek radny Rady Gminy Przygodzice oraz administratorzy i redaktorzy organizatora konkursu - serwisu www.gminaprzygodzice.info Grzegorz Kowalski oraz Tomasz Wojciechowski. Jury oceniło w sumie 17 prac nadesłanych na konkurs. Pod uwagę braliśmy trzy kryteria: nawiązanie do tematu konkursu, kompozycja obrazu oraz subiektywna ocena pracy, za które zdjęcia otrzymywały w każdym z tych kryteriów od 0 do 5 punktów. Po ponad dwugodzinnej konstruktywnej debacie jurorzy postanowili przyznać trzy nagrody główne: za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie. Ponadto 7 osób zostało wyróżnionych. Oto szczegółowe wyniki konkursu. 

Dziś między 21. a 22. w Przygodzicach na krajowej "11" doszło do czołowego zderzenia dwóch Tirów. Kierowca jednego z nich zginął na miejscu, drugiego zabrała karetka do szpitala. Do wypadku doszło kilkaset metrów od najniebezpieczniejszego skrzyżowania w regionie: Krajowa "11" - Dębnica - Chynowa. To już kolejne tego typu zdarzenie z udziałem tirów w ostatnich miesiącach. Wcześniej podobne także miały miejsce na terenie gminy Przygodzice. To okazało się tragiczne. 
niedziela, 8 maja 2011
Bocianie gniazdo w Wysocku Małym
Jak donoszą baczni obserwatorzy i jednocześnie mieszkańcy okolicy w Wysocku Małym, gdzie znajduje się bocianie gniazdo - tamtejsze boćki mogą już mieć małe pisklaki. Ci, którzy tak twierdzą swoją opinię opierają na wieloletnich obserwacjach - życie bocianiej parki w tamtejszym gnieździe na stałe wpisało się w ich "życiowy" kalendarz. Według mieszkańców bociany zaczęły się inaczej zachowywać, także jeśli chodzi o ich ułożenie względem siebie. Już nie przesiadują i nie wymieniają się przy wysiadywaniu, a swobodniej rozlatują się po okolicy. Według obserwatorów bociany z tamtejszego gniazda miały zazwyczaj 2-3 pisklaki, z których "czasem i 3 zostały, czasem i żaden". Tymczasem Eva Stets zachęciła na forum "Bociany z Przygodzic", by baczniej obserwować Przygodę i Dziedzica z przygodzickiego gniazda. Według Evy już wkrótce i tam należy się spodziewać bocianiego potomstwa. Dziś minął bowiem 33 dzień od momentu złożenia pierwszego jaja. Praktyka z ubiegłych lat pokazuje, że pisklaki mogą się pojawić jutro (w 34 dniu) bądź pojutrze (w 35 dniu). Na pewno o tym poinformujemy :)

Bocianie gniazdo obok Urzędu Gminy
w Przygodzicach.
Wątek klucia się pisklaków można śledzić -----> TUTAJ
piątek, 6 maja 2011
W ostrowskiej prokuraturze toczy się właśnie dochodzenie w sprawie rzekomego przywłaszczenia powierzonego mienia przez radnego rady powiatu ostrowskiego z terenu gminy Przygodzice. Radny jest jednocześnie leśniczym i to właśnie niegospodarność drewnem zarzuciło mu Nadleśnictwo Antonin, któremu leśniczy bezpośrednio podlega. Wczoraj odbyła się sesja rady powiatu, na której oskarżony przez zwierzchników leśniczy miał stracić pracę. Uchronił go mandat. Radni powiatu ostrowskiego jednogłośnie się temu sprzeciwili. Leśniczy twierdzi, że jest niewinny. 
Dziś tj. 06.05.2011 przed godziną 7 rano na drodze krajowej nr "11" w Przygodzicach (mniej więcej na wysokości wjazdu do starej Cegielni) doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Kierowca Scanii nie dostosował prędkości i najechał na tył drugiej ciężarówki. Jak można zobaczyć na zdjęciach i filmiku sprawca kolizji może mówić o wielkim szczęściu - jego samochód doznał znacznych zniszczeń. Z relacji pracujących na miejscu policjantów wynika, że nikomu nic się nie stało. Droga w tamtym miejscu była przejezdna, ruch odbywał się wahadłowo. Kierowali nim policjanci. Poniżej filmik oraz zdjęcia z miejsca kolizji. 


4 maja 2011 roku rozpoczęły się zmagania tegorocznych maturzystów. Do pokonania dwie "musowe" przeszkody - język polski oraz matematyka. Później znów obowiązkowy język obcy i przedmioty dodatkowe. Do wyboru opcja podstawowy lub rozszerzony. Wszystkim maturzystom z Przygodzic i tym, którzy zdawają tutaj swój egzamin dojrzałości życzymy powodzenia - a tak z naszego doświadczenia (zawsze nam powtarzano, by słuchać starszych!) wynika, że matura to jedna wielka ściema i łatwizna :) Liczymy na Was! Może nie popełnicie tyle błenduff, co my :)

redakcja serwisu
www.gminaprzygodzice.info
czwartek, 5 maja 2011
Tak jak obiecywaliśmy - przedstawiamy Wam prace nadesłane na konkurs fotograficzny "Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii". Nie są to wszystkie prace - niektórzy z Was przysłali więcej niż jedną fotografię - postanowiliśmy wybrać naszym zdaniem najciekawsze z nich, co nie oznacza, że reszta z nich nie zostanie oceniona. Jeden z Internautów słusznie zauważył, że podaliśmy datę 5 maja jako rozwiązanie konkursu - niestety z różnych osobistych względów nie możemy go zakończyć właśnie dziś. Zobowiązujemy się do powiadomienia Was o wynikach tego konkursu do 13 maja - tj. następnego piątku. A teraz miłego oglądania :)

środa, 4 maja 2011

2011-05-04
Komunikat Ostrzegawczy
OSTRZEŻENIE O PRZYMROZKACH

W ramach działań monitoringu zagrożeń Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu przewiduje, że w najbliższych dniach nadal będą występowały przymrozki.
Aktualny stopień zagrożenia: 2
Obszar obowiązywania prognozy: Województwo Wielkopolskie
Czas występowania zjawiska: 3.05.2011 r. do 7.05.2011 r.
Przewiduje się spadek temperatury minimalnej od -3°C do -1°C, przy gruncie od -6°C do –3°C
Skutki: Straty w uprawach rolnych, sadach, ogrodach.
Dyżurny
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Leszek Szubert
3 maja w Gminnym Ośrodka Kultury w Przygodzicach odbył się turniej  tenisa stołowego o puchar Dyrektora tego obiektu. Zawodnicy zmagali się w kategoriach wiekowych 30-50 i ponad 51 lat, zwodniczki natomiast w jednej otwartej kategorii wiekowej. Zwycięzcy otrzymali puchary a pozostali pamiątkowe medale i dyplomy.
poniedziałek, 2 maja 2011
Wczoraj zakończyliśmy I edycję konkursu fotograficznego "Gmina Przygodzice w wiosennej scenerii". Na naszą skrzynkę mailową otrzymaliśmy kilkadziesiąt zdjęć - musimy przyznać, że najbardziej aktywni byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy oraz Szkoły Podstawowej w Przygodziczkach. Było też kilka zgłoszeń z Przygodzic. Teraz musimy wszystkie te zdjęcia ocenić - o wynikach konkursu poinformujemy Was na naszej stronie oraz w mailach. 

Redakcja serwisu
www.gminaprzygodzice.info


PRZESZUKAJ BLOGA

Lepsza strona Gminy Przygodzice

Polecamy!

Uwaga !!!

UWAGA !!!

Witryna NIE JEST oficjalną stroną internetową gminy Przygodzice. Tutaj obowiązują prawa autorskie do zdjęć oraz tekstu! Portal Urzędu Gminy Przygodzice można znaleźć pod adresem


Przygodzice Blogspot to informacje na temat Gminy Przygodzice, relacje z wydarzeń, przygodzickie boćki, turystyka, fotogaleria, filmiki, gmina w mediach - słowem kompendium wiedzy na temat tego, co dzieje się na terenie tej gminy. Zapraszamy!

Naszym celem jest archiwizacja wydarzeń i inwentaryzacja dobytku kulturowego. Działamy od listopada 2009 roku.

------------------------ENG------------------------

Przygodzice Blogspot is a www site, where you can find everything about the commune of Przygodzice - reportings, gallery, tourism and nature. Here you will learn more about storks in Greater Poland (Wielkopolska Region). If you got any question please do not hecitate to send us an e-mail.

------------------------ENG------------------------

Napisz do Nas/Contact Us @t:

przygodziceblogspot@gmail.com

Pamiętaj, aby nie łamać praw autorskich! Wykorzystywanie zdjęć zamieszczonych na wirtualnej galerii Picasa Web tylko za zgodą administratorów strony!

Redakcja serwisu
www.gminaprzygodzice.info

REKLAMA

Archiwum BLOGA

Gdzie nas się czyta :)

free counters

REKLAMA